Palle Bo Madsen

Professor

Profile photo

Palle Bo Madsen

Professor

  • Department of Law
Postal address:
Bartholins Allé 16
1410, 319
8000
Aarhus C
Denmark

Email: pbm@law.au.dk

Phone: +4587165665

CV

Curriculum Vitae

Uddannelse

1980 Ph.d., Aarhus Universitet
1975 Cand.jur., Københavns Universitet

Beskæftigelse

1993 Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1991-1992 Kst. landsdommer i Vestre Landsret
1990-2002 Prorektor, Aarhus Universitet
1989-1990 Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
1975-1992 Adjunkt, stipendiat, lektor og docent, Aarhus Universitet

Forskningsområder

Aftaleret
Formueret
Forbrugerret
Immaterialret
Konkurrenceret, herunder Telekonkurrenceret
Markedsføringsret
Immaterialret

Undervisningsområder

Aftaleret
Formueret
Konkurrenceret
Markedsføringsret
Immaterialret

Aktuelle administrative hverv

Daglig administrator for JurForsk (Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram)
Formand for Praksisudvalget på Aarhus Universitet (Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis)
Medlem af Akademisk Råd på Aarhus BSS (Business and Social Sciences), Aarhus Universitet
Medlem af Institutforum på Juridisk Universitet, Aarhus Universitet

Aktuel anden virksomhed

2012- Medlem af Konkurrenceankenævnet
2007- Medlem af redaktionskomiteen for Juristen
2005- Formand for Teleklagenævnet
1996- Voldgiftsdommer

Nogle tidligere hverv

2011 Ekspertmedlem af "KoF11 Quality and Renewal" ved Uppsala Universitet, Sverige
2009 Formand for Norges Forskningsråds evalueringspanel for retsvidenskabelig forskning
2007-2013 Formand for Ankenævn for Biler
2000-2003 Medlem af Procesbevillingsnævnet
1999-2002 Formand for Erhvervsministeriets Ejendomsomsætningsudvalg
1998-2003 Sagkyndigt medlem af Udvalget til udarbejdelse af "ABService 2003"
1991-1992 Kst. landsdommer i Vestre Landsret
1990-2006 Næstformand for Aarhus Universitets Forskningsfond
1990-2002 Prorekfor for Aarhus Universitet
1989-1990 Dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet


Publications

Aftaler og mellemmænd

Madsen, P. B. 2017 7 ed. København: Karnov Group.

B2B and B2C Marketing Practices: the Case for an Integrated Approach

Madsen, P. B. 2017 Marketing and Advertising Law in a Process of Harmonization. Bernitz, U. & Heide-Jørgensen, C. (eds.). Oxford: Hart Publishing, Ch. 8, p. 171-185 (Modern Studies in European Law).

Markedsret Del 3: Immaterialret

Madsen, P. B. 2017 6 ed. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 425 p.

Anmeldelse af Natalie Videbæk Munkholm: Loyalitet i arbejdsretlige relationer

Madsen, P. B. 2016 In : Ugeskrift for Retsvæsen. p. 378 U.2016B.378

Immaterialret

Madsen, P. B. 2016 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 8 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Ch. 7, p. 255-293 39 p.

Om naturalopfyldelse og tabsbegrænsningspligt i detailhandlen

Madsen, P. B. 2016 In : Juristen. 1, p. 24-30 7 p.

Særlig retsstiftelse

Madsen, P. B. 2016 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 8 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Ch. 10, p. 371-385 15 p.

Markedsret Del 2: Markedsføringsret og konkurrenceværn

Madsen, P. B. 2015 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 350 p.

Anmeldelse af Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer: Ansattes immaterielle rettigheder

Madsen, P. B. 2014 In : Ugeskrift for Retsvæsen. p. 91-92 2 p., U.2014B.91

Anmeldelse af Kasper Ullerup Bach: "Konkurrencerådets kontrol med ulovlig EU-statsstøtte" (PhD-afhandling 2013)

Madsen, P. B. 2014 In : Ugeskrift for Retsvæsen. p. 43-44 2 p., U.2014B.43/2

Anmeldelse af Søren Sandfeld Jakobsen, Søren Johansen og Christian Bergqvist: Teleretten

Madsen, P. B. 2014 In : Ugeskrift for Retsvæsen. p. 291-292 2 p., U.2014B.291

Markedsret Del 1: Konkurrencebegrænsningsret

Madsen, P. B. 2014 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 327 p.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (ed.) 2013 7. ed. Kbh.: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 560 p.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2013 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Ch. 7, p. 271-309

Menneskepligter: Refleksioner over ret, pligt og etik i juraen og udenfor

Madsen, P. B. 2013 "Oikeuden avantgarde" (Rettens avantgarde): "Juhlajulkaisu Juha Karhu" (Festskrift till Juha Karhu). Helsinki: Talentum Oyj, p. 157-176

Særlig retsstiftelse

Madsen, P. B. 2013 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Ch. 10, p. 385-400 16 p.

Aftaler og mellemmænd

Andersen, L. L. & Madsen, P. B. 2012 6. ed. København: Karnov Group. 462 p.

Må danske konkurrencenævn spørge EU-Domstolen?: Om art 267 TEUF

Madsen, P. B. 2012 Festskrift til Jens Fejø. Danielsen, J. H., Hagel-Sørensen, K., Heide-Jørgensen, C. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 283-297 15 p.

Procesbevillinger og habilitet i retsplejen: - om en dommers habilitet, hvor "flere embedsvirksomheder er forenede i hans person"

Madsen, P. B. 2012 Festskrift til Erik Werlauff. Fenger, N., Andersen, M. B., Langsted, L. B. & Petersen, L. L. (eds.). Kbh.: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 301-313 13 p.

Når erstatning er en menneskeret: - menneskerettighedskonventionen og national erstatningsret

Madsen, P. B. Nov 2011 In : Juristen. 93, 9, p. 263-268 6 p.

Anmeldelse af Kasper Steensgaard: Standardbetingelser i internationale kontrakter - Særligt om vedtagelse under CISG og andre internationale regelsæt

Madsen, P. B. 26 Feb 2011 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 145:2011, 8, p. B 83 1 p.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (ed.) 2010 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 513 p.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2010 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 245-284 40 p.

Særlige erhvervelsesmåder

Madsen, P. B. 2010 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 357, 366-376 12 p.

Anmeldelse af Henrik Udsen: "De informationsretlige grundsætninger" (disputats)

Madsen, P. B. 2009 In : Juristen. 91, 8, p. 232-236 5 p.

Lyde og lugte i markedsføringen: Er det skjult reklame?

Madsen, P. B. 2009 In : Juridiska Foereningen i Finland. Tidskrift. 145, 3-4, p. 411-416 6 p.

Rettsvitenskapelig forskning i Norge: En evaluering

Madsen, P. B. 2009 Forskningsrådets evalueringer. Oslo, 147 p.

Anmeldelse af Caroline Heide-Jørgensen: "Reklameret - Konkurrenceret og kommerciel ytringsfrihed" (disputats)

Madsen, P. B. 2008 In : Juristen. 90, 4, p. 132-135 4 p.

Markedsret Del 3: Immaterialret

Madsen, P. B. 2008 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 356 p.

Anmeldelse af Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: "Markedsføringsretten"

Madsen, P. B. 2007 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 141, 36, p. 217 1 p.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (ed.) 2007 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 434 p.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2007 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 201-238 38 p.

Markedsret Del 2: Markedsføringsret og konkurrenceværn

Madsen, P. B. 2007 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 298 p.

Særlige erhvervelsesmåder

Madsen, P. B. 2007 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 145 og 152-162 12 p.

Aftaler med det offentlige

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 ed. København: Karnov Group, p. 272-285 14 p.

Aftalers retsvirkninger. Fortolkning og udfyldning

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 ed. København: Karnov Group, p. 374-463 90 p.

Anmeldelse af Anders Holm: "Den avtalsgrundade lojalitetsplikten" (disputats)

Madsen, P. B. 2006 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 140, 7, p. 87 1 p.

Kommission

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 ed. København: Karnov Group, p. 336-344 9 p.

Løfters ugyldighed

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 ed. København: Karnov Group, p. 111-250 140 p.

Markedsret Del 1. Konkurrencebegrænsningsret

Madsen, P. B. 2006 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 274 p.

Anmeldelse af Sonny Kristoffersen: "Forbrugerbeskyttelse"

Madsen, P. B. 2005 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 139, 7, p. 86

Fuldmægtigansvar: Rundt om aftalelovens § 25 med start i U 2001.2538 V

Madsen, P. B. 2005 Avtalslagen 90 år. Flodgren & Boel (eds.). Stockholm: Norstedts Juridik, p. 111-130

Peak Holding - Om markedsføring som konsumptionsudløsende faktor

Madsen, P. B. 2005 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 139, 7, p. 69-74

Amendes pour spam - modèles de calcul

Madsen, P. B. 2004 In : Revue europèenne de droit de la consommation. 4/2003, p. 312-313 2 p.

Anmeldelse af Bent Iversen m.fl.: "Konkurrenceretlige emner"

Madsen, P. B. 2004 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 138, 43, p. 357-358 2 p.

Anmeldelse af Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke: "Dansk markedsret"

Madsen, P. B. 2004 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 138, 39, p. 303-304 2 p.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (ed.) 2004 4. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 339 p.

Forsikring

Isager, H. & Madsen, P. B. (ed.) 2004 Formueretlige emner. 4. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 255-282 28 p.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2004 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 4. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 181-215 35 p.

Anmeldelse af Bjørn Ryberg: "Beskyttelsesomfanget i dansk patentret"

Madsen, P. B. 2003 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 137, 1, p. 21-23 3 p.

Anmeldelse af Jens Fejø: "EU-konkurrenceret" og af Andreas Christensen m.fl.: "Konkurrenceretten i EU"

Madsen, P. B. 2003 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 137, 47, p. 396-398 3 p.

Europæisk formueret? - noget om EU-harmonisering, lovbogsprojekter m.v

Madsen, P. B. 2003 Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard. Iversen, T., Kristensen, L. H. & Werlauff, E. (eds.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 777-795 19 p.

Anmeldelse af Michael Steinicke: "Privilegerede virksomheder og EU-retten"

Madsen, P. B. 2002 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 136, 45, p. 434-435 1 p.

Markedsret Del 2: Lovbestemte enerettigheder, markedsføringsregler, erhvervshemmeligheder m.v

Madsen, P. B. 2002 København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 430 p.

Status i kontraktsretten: I anledning af Jens Schovsbo: "Immaterialretsaftaler - fra kontrakt til status i kontraktsretten"

Madsen, P. B. 2002 In : Juristen. 84, 3, p. 105-113 9 p.

Aftaler med det offentlige

Madsen, P. B. 2001 Aftaler og mellemmænd. Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (eds.). 4. ed. København: Karnov Group, p. 262-273 12 p.

Aftalers retsvirkninger. Fortolkning og ugyldighed

Madsen, P. B. 2001 Aftaler og mellemmænd. Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (eds.). 4. ed. København: Karnov Group, p. 357-442 86 p.

Løfters ugyldighed

Madsen, P. B. 2001 Aftaler og mellemmænd. Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (eds.). 4. ed. København: Karnov Group, p. 109-236 128 p.

Activities

Aarhus Universitets Forskningsfond (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
1 Apr 199031 May 2006

ABS-udvalget (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
19982003

Ankenævn for Biler (Bilklage.dk) (External organisation)

Madsen, P. B. (Chairman)
1 May 200728 Feb 2013

Censor ved de erhvervsøkonomiske højere uddannelser

Madsen, P. B. (Examiner)
1 Feb 19882014

CESEL konference om den dominerende virksomheds rabatter

Madsen, P. B. (Participant)
5 Apr 2013

CESEL lunch seminar on Essential Patents, Standards and Article 102

Madsen, P. B. (Participant)
25 Oct 2012

CESEL-seminar

Madsen, P. B. (Speaker)
3 Jun 2014

Conference on Consumer Guarantees and After-Sales Services

Madsen, P. B. (Speaker)
27 May 199428 May 1994

Conference on Consumer Law Concepts in the EU, the EEA and the Middle and East European Countries

Madsen, P. B. (Speaker)
22 Jun 199424 Jun 1994

Conference on Critical Contract Law

Madsen, P. B. (Speaker)
7 May 199210 May 1992

Conference on European Contract Law

Madsen, P. B. (Participant)
26 Sep 2005

Conference on European Contract Law

Madsen, P. B. (Participant)
25 May 200626 May 2006

Conference on European Law of Unfair Competition

Madsen, P. B. (Speaker)
30 Jan 2015

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JurForsk) (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
1 Oct 200730 Jun 2009

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JurForsk) (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
1 Jul 2009 → …

Dansk Planteskoleejerforening (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
15 Mar 2009 → …

Day Conference on the Law Applicable to International Contracts

Madsen, P. B. (Organizer)
3 Mar 1998

Den nordiska varumärkesrätten i Europa

Madsen, P. B. (Participant)
23 Nov 1995

Det 37. nordiske Juristmøde

Madsen, P. B. (Participant)
18 Aug 200520 Aug 2005

Det 38. Nordiske Juristmøde

Madsen, P. B. (Participant)
20 Aug 200823 Aug 2008

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
15 Dec 200522 Feb 2008

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Umeå universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
21 Feb 200812 Dec 2008

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Uppsala universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
10 Mar 200823 May 2008

Ejendomsomsætningsudvalget (External organisation)

Madsen, P. B. (Chairman)
19992002

Ekspertseminar om EU's markedsføringsdirektiv

Madsen, P. B. (Participant)
17 Jan 2005

ERA and Joint Network On European Private Law Seminar : The Draft Common Frame of Reference. The Future of European Contract Law

Madsen, P. B. (Participant)
6 Mar 20087 Mar 2008

Erhvervsstyrelsen (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
1 Jun 201231 Dec 2021

EU-Kommissionen (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
1 Jun 2003 → …

EU-ret ved Domstolen

Madsen, P. B. (Participant)
29 Nov 199930 Nov 1999

European Contract Law Workshop

Madsen, P. B. (Participant)
9 Dec 2005

Formueretsdage

Madsen, P. B. (Participant)
24 Apr 199626 Apr 1996

Formueretsseminar

Madsen, P. B. (Speaker)
24 Oct 1997

Forsklerworkshop i Retsinformatik

Madsen, P. B. (Participant)
6 Oct 19998 Oct 1999

German/Nordic IP Network Meeting

Madsen, P. B. (Participant)
8 May 201410 May 2014

Global Commerce Conference

Madsen, P. B. (Participant)
9 Nov 199811 Nov 1998

Handelshøjskolen i Århus (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
1 May 200515 Aug 2005

Integrity in Legal Science

Madsen, P. B. (Invited speaker)
18 Jun 2005

IP Conference

Madsen, P. B. (Participant)
7 Jul 19999 Jul 1999

IP Conference

Madsen, P. B. (Participant)
8 Apr 19999 Apr 1999

IPR Network Meeting

Madsen, P. B. (Participant)
2 May 20134 May 2013

Jubileumskonferens

Madsen, P. B. (Speaker)
11 Jun 2015

JurForsk Conference on the Danish Legal Research Education Programme

Madsen, P. B. (Organizer)
12 Nov 201413 Nov 2014

Juridisk Instituts 60-års jubilæumsarrangement

Madsen, P. B. (Speaker)
22 Nov 1996

Juristen (Journal)

Madsen, P. B. (Editor)
1 Jan 2007 → …

Konference om "Avtalslagen 90 år"

Madsen, P. B. (Participant)
25 Nov 2005

Konference om den nye konkurrencelov

Madsen, P. B. (Participant)
10 Nov 1997

Konference om obehörig vinst

Madsen, P. B. (Speaker)
30 Oct 2012

Konferense i anledning av "avtalslagen 100 år"

Madsen, P. B. (Participant)
9 Nov 2012

Kontaktseminarium

Madsen, P. B. (Participant)
12 Oct 200013 Oct 2000

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
21 Jun 20135 Aug 2013

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
10 Apr 201518 Jun 2015

Københavns Universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
26 Aug 200815 Dec 2008

Københavns Universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
10 Feb 201710 Oct 2017

Københavns Universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
29 Jan 201629 Mar 2016

Københavns Universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Chairman)
27 May 201415 Aug 2014

Københavns Universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
21 Nov 201215 Mar 2013

Københavns Universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
4 Dec 20081 May 2009

Københavns Universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
4 Dec 200828 Aug 2009

Law and Economics : Essayes in honour of Erling Eide (Journal)

Madsen, P. B. (Reviewer)
1 Jan 2010

Lektorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
26 Aug 200830 Oct 2008

Licitation og udbud

Madsen, P. B. (Speaker)
30 Sep 1999

Markedsret

Madsen, P. B. (Speaker)
23 Oct 199631 Oct 1996

Nordic Academic Network for Competition Law

Madsen, P. B. (Participant)
22 Oct 201523 Oct 2015

Nordic IP Network Meeting

Madsen, P. B. (Participant)
19 Apr 201221 Apr 2012

Nordic Meeting of Researchers in Competition Law

Madsen, P. B. (Participant)
3 Oct 20134 Oct 2013

Nordisk ekspertpanel til evaluering af norske retsvidenskabelige forskningsmiljøer (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
30 Jun 200816 Dec 2009

Nordisk Juristmøde

Madsen, P. B. (Participant)
20 Aug 201422 Aug 2014

Nordisk Konkurrencenetværk (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
1 Jun 2007 → …

Nordisk konkurrenceretseminar

Madsen, P. B. (Participant)
13 Sep 200714 Sep 2007

Nordiske Formueretsdage

Madsen, P. B. (Participant)
14 May 200616 May 2006

Nordiske Formueretsdage

Madsen, P. B. (Participant)
13 May 199815 May 1998

Nordiske Formueretsdage

Madsen, P. B. (Participant)
17 Apr 201320 Apr 2013

Nordiske Formueretsdage

Madsen, P. B. (Speaker)
4 May 20116 May 2011

Nordiske Formueretsdage

Madsen, P. B. (Participant)
6 May 20098 May 2009

Nordiske Formueretsdage 2004

Madsen, P. B. (Organizer)
18 Apr 200420 Apr 2004

Norges Forskningsråd (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
13 Oct 2011

"Nyheder i konkurrenceretten", Aarhus Universitet

Madsen, P. B. (Speaker)
19 Mar 2013

Nätverket för Europarättsforskning

Madsen, P. B. (Participant)
20 Nov 199721 Nov 1997

Patent- og Varemærkestyrelsen (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
1 Jun 2003 → …

ph.d.-bedømmelsesudvalg (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
6 Aug 200710 Dec 2007

ph.d.-bedømmelsesudvalg (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
21 Dec 200922 Mar 2010

Phd-bedømmelsesudvalg ved Universitetet i Oslo (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
9 Mar 20087 Nov 2008

Prisopgavekomité UBVA (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
24 Oct 200722 Nov 2007

Procesbevillingsnævnet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
1 Jan 200031 Dec 2003

Professorbedømmelsesudvalg (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
6 Apr 200727 Nov 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Copenhagen Business School (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
22 Mar 200729 May 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
22 Oct 200723 Jan 2008

Professorbedømmelsesudvalg ved Linköpings universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
15 Feb 20061 Oct 2006

Professorbedømmelsesudvalg ved Umeå universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
21 Feb 200720 Jun 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Universitetet i Oslo (4 professorater) (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
1 Jan 200530 Apr 2005

Regional Consumer Law Conference

Madsen, P. B. (Participant)
16 May 200617 May 2006

SARFal. Network Meeting

Madsen, P. B. (Speaker)
18 Jun 2005

Seminar

Madsen, P. B. (Participant)
4 Oct 20005 Oct 2000

Seminar om aktuelle proces- og selskabsretlige emner

Madsen, P. B. (Participant)
7 Nov 2012

Seminar on Directive 2002/21/EC

Madsen, P. B. (Participant)
30 Nov 2005

Stockholms Universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
6 Oct 20161 Dec 2016

Syddansk Universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
2 Mar 20092 Jul 2009

Syddansk Universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
1 Jul 200915 Sep 2009

Symposium om plagiater, jura og etik

Madsen, P. B. (Participant)
22 Nov 2007

Temaer fra NFR-evalueringsrapporten

Madsen, P. B. (Lecturer)
28 Sep 2010

The Eighth International Consumer Law Conference

Madsen, P. B. (Participant)
9 Apr 200111 Apr 2001

Unification and Harmonization of International Commercial Law

Madsen, P. B. (Participant)
19 Oct 200920 Oct 2009

Universitetet i Oslo (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
12 May 20104 Nov 2010

Universitetet i Oslo (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
10 Nov 201212 Apr 2013

Uppsala universitet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
9 May 201113 May 2011

Uppsala University (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
1 Nov 201014 Jun 2011

Uppsala University (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
22 Oct 20143 Feb 2015

Videnskabsministeriet (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
1 Sep 2005 → …

Østjysk Innovation A/S (External organisation)

Madsen, P. B. (Member)
1 May 20017 May 2007

1st European Congress

Madsen, P. B. (Speaker)
19 May 198821 May 1988

1st International Conference on Consumer Law

Madsen, P. B. (Speaker)
29 May 19892 Jun 1989

11th International Consumer Law Conference

Madsen, P. B. (Participant)
11 Apr 200713 Apr 2007

2nd Nordic-Chinese Conference

Madsen, P. B. (Speaker)
21 Oct 200422 Oct 2004

3rd European Discussion Forum - Coherence in Contract Law

Madsen, P. B. (Participant)
1 Mar 20072 Mar 2007

3rd International Conference on Consumer Law

Madsen, P. B. (Speaker)
10 Mar 199214 Mar 1992

39. Nordiske Juristmøde

Madsen, P. B. (Participant)
17 Aug 201119 Aug 2011

6th International Conference on Consumer Law

Madsen, P. B. (Participant)
5 May 19977 May 1997