Sven-Erik Holgersen

Associate professor

Profile photo

Sven-Erik Holgersen

Associate professor

  • Danish School of Education - Didaktikuddannelserne, Emdrup
Postal address:
Tuborgvej 164
B, 317
2400
København NV
Denmark

Email: svho@edu.au.dk

Phone: +4587163625

Publications

Small Composers: Creating Musical Meaning in a Community of Practice

Holgersen, S-E., Bruun, P. & Tjagvad, M. 23 Jan 2018 (Accepted/In press) Musician-Teacher Collaborations: Altering the Chord. Christophersen, C. & Kenny, A. (eds.). Routledge

Music teacher identity and professionalism

Holgersen, S-E. 7 Dec 2017 Utdanningsforskning i musikk: didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver. Graabræk Nielsen , S. & Varkøy, Ø. (eds.). Oslo: Norges musikkhøgskole. /Norwegian Academy of Music, p. 27-36 10 p. (Utdanningsforskning i musikk - skriftserie fra CERM, Vol. 1). (Norges Musikhoegskole. N M H Publikasjoner; No. 2017:10).

Musik i skole- og fritidspædagogisk praksis

Holgersen, S-E. Feb 2017 Pædagogik i skole og fritid. Gravesen, D. T. (ed.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 314-326 13 p.

Kommentar til rapporten Musikkens spor

Holgersen, S-E. Jun 2016 In : Dansk Sang. 2016, 6, p. 22-25

Kandidatuddannelse i musikpædagogik har 10 års jubilæum

Holgersen, S-E. Apr 2016 In : Dansk Sang. 2016, 6, p. 10-11

Frede V. Nielsen: nekrolog

Holgersen, S-E. & Fjeldsøe, M. 2016 In : Danish Yearbook of Musicology. 40, p. 101-102 1 p.

Læringsmålstyring eller dannelsesorientering?

Holgersen, S-E. 2016 Sammenlignende fagdidaktik 4. Krogh, E. & Holgersen, S-E. (eds.). Emdrup: DPU, Aarhus Universitet, p. 205-220 16 p. (Cursiv; No. 19).

Musikalsk dannelse i børnehøjde

Holgersen, S-E. 2016 Biblioteker og musik : perspektiver. Vind, T., Jessen, J. B. & Nielsen, A-M. M. (eds.). København: Slots- og Kulturstyrelsen, p. 20-24 5 p.

Sammenlignende fagdidaktik 4

Holgersen, S-E. (ed.) & Krogh, E. (ed.) 2016 Emdrup: DPU, Aarhus Universitet. 269 p. (Cursiv; No. 19).

Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 16

Holgersen, S-E. (ed.), Georgii-Hemming, E. (ed.), Varkøy, Ø. (ed.) & Väkevä, L. (ed.) 28 Dec 2015 NMH-publikasjoner, Norges Musikkhøgskole. 386 p. (Nordisk Musikkpedagogisk Forskning). (Norges Musikhoegskole. N M H Publikasjoner).

Boganmeldelse: Bonde, L.O. (2014). Musikterapi. Teori. Uddannelse. Praksis. Forskning. En håndbog om musikterapi i Danmark

Holgersen, S-E. 2015 In : Dansk Musikterapi. 12, 2, p. 38-41 4 p.

Sammenlignende fagdidaktik 3

Holgersen, S-E. (ed.) & Krogh, E. (ed.) 2015 København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 206 p. (Cursiv, Vol. 13).

Boganmeldelse: Musical Life Stories. Narratives on Health Musicking

Holgersen, S-E. 2014 In : Dansk Musikterapi. 11, 2, p. 36-39

Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 15

Holgersen, S-E. (ed.), Georgii-Hemming, E. (ed.), Gråbræk Nielsen, S. (ed.) & Väkevä, L. (ed.) 2014 Norges musikkhøgskole. /Norwegian Academy of Music. 331 p. (Nordisk Musikkpedagogisk Forskning).

Different types of Knowledges Forming Professionalism: A Vision of Post-millennial Music Teacher Education

Holgersen, S-E. & Burnard, P. 2013 Pedagogical Knowledge in Music Teacher Education. Georgii-Hemming, E., Burnard, P. & Holgersen, S-E. (eds.). Surrey, England: Ashgate Publishing Limited, p. 189 14 p.

Knowledge and professionalism in music teacher education

Holgersen, S-E. & Holst, F. 2013 Professional knowledge in music teacher education. Georgii-Hemming, E., Burnard, P. & Holgersen, S-E. (eds.). Farnham, Surrey: Ashgate, p. 51-72 22 p.

Nordisk Musikkpedagogisk Forskning Årbok 14

Holgersen, S-E. (ed.), Georgii-Hemming, E. (ed.), Graabræk Nielsen, S. (ed.) & Väkevä, L. (ed.) 2013 Oslo: NMH-publikasjoner, Norges Musikkhøgskole. 271 p. (NMH-publikasjoner; No. 1, Vol. 2013).

Professional knowledge in music teacher education

Holgersen, S-E. (ed.), Georgii-Hemming, E. (ed.) & Burnard, P. (ed.) 2013 Farnham: Ashgate. 235 p.

Musik som fast hållpunkt

Holgersen, S-E. 2012 Musikvetenskap för förskolan. Riddersporre, B. & Söderman, J. (eds.). Natur & Kultur, p. 87-104 18 p.

Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 13 (2011): Nordic research in music education, Yearbook vol. 13 (2011)

Holgersen, S-E. (ed.), Nielsen, S. G. (ed.) & Väkeva, L. (ed.) 2012 Oslo: Fagbokforlaget. 284 p. (Nordisk Musikkpedagogisk Forskning, Vol. 13). (Norges Musikhoegskole. N M H Publikasjoner, Vol. 2012:2).

Færdighedsdimensionen: færdighed og kropsligt betinget læring i sammenlignende fagdidaktisk perspektiv med særligt henblik på musisk-æstetiske fag

Holgersen, S-E. 2011 Sammenlignende fagdidaktik. Krogh, E. & Nielsen, F. V. (eds.). København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, p. 119-136 18 p. (Cursiv; No. 7).

Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 12 (2010): Nordic research in music education yearbook Vol. 12 (2010)

Holgersen, S-E. & Nielsen, S. G. (ed.) 2011 Fagbokforlaget. 217 p. (Nordisk Musikkpedagogisk Forskning, Vol. 12). (Norges Musikhoegskole. N M H Publikasjoner; No. 2011:2).

Body consciousness and somaesthetics in music education

Holgersen, S-E. Jan 2010 In : Action, Criticism, and Theory for Music Education. 9, 1, p. 31–44 14 p.

Appreciating different aspects of professional knowledge in music education

Holgersen, S-E. 2010 RAIME. Research Alliance of Institutes for Music Education : Proceedings of the Tenth International Symposium. Nielsen, F. V. & Holgersen, S-E. (eds.). København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, p. 113-126 14 p. (Musikpædagogiske studier - DPU, Vol. 3).

Musikkonservatoriernes pædagogiske uddannelser 1970-2010

Holgersen, S-E. & Holst, F. 2010 Musikfaget i undervisning og uddannelse: status og perspektiv 2010. Nielsen, F. V. (ed.). København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, p. 157-182 26 p. (Musikpædagogiske studier - DPU, Vol. 2).

Musikskolerne: status og perspektiv

Holgersen, S-E. 2010 Musikfaget i undervisning og uddannelse: Status og perspektiv 2010. Nielsen, F. V. (ed.). København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, p. 75-84 10 p. (Musikpædagogiske studier bind 2).

RAIME, Research Alliance of Institutes for Music Education: Proceedings of the Tenth International Symposium

Nielsen, F. V. (ed.) & Holgersen, S-E. (ed.) 2010 København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. 304 p. (Musikpædagogiske Studier - DPU, Vol. 3).

Introduktion til musikpsykologi

Holgersen, S-E. 2009 In : Nordisk Musikkpedagogisk Forskning. Årbok 11, p. 255-257 3 p.

Nordisk Musikkpedagogisk Forskning Årbok 11

Holgersen, S-E. (ed.), Nielsen, F. V. (ed.) & Nielsen, S. G. (ed.) 2009 Oslo: NMH-publikasjoner, Norges Musikkhøgskole. 263 p. (Nordisk Musikkpedagogisk Forskning, Vol. 11).

Hvad skal vi med musikpædagogisk uddannelse, når vi har X-factor?

Holgersen, S-E. 2008 In : Modus. årg. 22, maj, p. 28-29 2 p.

Kognition og Pædagogik: musikalitet og læring

Holgersen, S-E. (ed.) 2008 København: Dansk Psykologisk Forlag. 88 p. (Kognition & Pædagogik; No. 70, Vol. 18).

Music education for young children in Scandinavia: Policy, Philosophy or Whishful Thinking?

Holgersen, S-E. 2008 In : Arts Education Policy Review. 109, 3, p. 47-53 7 p.

Music teacher training in Denmark

Holgersen, S-E. 2008 Music in the early years: research, theory and practice: Proceedings of the 13th  International ISME Early Childhood Music Education Commission Seminar. Suthers, L. (ed.). International Society for Music Education, p. 40-43 4 p.

Musikalitet: et begreb under forandring

Holgersen, S-E. 2008 In : Kognition og Paedagogik. 18, 70, p. 6-17 12 p.

Musikpædagogiske oplevelser og eftertanker.

Holgersen, S-E. 2008 At skabe interesse ... : festskrift for Orla Vinther. Christensen, M. (ed.). Esbjerg: VMK-forlag, p. 139-145 7 p.

Nordisk musikkpedagogisk forskning

Holgersen, S-E. (ed.) 2008 In : Nordisk Musikkpedagogisk Forskning. 10, 274 p.

Den synlige og den usynlige krop

Holgersen, S-E. 2007 Kropslighed og læring i daginstitutioner. Herskind, M. (ed.). 1 ed. Billesø, p. 10-24 15 p.

Evidensbegrebet  - i (musik)pædagogisk forskning

Fink-Jensen, K. & Holgersen, S-E. 2007 Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 9 2007: Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 9 2007. Nielsen, F. V., Holgersen, S-E. & Nielsen, S. G. (eds.). Oslo: Nordic Network for Research in Music Education, Vol. 9, p. 213-222 10 p. (NMH-publikasjoner; No. 2007:3).

Kan Daniel Sterns kernebegreber bidrage til en fænomenologisk orienteret musikpsykologi?

Holgersen, S-E. 2007 In : Psyke og Logos. 28, 1, p. 86-102 17 p.

Kropslighed i musikalske udtryk

Holgersen, S-E. 2007 Kropslighed og læring i daginstitutioner. Herskind, M. (ed.). Værløse: Billesø, p. 191-204 14 p.

Den kropslige vending. En fænomenologisk undersøgelse af musikalsk intersubjektivitet.

Holgersen, S-E. 2006 In : Nordisk Musikkpedagogisk Forskning.

Mellem fag og forskning

Holgersen, S-E. 2006 Universitetspædagogiske refleksioner: Om overførslen af viden i undervisning og uddannelse. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 172 p.

Musical Meaning in Childhood: A Western European Perspective

Holgersen, S-E. 2006 International Handbook of Research in Arts Education, Vol. 16. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1700 p. (Springer International Handbooks of Education).

Musical intersubjectivity in music teaching and learning.: In search of a theoretical framework for Micro Pedagogy

Holgersen, S-E. 2006 Touched By Musical Discovery; Disciplinary And Cultural Perspectives: Proceedings of the ISME Early Childhood Music Education Commission Seminar, July 9-14, 2006. Chinese Cultural University, Taipei, Taiwan. Institute of Early Childhood.: Macquarie, Australia

Musik, sprog og krop

Holgersen, S-E. 2006 Musik & Pædagogik. Kirk, E. (ed.). 2. reviderede udgave ed. Århus: Modtryk, p. 102-119 18 p.

Musikalsk leg og deltagelse

Holgersen, S-E. 2006 Musik & Pædagogik. Kirk, E. (ed.). 2. reviderede udgave ed. Århus: Modtryk, p. 85-101 17 p.

Knowing bodies, moving minds: towards embodied teaching and learning

Holgersen, S-E. 2005 In : Arts and Learning Research. 21, 1, 4 p.

Deltagelse som fænomen.

Holgersen, S-E. 2003 Video i pædagogisk forskning ? krop og udtryk i bevægelse.. København: Institut for idræt/Hovedland, 41 p.

Deltagerstrategier i fænomenologisk belysning.

Holgersen, S-E. 2003 In : Norges Musikhoegskole. N M H Publikasjoner. 2002, 6

Fænomenologi som filosofi og metode.

Holgersen, S-E. 2003 Video i pædagogisk forskning - krop og udtryk i bevægelse.. København: Institut for idræt/Hovedland, 291 p.

Video i pædagogisk forskning: krop og udtryk i bevægelse

Holgersen, S-E., Fink-Jensen, K., Nielsen, A. M. & Rønholt, H. 2003 København: Institut for idræt/Hovedland. 291 p.

Video i pædagogisk forskning - krop og udtryk i bevægelse

Fink-Jensen, K. (ed.), Nielsen, A. M. (ed.), Holgersen, S. (ed.) & Rønholt, H. (ed.) 2003 1. ed. København: Institut for idræt/Hovedland. 291 p.

kap.1 - Anvendelse af video i pædagogisk forskning

Nielsen, A. M., Fink-Jensen, K., Holgersen, S. & Rønholt, H. 2003 Video i pædagogisk forskning: - krop og udtryk i bevægelse. 1. ed. København: Institut for idræt/Hovedland, 291 p.

Deltagerstrategier og "den levede krop".

Holgersen, S-E. 2002 Musikalsk Læring.: Konferencerapport.. København: Danmarks Lærerhøjskole, 6 p.

Mening og Deltagelse.: Iagttagelse af 1-5 årige børns deltagelse i musikundervisning.

Holgersen, S-E. 2002 København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 282 p.

Musik som bevægelsesfag?

Holgersen, S-E. 2002 Musikpædagogiske refleksioner.: Festskrift til Frede V. Nielsen 60 år.. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 12 p.

Musikalsk Læring.: Konferencerapport.

Hermansen, M., Jørgensen, H., Bonde, L. O., Richter, C., Holst, F., Agerskov, F., Sveidahl, H., Fink-Jensen, K., Pio, F., Vizina-Nielsen, A., Hultberg, C., Danielsen, T., Holgersen, S-E. (ed.) & Nielsen, F. V. (ed.) 2002 Danmarks Pædagogiske Universitet: Danmarks Lærerhøjskole. 120 p.

Musikalsk læring. Konferencerapport

Nielsen, F. V. (ed.) & Holgersen, S-E. (ed.) 2002 København: Danmarks Lærerhøjskole.

Musikpædagogiske Refleksioner: Festskrift til Frede V. Nielsen 60 år

Jensen, E., Nielsen, M., Vejleskov, H., Pedersen, P. K., Pio, F., Kaiser, H. J., Bonde, L. O., Gravesen, F., Ronnefeld, M., Krüger, T., Gabrielsson, A., Vinther, O., Jensen, E., Lorentzen, B., Brincker, J., Holgersen, S-E. (ed.), Fink-Jensen, K. (ed.), Jørgensen, H. (ed.) & Olsson, B. (ed.) 2002 Kbh: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 292 p.

The Danish Network for Research in Music Education.

Holgersen, S-E. 2002

The lived body ? object and subject in research of music activities with preschool children

Holgersen, S-E. & Fink-Jensen, K. 2002 Children's Musical Connections: Proceedings at the Early Childhood Music Education Conference 5-9 August.. Copenhagen: The Danish University of Education.: International Society for Music Education, Early Childhood Commission, 158 p.

Projects

Music education in Denmark

Nielsen, F. V., Holgersen, S., Pio, F., Holst, F., Levinsen, C., Bechmann, S., Snorre Wilms Boysen, M., Pedersen, P. K. & Adrian, S.

18/12/201030/10/2010

Music teacher education in Denmark: Core of educational content and professionalization

Nielsen, F. V., Holgersen, S., Fink-Jensen, K., Laursen, P. F., Schiødt, P. V., Bruun, A., Malene, B., Bruland, I., Woetmann Christoffersen, P., Fjeldsøe, M., Michelsen, M., Westergaard Madsen, J. & Lembcke, S.

01/08/200228/10/2010

Music teacher education in relation to young childrenA comparative perspective on educational subject and professionalization

Holgersen, S.

01/09/200531/12/2007

Musical participation and learning in early childhood.

Holgersen, S.

01/09/200231/12/2007

Musikfaget i undervisning og uddannelsen. Status og perspektiv 2020.

Holgersen, S.

01/06/201831/03/2020

Phenomenology as a research perspective on music education

Holgersen, S.

01/01/200331/12/2008

Sangglad

Holgersen, S.

20/01/201731/08/2020

Activities

?Barns musikaliska lärande som internationalt forskningsfelt?

Holgersen, S. (Lecturer)
24 Sep 2003

AAU (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
2014 → …

Bedømmelse af ph.d. afhandling, Magne Espeland: Compositional Process as Discourse and Interaction. (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Jan 200531 Dec 2006

Bedømmelse af ph.d. afhandling: Eva Georgii-Hemming: Berättelsen under deras fötter. (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Jan 200531 Dec 2005

British Journal of Music Education (Journal)

Holgersen, S. (Reviewer)
1 Jul 201431 Jul 2014

British Journal of Music Education (Journal)

Holgersen, S. (Editor)
14 Jul 2014

Children's participation and learning in music education. Video-observation with a phenomenological and hermeneutical approach.

Holgersen, S. (Lecturer)
11 Nov 2003

DPUs forskerskole (External organisation)

Holgersen, S. (Chairman)
22 Jun 2010

Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning (DNMpF) (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Sep 1999 → …

Den meningsfulde estetiske praksis - det lärande barnet som upptäckare, skapare och erövrare.

Holgersen, S. (Lecturer)
21 Sep 2004

Det Danske Institut i Rom / Accademia di Danimarca

Holgersen, S. (Visiting researcher)
1 Mar 201330 Apr 2013

Det Jyske musikkonservatorium (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
14 Mar 2012

Early Childhood Music Education - "Children's Musical Connections"

Holgersen, S. (Participant)
4 Aug 20029 Aug 2002

Et fænomenologisk perspektiv på 1-5 årige børns deltagelse i musikundervisning.

Holgersen, S. (Lecturer)
17 Feb 2003

European Network for Music Educators and Researchers of Young Children (MERYC)

Holgersen, S. (Organizer)
8 Nov 20039 Nov 2003

European Network of Music Educators and Researchers of Young Children (MERYC)

Holgersen, S. (Participant)
4 Apr 20055 Apr 2005

European Network of Music Educators and Researchers of Young Children. MERYC (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Jan 200331 Dec 2009

FEPSAC - XIth European Congress of Sport Psychology

Holgersen, S. (Participant)
25 Jul 2003

Fjerde symposium for sammenlignende fagdidaktik

Holgersen, S. (Organizer)
12 Nov 201513 Nov 2015

Forbindelser mellem kunst og videnskab på kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Holgersen, S. (Participant)
25 Nov 200526 Nov 2005

Forskerseminar om børnekultur 11.-12. Januar 2002

Holgersen, S. (Participant)
11 Jan 200212 Jan 2002

Forskning i musiklæreruddannelser.

Holgersen, S. (Participant)
28 Jan 2005

Göteborg University (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
23 Sep 2010

HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
20132015

Högskolan i Bergen, avdelingen for lærerutdanning

Holgersen, S. (Participant)
17 Feb 200322 Feb 2003

Høgskolen i Bergen, avdelingen for lærerutdanning

Holgersen, S. (Visiting researcher)
18 Sep 200622 Sep 2006

ISME Early Childhood Music Commission conference, Touched By Musical Discovery; Disciplinary And Cultural Perspectives

Holgersen, S. (Participant)
9 Jul 200614 Jul 2006

Innovationsrådet for Musikhögskolan, Örebro Universitet (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
26 May 200931 May 2010

International Society for Music Education (ISME)

Holgersen, S. (Participant)
11 Jul 200416 Jul 2004

International Society for Music Education, Early Childhood Commission (ECME) (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Aug 20021 Aug 2008

Medlem af censorkorps for PD uddannelsen, område: æstetiske fag (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Jan 200331 Dec 2006

Medlem af censorkorps for kandidatudannelsen i musikterapi, Aalborg Universitet (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Jan 2006 → …

Medlem af seminariernes censorkorps i musik. (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Jan 200231 Dec 2005

Medlem af universiteternes censorkorps, område: Musikpædagogik (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Jan 200431 Dec 2004

Musikbegrebet i undervisning med småbørn

Holgersen, S. (Lecturer)
18 Sep 2006

Musiken och Människan

Holgersen, S. (Participant)
4 Oct 20046 Oct 2004

Musikpædagogik og musikpsykologi

Holgersen, S. (Lecturer)
1 Sep 2003

NOKUT, Norge (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Oct 201527 Jan 2016

Nordic Journal of Educational History (Journal)

Holgersen, S. (Reviewer)
3 Jan 2016

Nordisk Musikkpedagogisk Forskning (Journal)

Lauri Väkevä (Editor), Holgersen, S. (Editor), Eva Georgii-Hemming (Editor), Øivind Varkøy (Editor)
30 Dec 2016

Nordisk Netværk for Musikpædagogisk Forskning

Holgersen, S. (Participant)
13 Jan 200516 Jan 2005

Nordisk Netværk for Musikpædagogisk Forskning

Holgersen, S. (Participant)
23 Apr 201425 Apr 2014

Nordisk Netværk for Musikpædagogisk Forskning (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Jan 1995 → …

Nordisk Netværk for Musikpædagogisk Forskning (NNMPF)

Holgersen, S. (Participant)
8 Jan 200411 Jan 2004

Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning

Holgersen, S. (Participant)
18 Apr 200221 Apr 2002

Norges Musikhoegskole. N M H Publikasjoner (Journal)

Holgersen, S. (Editor)
1 Jan 200731 Dec 2007

Norges musikkhøgskole (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Apr 201215 Apr 2012

Norges musikkhøgskole (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
Feb 2016Mar 2016

Norges musikkhøgskole (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
Feb 2017Mar 2017

Oded Ben-Horin, PhD

Holgersen, S. (Examiner)
1 Dec 2017

Perceptions of children's singing and children's perception of singing.

Holgersen, S. (Lecturer)
30 Nov 2017

PhD udvalg, Graduate School of Arts, Aarhus Universitet (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Feb 20111 Feb 2014

Philosophy of Music Education Review (PMER) (Journal)

Holgersen, S. (Reviewer)
1 Feb 201515 Feb 2015

Pædagogisk Diplomuddannelse. Skrivegruppe. (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Jan 200231 Dec 2002

RAIME: 8th International Symposium

Holgersen, S. (Participant)
29 Sep 20051 Oct 2005

Research In Music Education (RIME)

Holgersen, S. (Participant)
5 Apr 20059 Apr 2005

SAMSPEL ? ISME 2002 ? 25th Biannual World Conference and music festival

Holgersen, S. (Participant)
11 Aug 200216 Aug 2002

Småbørns deltagelse i musikundervisning i fænomenologisk belysning

Holgersen, S. (Lecturer)
18 Sep 2006

Specialevejledning

Holgersen, S. (Lecturer)
1 Jan 2003

Tekstanalyse med fokus på forskellige tekstgenrer i en musikpædagogisk kontekst

Holgersen, S. (Participant)
19 Jan 200621 Jan 2006

Teoretisk musikpædagogik og musikpsykologi

Holgersen, S. (Lecturer)
1 Sep 2005

Teoretisk musikpædagogik og musikpsykologi

Holgersen, S. (Lecturer)
1 Sep 2005

The Musical Worlds of Children), ISME Early Childhood Commission Session

Holgersen, S. (Participant)
5 Jul 200410 Jul 2004

The Sixth International Symposium on the Philosophy of Music Education.

Holgersen, S. (Participant)
18 May 200521 May 2005

Tværministeriel arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet og Kulturministeriet (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Jan 200531 Dec 2005

Undervisningsministeriet (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
1 Jun 201331 May 2014

Utvecklingsstaben, Örebro universitet (External organisation)

Holgersen, S. (Member)
5 Oct 2012

didaktikdag

Rørbech, H. (Speaker), Holgersen, S. (Speaker)
9 Feb 2017