Paul Henning Krogh

Dybe bioporers forekomst og betydning for pesticidudvaskning i moræneler

Research output: Working paperResearchpeer-review

    Peter R Jørgensen, PJ-Bluetech,
  • Paul H. Krogh
  • Søren Hansen, Agrohydrology Group, Copenhagen University, DenmarkCarsten T. Petersen, Agrohydrology Group, Copenhagen University, Marie Habekost Nielsen, PLEN, University of Copenhagen, Signe B. Rasmussen,
  • Kirsten Heinrichson
  • Niels H. Spliid
Dybe bioporers arealmæssige forekomst og betydning for pesticidudvaskningen mellem jordoverfladen og kemisk reduceret grundvandszone i moræneler

I projektet blev det påvist, at sprækker i jorden i sig selv ikke er aktive transportveje med mindre, der er bioporer, såsom regnormegange og rødder, i dem. Projektet bekræfter makroporers betydning for transport af pesticider til grundvandet. Projektet viser at forbundne, dybe bioporer er nødvendige for, at der kan ske en hurtig transport af pesticider til grundvandet. Projektet viser igen vigtigheden af opdaterede vejrdata til modellering, da det er ekstrem nedbør, der er bestemmende for udvaskning af pesticider i makroporer. Hyppigheden af ekstremnedbørshændelser er tiltaget som følge af klimaforandringerne og forventes at blive hyppigere i årene fremover, hvorfor gamle vejrdata vil give misvisende resultater, når de bruges i modellerne. Endelig giver projektet konkret viden om, hvordan boringer bør udføres, og hvordan prøver bør udtages fra grundvandet for at sikre en retvisende vurdering af koncentrationen i grundvandet.
Original languageDanish
PublisherMiljøStyrelsen
Pages1-159
Number of pages159
ISBN (Print)978-87-93529-71-7
Publication statusPublished - 8 May 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 112713818