Tina Bering Keiding

Associate professor

CV for Tina Bering Keiding

Personlige data

Profile photo

Tina Bering Keiding

Associate professor

  • Centre for Teaching Development and Digital Media
Postal address:
Jens Chr.Skous Vej 4 6
1483, 620
8000
Aarhus C
Denmark

Email: keiding@tdm.au.dk

Mobile: +4524424656

Phone: +4587163602

Uddannelse og erhvervserfarning

AKADEMISK GRAD

Ph.d. Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Uddannelsessted: Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet 2004

Civilingeniør (cand. polyt.) i Miljøteknik, Aalborg Universitet 1986


Publikationer

1:1 (dis)section - Learning through full-scale dissection and transformations of abandoned buildings

Krag, M. M. S. & Keiding, T. B., Sep 2018, In : The International Journal of Art & Design Education.

Higher education journals as didactic frameworks

Keiding, T. B. & Qvortrup, A., 2018, In : Higher Education Research and Development. 37, 1, p. 72-87 15 p.

Second Order Teaching

Thingholm, H. B. & Keiding, T. B., 2018, In : Journal of the International Society for Teacher Education. 22, 1, p. 56-64 9 p.

Uddannelsessystemets læringsintention

Keiding, T. B., 2018, (Accepted/In press) Formålsdrevet undervisning (arbejdstitel). Qvortrup, A. (ed.). Dafolo

Uddannelsessystemets målbeskrivelser

Keiding, T. B., 2018, (Accepted/In press) Formålsdrevet undervisning (arbejdstitel). Qvortrup, A. (ed.). Dafolo

Undervisning mellem hensigt og uforudsigelighed

Qvortrup, A. & Keiding, T. B., May 2017, Frederikshavn: Dafolo. 171 p. (Undervisning og læring).

Om undervisning af første og anden orden

Keiding, T. B. & Thingholm, H. B., 19 Apr 2017, In : Studier i Læreruddannelse og - Profession [LUP]. 2, 1, p. 30-46 16 p.

Den funktionelle metode: en tilgang til empirisk undersøgelse af dannelsesintentioner

Keiding, T. B., 5 Apr 2017.

Læreteoretisk didaktik: teorier og temaer

Keiding, T. B., 2017, Didaktikhåndbogen: teorier og temaer. Laursen, P. F. & Kristensen, H. J. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 45-68 23 p.

Navigating in higher education: et blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen

Thingholm, H. B., Reimer, D., Keiding, T. B., Due, J. L. & Smith, E., 2 Nov 2016, Aarhus: Aarhus Universitet. 58 p.

Om undervisning- Undervisningsbegrebet i systemteoretisk optik

Keiding, T. B., 5 Oct 2016.

Didaktiske perspektiver på og vejledning til udarbejdelse/revision af studieordninger

Keiding, T. B., Oct 2016, 28 p..

Feedback i og på tværs af 'systemer'

Keiding, T. B., 2016, In : Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen. 105

Notat fra Studieordningsgruppen

Keiding, T. B. & Felby, L. C., 2016, 28 p..

The mistake to mistake learning theory for didactics

Qvortrup, A. & Keiding, T. B., 2016, On the Definition of Learning. Qvortrup, A., Wiberg, M., Christensen, G. & Hansbøl, M. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 163-187 24 p.

DUT som didaktisk felt: en empirisk analyse af didaktiske temaer i perioden 2006-2013

Keiding, T. B. & Qvortrup, A., 2015, In : Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift. 10, 19, p. 8-21 13 p.

Den empiriske uddannelsesvidenskab og kvalitet i studieaktivitet

Keiding, T. B. & Qvortrup, A., 2015, Studieaktivitetsmodellen. Aarhus: Systime Academic, p. 22-36

Function and Form of Action-Based Teaching in Higher Education

Keiding, T. B., 2015.

Hvorfor faldt de fra? Fortællinger om frafald på Global Studies

Keiding, T. B. & Petersen, S., 2015

Katalog om prøveformer

Keiding, T. B. & Felby, L. C., 2015, 46 p..

Portfolio Assessment: Production and Reduction of Complexity

Keiding, T. B. & Qvortrup, A., 2015, In : Assessment & Evaluation in Higher Education. 40, 3, p. 407-419

Teaching’s concept of learning

Qvortrup, A. & Keiding, T. B., 2015.

Systemteori og didaktik

Keiding, T. B. & Qvortrup, A., Aug 2014, Hans Reitzels Forlag. 285 p.

Entrepreneurielle undervisningsformer, praktik og specialevalg

Keiding, T. B., 2014, Aarhus: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. 28 p.

Feedback as real-time constructions

Keiding, T. B. & Qvortrup, A., 2014, In : E-Learning and Digital Media. 11, 2, p. 195-207 13 p.

Perspektiver på kvalitet i ph.d.-forløb

Gudnitz, M. L., Smedegaard Ernst Bengtsen, S. & Keiding, T. B., 2014, Aarhus: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. 79 p. (Forskningsrapport fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, Vol. 2014).

Profilfag i didaktisk perspektiv

Gudnitz, M. L. & Keiding, T. B., 2014, Aarhus: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. 64 p. (Forskningsrapport fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet).

The Didactics of Higher Education Didactics

Keiding, T. B. & Qvortrup, A., 2014.

Undervisningens vidensdomæner: erfaring, didaktik og uddannelsesvidenskab

Qvortrup, A. & Keiding, T. B., 2014, In : Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift. 9, 17, p. 6-19 14 p.

“Why did you select that instead of something else?” - Experiential didactic knowledge, didactics and science of teaching

Qvortrup, A. & Keiding, T. B., 2014.

Handlingsorienteret didaktik

Keiding, T. B. & Wiberg, M., Aug 2013, Læringsteori og didaktik. Qvortrup, A. & Wiberg, M. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 337-357 20 p.

Læreteoretisk didaktik

Keiding, T. B., 2013, Læringsteori og didaktik. Qvortrup, A. & Wiberg, M. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 353-373 20 p.

Læringsmålorienteret didaktik

Keiding, T. B., 2013, Læringsteori og didaktik. Qvortrup, A. & Wiberg, M. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 374-394 20 p.

Systemteoretisk didaktik

Keiding, T. B. & Qvortrup, A., 2013, Læringsteori og didaktik. Qvortrup, A. & Wiberg, M. (eds.). 1. ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 400-420 21 p.

Systemteoretiske læringteorier

Keiding, T. B. & Qvortrup, A., 2013, Læringsteori og didaktik. Qvortrup, A. & Wiberg, M. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 224-250 26 p.

Del af eller uden for fællesskabet? Rummet som medskaber af uformelle læreprocesser

Keiding, T. B., Sep 2012, In : Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift. 7, 13, p. 41-53 12 p.

Undervisningens indhold: universitetsdidaktikkens stedbarn

Keiding, T. B. & Hansen, J. D., Sep 2012, In : Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift. 7, 13, p. 106-119 13 p.

Universitetsundervisning: Indholdsvalg i et didaktisk perspektiv. Hvordan og ud fra hvilke kriterier bliver indhold til i universitetsundervisningen.

Keiding, T. B., May 2012

Ledelse i et interventionsperspektiv: Nøglebegreber og praktiske implikationer

Keiding, T. B., 2012, Systemisk ledelse: Teori og Praksis. Søholm, T. M., Stegeager, N. & Willert, S. (eds.). 1 ed. København: Samfundslitteratur, p. 169-180 11 p.

Luhmanns sociologiske systemteori: ledelse som interventionskommunikation

Keiding, T. B., 2012, Systemisk ledelse: Teori og Praksis. Søholm, T. M., Stegeager, N. & Willert, S. (eds.). København: Samfundslitteratur, p. 109-128 20 p.

Teaching Form as Form: from a didactical perspective

Keiding, T. B., 2012, Shaping design teaching : Explorations into the teaching of form. Steinø, N. & Özkar, M. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Content: an imperceptible category in higher education didactics

Keiding, T. B., 1 Sep 2011. 1 p.

Køn og voksenpædagogik

Keiding, T. B., Nielsen, J. & Kronborg, M. H., 2011, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. 65 p.

Observing participating observation: a re-description based on systems theory

Keiding, T. B., 2011, In : Historical Social Research. 35, 1, p. 106-123 17 p.

Spatial conditions: an unheeded media in teching and learning

Keiding, T. B., 2011, In : E-Learning and Digital Media. 8, 3, p. 197-213 17 p.

Evaluering af den netbaserede pædagoguddannelse Midt-Vest/Viborg

Keiding, T. B., Mathiasen, H. & Del Pin Hamilton, S., 2010, Århus: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. 67 p.

Fremtidens undervisningsmiljø på universitetet

Misfeldt, M., Horst, S., Kirkeby, I. M., Dolin, J., Laursen, K. B., Keiding, T. B. & Degn, L., 2010, Kbh: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. 72 p.

From 'to be or not to be' to 'how to be there'

Keiding, T. B., 2010. 7 p.

Observing participating observation: a re-description based on systems theory

Keiding, T. B., 2010, In : Forum Qualitative Sozialforschung. 11, 3, 19 p.

Rum og undervisningsformer

Keiding, T. B., 2010, Fremtidens undervisningsmiljø på universitetet: baggrundsrapport. Horst, S. & Misfeldt, M. (eds.). København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, p. 33-46 14 p.

Rummet som didaktisk kategori

Keiding, T. B., 2010, In : Uddannelsesnyt. 21, 3, p. 4-9 5 p.

Portfolio som undervisningsmedie: et systemteoretisk blik

Keiding, T. B., 2009, In : Uddannelsesnyt: medlemsblad for undervisende sygeplejersker. 20, 1, p. 16-19 4 p.

Problemorientering set ud fra tre uddannelsers perspektiv

Keiding, T. B., 2009, In : Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift. 4, 7, p. 44-48 5 p.

Undervisningsrum og læringsoplevelse

Keiding, T. B., 2009, In : Arkitekten. 9, p. 31-31 1 p.

Projektmetoden - en systemteoretisk genbeskrivelse

Bering Keiding, T., 2008, In : Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift. 3, 5, p. 22-29

Projektmetoden iagttaget: Metodens didaktik og anvendelse i universitetsuddannelse

Bering Keiding, T. & Laursen, E., 2008, Aalborg.

Refleksivitet i sundhedsuddannelser

Bering Keiding, T., 2008, Sundhedsvæsenet - i konstruktivistisk perspektiv. Gintberg Jensen, J. & Pedersen Haa, B. (eds.). 1 ed. København: Unge Pædagoger, p. 67-80 13 p.

Teori-praksis i sygeplejerskeuddannelsen: studieordningen som reference for skole- og kliniskundervisning

Keiding, T. B., 2008, In : Uddannelsesnyt: medlemsblad for undervisende sygeplejersker. 19, 2, p. 1-6 6 p.

  Spatial conditions - the 3. supervisor in project organized teaching?

Bering Keiding, T., 2008. 1 p.

 Didaktik research of classroom interactions - How is transparency in anthropological field studies possible?

Bering Keiding, T. & Kruse, S., 2008. 3 p.

 Inklusion og eksklusion i fleksibel undervisning

Bering Keiding, T., 2008, Læring og forandring. Rasmussen, P. & Aarup Jensen, A. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Denmark

Bering Keiding, T. & Werler, T., 2007, The Education Systems of Europe. Hörner, W. (ed.). Dordrecht: IEEE Computer Society Press

Gregory Bateson - Systemisk læringsteori

Keiding, T. B. & Laursen, E., 2007, Teorier om læring - en læringspsykologisk antologi. Ritchie, T. (ed.). 1 ed. Værløse: Billesø, p. 49-71 22 p.

Learning in context: but what is a learning context

Keiding, T. B., 2007, In : Nordisk Pedagogik. 27, 2, p. 138-149 11 p.

Luhmann og reformpædagogik: - om at afskrive eller genbeskrive reformpædagogikkens grundsatser

Keiding, T. B., 2007, Luhmann og dannelse. Paulsen, M. & Qvortrup, L. (eds.). 1 ed. København: Unge Pædagoger, Vol. B93. p. 177-202 25 p.

Simple, complex and hyper-complex understanding - enhanced sensitivity in observation of information

Bering Keiding, T., 2007.

Undervisning som interaktion

Keiding, T. B., 2007

Vejledning af adjunkter - oplevelse af og betingelser for faglig pædagogisk vejledning

Keiding, T. B., 2007, In : Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift. 2, 3

Undervisning - forventninger og fortolkning

Keiding, T. B. & Mathiasen, H., 1 Nov 2006, In : Tidsskrift for Universiteternes efter- og videreuddannelse. 8, 9 p.

Rundkredspædagogik: eller når matematik er andet end at regne stykker

Keiding, T. B., Højgaard, B. & Fajstrup, L., 11 May 2006, In : Gymnasieskolen. 89, 9, p. 24-27 4 p.

Simpel, kompleks og hyperkompleks forståelse: arbejdspapir til metode til analyse af meddelt information

Keiding, T. B., 2006, Aalborg: Kluwer Academic Publishers.

Det arkitektoniske hovedgreb

Keiding, T. B. & Fisker, A. M., 2005, Pandoras boks: metode antologi. Botin, L. & Pihl, O. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 31-58

Hvorfra min verden går: et Luhmann-inspireret bidrag til didaktikken

Keiding, T. B., 2005, 2. ed. Aalborg. 319 p.

Interaktion og Læring. Gregory Batesons bidrag

Keiding, T. B. & Laursen, E., 2005, Kbh.: Unge Pædagoger. 176 p.

Inklusion/eksklusion: et perspektiv på en flexkasse på et studenterkursus

Keiding, T. B. & Vardinghus-Nielsen, H., 2004, Det virtuelle gymnasium : 2. del af følgeforskningsrapport om et udvilingsprojekt : Udviklingsprogrammet for fremtidens uddannelser. Mathiasen, I. (red.) (ed.). Kbh.: Undervisningsministeriet, p. 0-100

Hel-skole-forsøget på Tønder Gymnasium og HF: et organisationsteoretisk perspektiv

Vardinghus-Nielsen, H. & Keiding, T. B., 2003, Udviklingsprojektet ”Det virtuelle gymnasium” : Følgeforskningsrapport 1. Mathiasen, Helle (red.) (ed.).

Hvorfra min verden går: et Lunmann-inspireret bidrag til didaktikken.

Keiding, T. B., 2003, Aalborg.

IT og Bateson: et læringsteoretisk perspektiv

Laursen, E., Keiding, T. B. & Johansen, L. Ø., 2003, IT og læringsperspektiver. Mathiasen, Helle (red.) (ed.). Kbh.: Alinea

The Relation between Types of Problems and Learning Outcome: presentation on the international conference 'Teaching and Learning in Higher Education'

Laursen, E. & Keiding, T. B., 2003, International Conference. Teaching and learning in higher education: New trends and innovations. University of Aveiro. Portugal.

Hvor gør man af følelserne?

Keiding, T. B., 2002, Luhmann anvendt. Rasmussen, Jens (red.) (ed.). København: Unge Pædagoger, (Unge Pædagogers serie; No. B 69).

Hvorfra min verden går: om iagttagelse af undervisning ud fra en systemteoretisk didaktisk optik

Keiding, T. B., 2002, Viden om læring. Laursen, E. (ed.). Aalborg, (VCL-serien; No. 25).

Porteføljer: Et operativt konstruktivistisk perspektiv på en undervisningsmetodik og dens læringspotentialer

Keiding, T. B., 2002, Aalborg. 19 p. (VCL-serien; No. 33).

Why didaktik?

Keiding, T. B., 2002, UICEE : 6 th. Baltic Region Seminar on Engineering Education, 23-25. sept. 2002 Wismar: Hochschule.

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Keiding, T. B., 2000, Aalborg : Den Teknisk-Naturvidenskabelige basisuddannelse.

Pædagogisk omstilling, læringsopfattelser og organisatoriske rammer

Keiding, T. B., Kolmos, A. & Algreen-Ussing, H., 1999, Aalborg. (VCL-serien; No. 3).

Projekter

Udvikling af efteruddannelseskurser til de gymnasiale uddannelser

Thomsen, M. B., Aaen, J. H., Caviglia, F., Jensen, G. S., Hvass, H., Keiding, T. B., Smedegaard Ernst Bengtsen, S., Ågård, D. & Dalsgaard, C.

01/07/201331/12/2014

Rum og Læring

Keiding, T. B., Misfeldt, M. & Adriansen, H. K.

01/11/201031/12/2011

Projektorganiseret undervisning på universitetet - form, indhold og læreplaner

Keiding, T. B.

01/01/2008 → …

PSH- FoU projekt om Studieaktivitetsmodellen, VIA UC

Keiding, T. B. & Qvortrup, A.

01/05/201331/12/2014

Navigating in Higher Education

Thingholm, H. B., Keiding, T. B., Reimer, D., Due, J. L. & Smith, E.

01/10/201501/04/2016

Køn og Voksenpædagogik,

Keiding, T. B., Kronborg, M. H. & Nielsen, J.

01/02/201101/12/2011

InTeL: Introduction to Teaching and Learning

Godsk, M., Greve, L., Dahl, M. R. & Keiding, T. B.

01/01/201730/06/2017

Innovative og interdisciplinære undervisningsforløb

Keiding, T. B. & Gudnitz, M. L.

01/08/201330/06/2014

Indholdsbestemmelse i uddannelse og undervisning

Keiding, T. B., Hansen, J. D. & Smedegaard Ernst Bengtsen, S.

01/01/201031/12/2012

ARMENQA: Implementation of National and Sectorial Qualifications Frameworks in Armenia

Masoumi, D., Kjær, A. & Keiding, T. B.

28/03/201328/02/2017

HERU : Higher Education Research Unit

Smedegaard Ernst Bengtsen, S., Keiding, T. B., Thingholm, H. B., Papadopoulos, P. M. & Natsis, A.

02/10/2017 → …

Fremtidens undervisningsmiljø på universitetet

Misfeldt, M., Keiding, T. B., Kirkeby, I. M. & Horst, S.

<ingen navn>

15/11/200901/04/2010

Evaluering af den netbaserede pædagoguddannelse i Viborg, VIA UC

Keiding, T. B. & Mathiasen, H.

<ingen navn>

01/09/200901/03/2010

En undersøgelse af kvalitet i ph.d.-vejledning

Smedegaard Ernst Bengtsen, S., Keiding, T. B. & Gudnitz, M. L.

01/02/201330/09/2013

Almendidaktikkens revitalisering

Keiding, T. B. & Qvortrup, A.

01/01/2013 → …

Diverse aktivtiteter