Palle Bo Madsen

Professor

Profile photo

Palle Bo Madsen

Professor

  • Department of Law
Postal address:
Bartholins Allé 16
1410, 319
8000
Aarhus C
Denmark

Email: pbm@law.au.dk

Phone: +4587165665

CV

Curriculum Vitae

Uddannelse

1980 Ph.d., Aarhus Universitet
1975 Cand.jur., Københavns Universitet

Beskæftigelse

1993 Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1991-1992 Kst. landsdommer i Vestre Landsret, og orlov på halv tid på Aarhus Universitet
1990-2002 Prorektor, Aarhus Universitet
1975 Adjunkt, stipendiat, lektor og docent, Aarhus Universitet

Forskningsområder

Aftaleret
Forbrugerret
Formueret
International handelsret
Ophavsret/Immaterialret
Patentret
Konkurrenceret: Almindelig konkurrenceret same telekonkurrenceret

Undervisningsområder

Aftaleret
Formueret
Konkurrenceret
Markedsføringsret
Immaterialret


Publications

B2B and B2C Marketing Practices: the Case for an Integrated Approach

Madsen, P. B. 2016 Marketing and Advertising Law in a Process of Harmonization. Bernitz, U. & Heide-Jørgensen, C. (eds.). Oxford: Hart Publishing, (Modern Studies in European Law).

Immaterialret

Madsen, P. B. 2016 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 8 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Ch. 7, p. 255-293

Om naturalopfyldelse og tabsbegrænsningspligt i detailhandlen

Madsen, P. B. 2016 In : Juristen. p. 24-30

Særlig retsstiftelse

Madsen, P. B. 2016 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 8 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Ch. 10, p. 371-385

Markedsret Del 2: Markedsføringsret og konkurrenceværn

Madsen, P. B. 2015 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 350 p.

Anmeldelse af Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer: Ansattes immaterielle rettigheder

Madsen, P. B. 2014 In : Ugeskrift for Retsvæsen. p. 91-92 2 p., U.2014B.91

Anmeldelse af Kasper Ullerup Bach: "Konkurrencerådets kontrol med ulovlig EU-statsstøtte" (PhD-afhandling 2013)

Madsen, P. B. 2014 In : Ugeskrift for Retsvæsen. p. 43-44 2 p., U.2014B.43/2

Anmeldelse af Søren Sandfeld Jakobsen, Søren Johansen og Christian Bergqvist: Teleretten

Madsen, P. B. 2014 In : Ugeskrift for Retsvæsen. p. 291-292 2 p., U.2014B.291

Markedsret Del 1: Konkurrencebegrænsningsret

Madsen, P. B. 2014 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 327 p.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (ed.) 2013 7. ed. Kbh.: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 560 p.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2013 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Ch. 7, p. 271-309

Menneskepligter: Refleksioner over ret, pligt og etik i juraen og udenfor

Madsen, P. B. 2013 "Oikeuden avantgarde" (Rettens avantgarde): "Juhlajulkaisu Juha Karhu" (Festskrift till Juha Karhu). Helsinki: Talentum Oyj, p. 157-176

Særlig retsstiftelse

Madsen, P. B. 2013 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Ch. 10, p. 385-400 16 p.

Aftaler og mellemmænd

Andersen, L. L. & Madsen, P. B. 2012 6. ed. København: Karnov Group. 462 p.

Må danske konkurrencenævn spørge EU-Domstolen?: Om art 267 TEUF

Madsen, P. B. 2012 Festskrift til Jens Fejø. Danielsen, J. H., Hagel-Sørensen, K., Heide-Jørgensen, C. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 283-297 15 p.

Procesbevillinger og habilitet i retsplejen: - om en dommers habilitet, hvor "flere embedsvirksomheder er forenede i hans person"

Madsen, P. B. 2012 Festskrift til Erik Werlauff. Fenger, N., Andersen, M. B., Langsted, L. B. & Petersen, L. L. (eds.). Kbh.: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 301-313 13 p.

Når erstatning er en menneskeret: - menneskerettighedskonventionen og national erstatningsret

Madsen, P. B. Nov 2011 In : Juristen. 93, 9, p. 263-268 6 p.

Anmeldelse af Kasper Steensgaard: Standardbetingelser i internationale kontrakter - Særligt om vedtagelse under CISG og andre internationale regelsæt

Madsen, P. B. 26 Feb 2011 In : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 145:2011, 8, p. B 83 1 p.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (ed.) 2010 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 513 p.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2010 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 245-284 40 p.

Særlige erhvervelsesmåder

Madsen, P. B. 2010 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 357, 366-376 12 p.

Anmeldelse af Henrik Udsen: "De informationsretlige grundsætninger" (disputats)

Madsen, P. B. 2009 In : Juristen. 91, 8, p. 232-236 5 p.

Lyde og lugte i markedsføringen: Er det skjult reklame?

Madsen, P. B. 2009 In : Juridiska Foereningen i Finland. Tidskrift. 145, 3-4, p. 411-416 6 p.

Rettsvitenskapelig forskning i Norge: En evaluering

Madsen, P. B. 2009 Forskningsrådets evalueringer. Oslo, 147 p.

Anmeldelse af Caroline Heide-Jørgensen: "Reklameret - Konkurrenceret og kommerciel ytringsfrihed" (disputats)

Madsen, P. B. 2008 In : Juristen. 90, 4, p. 132-135 4 p.

Markedsret Del 3: Immaterialret

Madsen, P. B. 2008 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 356 p.

Anmeldelse af Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: "Markedsføringsretten"

Madsen, P. B. 2007 In : Ugeskrift for Retsvæsen, afdeling B. 141, 36, p. 217 1 p.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (ed.) 2007 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 434 p.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2007 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 201-238 38 p.

Markedsret Del 2: Markedsføringsret og konkurrenceværn

Madsen, P. B. 2007 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 298 p.

Særlige erhvervelsesmåder

Madsen, P. B. 2007 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 145 og 152-162 12 p.

Aftaler med det offentlige

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 ed. København: Karnov Group, p. 272-285 14 p.

Aftalers retsvirkninger. Fortolkning og udfyldning

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 ed. København: Karnov Group, p. 374-463 90 p.

Anmeldelse af Anders Holm: "Den avtalsgrundade lojalitetsplikten" (disputats)

Madsen, P. B. 2006 In : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 140, 7, p. 87 1 p.

Kommission

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 ed. København: Karnov Group, p. 336-344 9 p.

Løfters ugyldighed

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 ed. København: Karnov Group, p. 111-250 140 p.

Markedsret Del 1. Konkurrencebegrænsningsret

Madsen, P. B. 2006 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 274 p.

Anmeldelse af Sonny Kristoffersen: "Forbrugerbeskyttelse"

Madsen, P. B. 2005 In : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 139, 7, p. 86

Fuldmægtigansvar: Rundt om aftalelovens § 25 med start i U 2001.2538 V

Madsen, P. B. 2005 Avtalslagen 90 år. Flodgren & Boel (eds.). Stockholm: Norstedts Juridik, p. 111-130

Peak Holding - Om markedsføring som konsumptionsudløsende faktor

Madsen, P. B. 2005 In : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 139, 7, p. 69-74

Amendes pour spam - modèles de calcul

Madsen, P. B. 2004 In : Revue europèenne de droit de la consommation. 4/2003, p. 312-313 2 p.

Anmeldelse af Bent Iversen m.fl.: "Konkurrenceretlige emner"

Madsen, P. B. 2004 In : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 138, 43, p. 357-358 2 p.

Anmeldelse af Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke: "Dansk markedsret"

Madsen, P. B. 2004 In : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 138, 39, p. 303-304 2 p.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (ed.) 2004 4. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 339 p.

Forsikring

Isager, H. & Madsen, P. B. (ed.) 2004 Formueretlige emner. 4. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 255-282 28 p.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2004 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 4. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 181-215 35 p.

Anmeldelse af Bjørn Ryberg: "Beskyttelsesomfanget i dansk patentret"

Madsen, P. B. 2003 In : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 137, 1, p. 21-23 3 p.

Anmeldelse af Jens Fejø: "EU-konkurrenceret" og af Andreas Christensen m.fl.: "Konkurrenceretten i EU"

Madsen, P. B. 2003 In : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 137, 47, p. 396-398 3 p.

Europæisk formueret? - noget om EU-harmonisering, lovbogsprojekter m.v

Madsen, P. B. 2003 Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard. Iversen, T., Kristensen, L. H. & Werlauff, E. (eds.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 777-795 19 p.

Anmeldelse af Michael Steinicke: "Privilegerede virksomheder og EU-retten"

Madsen, P. B. 2002 In : Ugeskrift for Retsvaesen (U F R). 136, 45, p. 434-435 1 p.

Markedsret Del 2: Lovbestemte enerettigheder, markedsføringsregler, erhvervshemmeligheder m.v

Madsen, P. B. 2002 København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 430 p.

Status i kontraktsretten: I anledning af Jens Schovsbo: "Immaterialretsaftaler - fra kontrakt til status i kontraktsretten"

Madsen, P. B. 2002 In : Juristen. 84, 3, p. 105-113 9 p.

Aftaler med det offentlige

Madsen, P. B. 2001 Aftaler og mellemmænd. Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (eds.). 4. ed. København: Karnov Group, p. 262-273 12 p.

Aftalers retsvirkninger. Fortolkning og ugyldighed

Madsen, P. B. 2001 Aftaler og mellemmænd. Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (eds.). 4. ed. København: Karnov Group, p. 357-442 86 p.

Løfters ugyldighed

Madsen, P. B. 2001 Aftaler og mellemmænd. Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (eds.). 4. ed. København: Karnov Group, p. 109-236 128 p.

Activities

Aarhus Universitets Forskningsfond

Palle Bo Madsen (Member), 1 Apr 199031 May 2006

ABS-udvalget

Palle Bo Madsen (Member), 19982003

Ankenævn for Biler (Bilklage.dk)

Palle Bo Madsen (Chairman), 1 May 200728 Feb 2013

Ankenævnet for Planteleverancer

Palle Bo Madsen (Member), 15 Mar 2009 → …

Bedømmelsesudvalg for adjungeret professor ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Chairman), 27 May 201415 Aug 2014

Censor ved de erhvervsøkonomiske højere uddannelser

Palle Bo Madsen (Participant), 1 Feb 19882014

CESEL konference om den dominerende virksomheds rabatter

Palle Bo Madsen (Participant), 5 Apr 2013

CESEL lunch seminar on Essential Patents, Standards and Article 102

Palle Bo Madsen (Participant), 25 Oct 2012

CESEL-seminar

Palle Bo Madsen (Speaker), 3 Jun 2014

Conference on Consumer Guarantees and After-Sales Services

Palle Bo Madsen (Speaker), 27 May 199428 May 1994

Conference on Consumer Law Concepts in the EU, the EEA and the Middle and East European Countries

Palle Bo Madsen (Speaker), 22 Jun 199424 Jun 1994

Conference on Critical Contract Law

Palle Bo Madsen (Speaker), 7 May 199210 May 1992

Conference on European Contract Law

Palle Bo Madsen (Participant), 26 Sep 2005

Conference on European Contract Law

Palle Bo Madsen (Participant), 25 May 200626 May 2006

Conference on European Law of Unfair Competition

Palle Bo Madsen (Speaker), 30 Jan 2015

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JurForsk)

Palle Bo Madsen (Member), 1 Oct 200730 Jun 2009

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JurForsk)

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jul 2009 → …

Day Conference on the Law Applicable to International Contracts

Palle Bo Madsen (Organizer), 3 Mar 1998

Den nordiska varumärkesrätten i Europa

Palle Bo Madsen (Participant), 23 Nov 1995

Det 37. nordiske Juristmøde

Palle Bo Madsen (Participant), 18 Aug 200520 Aug 2005

Det 38. Nordiske Juristmøde

Palle Bo Madsen (Participant), 20 Aug 200823 Aug 2008

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 15 Dec 200522 Feb 2008

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 4 Dec 200828 Aug 2009

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Umeå universitet

Palle Bo Madsen (Member), 21 Feb 200812 Dec 2008

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Uppsala universitet

Palle Bo Madsen (Member), 10 Mar 200823 May 2008

Ejendomsomsætningsudvalget

Palle Bo Madsen (Chairman), 19992002

Ekspertseminar om EU's markedsføringsdirektiv

Palle Bo Madsen (Participant), 17 Jan 2005

ERA and Joint Network On European Private Law Seminar : The Draft Common Frame of Reference. The Future of European Contract Law

Palle Bo Madsen (Participant), 6 Mar 20087 Mar 2008

EU-Kommissionens CFR Ekspertnetværk

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jun 2003 → …

EU-ret ved Domstolen

Palle Bo Madsen (Participant), 29 Nov 199930 Nov 1999

European Contract Law Workshop

Palle Bo Madsen (Participant), 9 Dec 2005

Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant), 24 Apr 199626 Apr 1996

Formueretsseminar

Palle Bo Madsen (Speaker), 24 Oct 1997

Forsklerworkshop i Retsinformatik

Palle Bo Madsen (Participant), 6 Oct 19998 Oct 1999

German/Nordic IP Network Meeting

Palle Bo Madsen (Participant), 8 May 201410 May 2014

Global Commerce Conference

Palle Bo Madsen (Participant), 9 Nov 199811 Nov 1998

Integrity in Legal Science

Palle Bo Madsen (Invited speaker), 18 Jun 2005

IP Conference

Palle Bo Madsen (Participant), 7 Jul 19999 Jul 1999

IP Conference

Palle Bo Madsen (Participant), 8 Apr 19999 Apr 1999

IPR Network Meeting

Palle Bo Madsen (Participant), 2 May 20134 May 2013

Jubileumskonferens

Palle Bo Madsen (Speaker), 11 Jun 2015

JurForsk Conference on the Danish Legal Research Education Programme

Palle Bo Madsen (Organizer), 12 Nov 201413 Nov 2014

Juridisk Instituts 60-års jubilæumsarrangement

Palle Bo Madsen (Speaker), 22 Nov 1996

Juristen

Palle Bo Madsen (Editor), 1 Jan 2007 → …

KoF11 Panel (Law), Uppsala universitet

Palle Bo Madsen (Member), 9 May 201113 May 2011

Konference om "Avtalslagen 90 år"

Palle Bo Madsen (Participant), 25 Nov 2005

Konference om den nye konkurrencelov

Palle Bo Madsen (Participant), 10 Nov 1997

Konference om obehörig vinst

Palle Bo Madsen (Speaker), 30 Oct 2012

Konferense i anledning av "avtalslagen 100 år"

Palle Bo Madsen (Participant), 9 Nov 2012

Konkurrenceankenævnet

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jun 201231 Dec 2021

Kontaktseminarium

Palle Bo Madsen (Participant), 12 Oct 200013 Oct 2000

Law and Economics : Essayes in honour of Erling Eide

Palle Bo Madsen (Reviewer), 1 Jan 2010

Lektorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 26 Aug 200830 Oct 2008

Lektorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 29 Jan 201629 Mar 2016

Licitation og udbud

Palle Bo Madsen (Speaker), 30 Sep 1999

Markedsret

Palle Bo Madsen (Speaker), 23 Oct 199631 Oct 1996

National korrespondent til REDC

Palle Bo Madsen (Participant), Revue européenne de droit de la consommation, 1 Jan 1989 → …

Nordic Academic Network for Competition Law

Palle Bo Madsen (Participant), 22 Oct 201523 Oct 2015

Nordic IP Network Meeting

Palle Bo Madsen (Participant), 19 Apr 201221 Apr 2012

Nordic Meeting of Researchers in Competition Law

Palle Bo Madsen (Participant), 3 Oct 20134 Oct 2013

Nordisk ekspertpanel til evaluering af norske retsvidenskabelige forskningsmiljøer

Palle Bo Madsen (Member), 30 Jun 200816 Dec 2009

Nordisk Juristmøde

Palle Bo Madsen (Participant), 20 Aug 201422 Aug 2014

Nordisk Konkurrencenetværk

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jun 2007 → …

Nordisk konkurrenceretseminar

Palle Bo Madsen (Participant), 13 Sep 200714 Sep 2007

Nordisk panel til evaluering af juridiske forskergrupper ved UiO

Palle Bo Madsen (Member), 12 May 20104 Nov 2010

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant), 14 May 200616 May 2006

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant), 6 May 20098 May 2009

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Speaker), 4 May 20116 May 2011

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant), 17 Apr 201320 Apr 2013

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant), 13 May 199815 May 1998

Nordiske Formueretsdage 2004

Palle Bo Madsen (Organizer), 18 Apr 200420 Apr 2004

"Nyheder i konkurrenceretten", Aarhus Universitet

Palle Bo Madsen (Speaker), 19 Mar 2013

Nätverket för Europarättsforskning

Palle Bo Madsen (Participant), 20 Nov 199721 Nov 1997

Patent- og Varemærkestyrelsens IP-dialoggrupper

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jun 2003 → …

Ph.d.-bedømmelsesudvalg

Palle Bo Madsen (Member), 6 Aug 200710 Dec 2007

Ph.d.-bedømmelsesudvalg

Palle Bo Madsen (Member), 21 Dec 200922 Mar 2010

Ph.d.-bedømmelsesudvalg ved Handelshøjskolen i Århus

Palle Bo Madsen (Member), 1 May 200515 Aug 2005

Ph.d.-bedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 21 Nov 201215 Mar 2013

ph.d.-bedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 10 Apr 201518 Jun 2015

Phd-bedømmelsesudvalg ved Universitetet i Oslo

Palle Bo Madsen (Member), 9 Mar 20087 Nov 2008

Prisopgavekomité UBVA

Palle Bo Madsen (Member), 24 Oct 200722 Nov 2007

Procesbevillingsnævnet

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jan 200031 Dec 2003

professorbedømmelsesudvalg

Palle Bo Madsen (Member), 6 Apr 200727 Nov 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Copenhagen Business School

Palle Bo Madsen (Member), 22 Mar 200729 May 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 22 Oct 200723 Jan 2008

Professorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 26 Aug 200815 Dec 2008

Professorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 4 Dec 20081 May 2009

Professorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 21 Jun 20135 Aug 2013

Professorbedømmelsesudvalg ved Linköpings universitet

Palle Bo Madsen (Member), 15 Feb 20061 Oct 2006

Professorbedømmelsesudvalg ved Syddansk Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 2 Mar 20092 Jul 2009

Professorbedømmelsesudvalg ved Syddansk Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jul 200915 Sep 2009

Professorbedømmelsesudvalg ved Umeå universitet

Palle Bo Madsen (Member), 21 Feb 200720 Jun 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Universitetet i Oslo

Palle Bo Madsen (Member), 10 Nov 201212 Apr 2013

Professorbedømmelsesudvalg ved Universitetet i Oslo (4 professorater)

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jan 200530 Apr 2005

Professorbedømmelsesudvalg ved Uppsala universitet

Palle Bo Madsen (Member), 22 Oct 20143 Feb 2015

Quality and Renewal 2011

Palle Bo Madsen (Member), 1 Nov 201014 Jun 2011

Referee Panel for Social Sciences (Law)

Palle Bo Madsen (Member), 13 Oct 2011

Regional Consumer Law Conference

Palle Bo Madsen (Participant), 16 May 200617 May 2006

SARFal. Network Meeting

Palle Bo Madsen (Speaker), 18 Jun 2005

Seminar

Palle Bo Madsen (Participant), 4 Oct 20005 Oct 2000

Seminar om aktuelle proces- og selskabsretlige emner

Palle Bo Madsen (Participant), 7 Nov 2012

Seminar on Directive 2002/21/EC

Palle Bo Madsen (Participant), 30 Nov 2005

Symposium om plagiater, jura og etik

Palle Bo Madsen (Participant), 22 Nov 2007

Teleklagenævnet

Palle Bo Madsen (Member), 1 Sep 2005 → …

Temaer fra NFR-evalueringsrapporten

Palle Bo Madsen (Lecturer), 28 Sep 2010

The Eighth International Consumer Law Conference

Palle Bo Madsen (Participant), 9 Apr 200111 Apr 2001

Unification and Harmonization of International Commercial Law

Palle Bo Madsen (Participant), 19 Oct 200920 Oct 2009

Østjysk Innovation A/S

Palle Bo Madsen (Member), 1 May 20017 May 2007

1st European Congress

Palle Bo Madsen (Speaker), 19 May 198821 May 1988

1st International Conference on Consumer Law

Palle Bo Madsen (Speaker), 29 May 19892 Jun 1989

11th International Consumer Law Conference

Palle Bo Madsen (Participant), 11 Apr 200713 Apr 2007

2nd Nordic-Chinese Conference

Palle Bo Madsen (Speaker), 21 Oct 200422 Oct 2004

3rd European Discussion Forum - Coherence in Contract Law

Palle Bo Madsen (Participant), 1 Mar 20072 Mar 2007

3rd International Conference on Consumer Law

Palle Bo Madsen (Speaker), 10 Mar 199214 Mar 1992

39. Nordiske Juristmøde

Palle Bo Madsen (Participant), 17 Aug 201119 Aug 2011

6th International Conference on Consumer Law

Palle Bo Madsen (Participant), 5 May 19977 May 1997