Paul Henning Krogh

Daggmaskar är jordens rörläggare

Research output: CommunicationJournal article

Documents

Daggmaskarna skapar rör i jorden, underhåller och reparerar dem samt kopplar samman rören med förhistoriska rotkanaler långt ner i jordprofilen. Dräneringen kan därmed öka upp till 10 gånger med daggmaskar i jorden. Grödorna svarar på daggmaskarnas N-frigörande aktivitet med en skördeökning på i medeltal 25 procent.
Original languageSwedish
JournalVäderstad - Inför vårbruket 2016
Number of pages4
StatePublished - 1 Mar 2016

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 110129250