Paul Henning Krogh

Dybe biopores betydning for pesticidudvaskning mellem mark og kemisk reduceret grundvandzone i moræneler – pestpore 2011-2015

Research output: Contribution to conferencePosterResearch

Documents

    Peter R Jørgensen, Pj-Bluetech ApS, DenmarkSøren Hansen, Carsten T. Pedersen, Per Abrahamsen og Marie Habekost Nielsen ., Department of Plant and Environmental Sciences, KU, DenmarkNiels Henrik Spliid, Denmark
  • Inge S. Fomsgaard
  • Paul Henning Krogh

Hypoteser

 Dybe bioporer kan kortslutte vandstrømningen
mellem jordoverfladen og kemisk reduceret
grundvandszone, (hvor pesticidnedbrydning
sker meget langsomt og spredningsperspektivet
derfor bliver langvarigt)
 Den hydrauliske kontinuitet kan opretholdes
mellem nye terrænnære bioporer og gamle dybe
bioporer, af regnorme og rodvækst
 Pesticider med både stor og lille mobilitet kan
transporteres ned i reduceret grundvandszone
gennem de dybe bioporer

Resultater
 Worst‐case forsøg mht. pesticidbehandlingstidspunkt (februar)
og udvaskning ved snesmeltning (< 10mm) i første del af
forsøgsperioden.
 Resterende forsøgsperiode intet eller meget lille nedbørsoverskud .
 Hurtig udvaskning af alle stoffer til 1 og 2 mu.t.
og mobile stoffer til 3.5 mu.t. efter 1. snesmeltning.
 5 måneder efter sprøjtning, stadig ingen nedsivning af
glyphosat, AMPA, pendimetalin og azoxystrobin til 3.5 mu.t.
 Tilsyneladende vigtig nedre grænse for glyphosatudvaskning
og for øvrige lavmobile stoffer omkring max. dybde af
ormegange ved ca. 2 mu.t.
 Langtidstransport er tilbageværende spørgsmål.

Konklusioner:

 Bioporer forekommer fra jordoverfladen til kemisk
reduceret grundvandszone
 Regnorme og aktuel rodvækst genbruger
eksisterende makroporer, som infrastruktur ned til
cirka 3 mu.t.
 Meget gamle rodkanaler findes, som åbne
strømningskanaler endnu dybere, ned i reduceret
zone.
 Hurtig transport af mobile pesticider ned til
projektets moniteringsboringer umiddelbart over
reduceret grundvandszone.
 Opbremsning af lavmobile pesticider (glyphosat,
pendimetalin) ved maks. dybde af store
regnormegange.

Original languageDanish
Publication year2014
Publication statusPublished - 2014
EventMiljøstyrelsens Pesticidforskningsseminar 28. og 29. januar 2014 - Comwell Hotel, Kolding, Denmark
Duration: 28 Jan 201429 Jan 2014

Seminar

SeminarMiljøstyrelsens Pesticidforskningsseminar 28. og 29. januar 2014
LocationComwell Hotel
CountryDenmark
CityKolding
Period28/01/201429/01/2014

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 69558960