Palle Bo Madsen

Professor

Profile photo

Palle Bo Madsen

Professor

  • Department of Law
Postal address:
Bartholins Allé 16
1410, 319
8000
Aarhus C
Denmark

Email: pbm@law.au.dk

Phone: +4587165665

CV

Curriculum Vitae

Uddannelse

1980 Ph.d., Aarhus Universitet
1975 Cand.jur., Københavns Universitet

Beskæftigelse

1993 Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1991-1992 Kst. landsdommer i Vestre Landsret
1990-2002 Prorektor, Aarhus Universitet
1989-1990 Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
1975-1992 Adjunkt, stipendiat, lektor og docent, Aarhus Universitet

Forskningsområder

Aftaleret
Formueret
Forbrugerret
Immaterialret
Konkurrenceret, herunder Telekonkurrenceret
Markedsføringsret
Immaterialret

Undervisningsområder

Aftaleret
Formueret
Konkurrenceret
Markedsføringsret
Immaterialret

Aktuelle administrative hverv

Daglig administrator for JurForsk (Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram)
Formand for Praksisudvalget på Aarhus Universitet (Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis)
Medlem af Akademisk Råd på Aarhus BSS (Business and Social Sciences), Aarhus Universitet
Medlem af Institutforum på Juridisk Universitet, Aarhus Universitet

Aktuel anden virksomhed

Voldgiftsdommer
2012- Medlem af Konkurrenceankenævnet
2007- Medlem af redaktionskomiteen for Juristen
2005- Formand for Teleklagenævnet

Nogle tidligere hverv

2011 Ekspertmedlem af "KoF11 Quality and Renewal" ved Uppsala Universitet, Sverige
2009 Formand for Norges Forskningsråds evalueringspanel for retsvidenskabelig forskning
2007-2013 Formand for Ankenævn for Biler
2000-2003 Medlem af Procesbevillingsnævnet
1999-2002 Formand for Erhvervsministeriets Ejendomsomsætningsudvalg
1998-2003 Sagkyndigt medlem af Udvalget til udarbejdelse af "ABService 2003"
1991-1992 Kst. landsdommer i Vestre Landsret
1990-2006 Næstformand for Aarhus Universitets Forskningsfond
1990-2002 Prorekfor for Aarhus Universitet
1989-1990 Dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet


Publications

B2B and B2C Marketing Practices: the Case for an Integrated Approach

Madsen, P. B. 2017 Marketing and Advertising Law in a Process of Harmonization. Bernitz, U. & Heide-Jørgensen, C. (eds.). Oxford: Hart Publishing, (Modern Studies in European Law).

Anmeldelse af Natalie Videbæk Munkholm: Loyalitet i arbejdsretlige relationer

Madsen, P. B. 2016 In : Ugeskrift for Retsvæsen. p. 378 U.2016B.378

Immaterialret

Madsen, P. B. 2016 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 8 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Ch. 7, p. 255-293

Om naturalopfyldelse og tabsbegrænsningspligt i detailhandlen

Madsen, P. B. 2016 In : Juristen. 1, p. 24-30 7 p.

Særlig retsstiftelse

Madsen, P. B. 2016 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 8 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Ch. 10, p. 371-385

Markedsret Del 2: Markedsføringsret og konkurrenceværn

Madsen, P. B. 2015 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 350 p.

Anmeldelse af Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer: Ansattes immaterielle rettigheder

Madsen, P. B. 2014 In : Ugeskrift for Retsvæsen. p. 91-92 2 p., U.2014B.91

Anmeldelse af Kasper Ullerup Bach: "Konkurrencerådets kontrol med ulovlig EU-statsstøtte" (PhD-afhandling 2013)

Madsen, P. B. 2014 In : Ugeskrift for Retsvæsen. p. 43-44 2 p., U.2014B.43/2

Anmeldelse af Søren Sandfeld Jakobsen, Søren Johansen og Christian Bergqvist: Teleretten

Madsen, P. B. 2014 In : Ugeskrift for Retsvæsen. p. 291-292 2 p., U.2014B.291

Markedsret Del 1: Konkurrencebegrænsningsret

Madsen, P. B. 2014 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 327 p.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (ed.) 2013 7. ed. Kbh.: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 560 p.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2013 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Ch. 7, p. 271-309

Menneskepligter: Refleksioner over ret, pligt og etik i juraen og udenfor

Madsen, P. B. 2013 "Oikeuden avantgarde" (Rettens avantgarde): "Juhlajulkaisu Juha Karhu" (Festskrift till Juha Karhu). Helsinki: Talentum Oyj, p. 157-176

Særlig retsstiftelse

Madsen, P. B. 2013 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Ch. 10, p. 385-400 16 p.

Aftaler og mellemmænd

Andersen, L. L. & Madsen, P. B. 2012 6. ed. København: Karnov Group. 462 p.

Må danske konkurrencenævn spørge EU-Domstolen?: Om art 267 TEUF

Madsen, P. B. 2012 Festskrift til Jens Fejø. Danielsen, J. H., Hagel-Sørensen, K., Heide-Jørgensen, C. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 283-297 15 p.

Procesbevillinger og habilitet i retsplejen: - om en dommers habilitet, hvor "flere embedsvirksomheder er forenede i hans person"

Madsen, P. B. 2012 Festskrift til Erik Werlauff. Fenger, N., Andersen, M. B., Langsted, L. B. & Petersen, L. L. (eds.). Kbh.: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 301-313 13 p.

Når erstatning er en menneskeret: - menneskerettighedskonventionen og national erstatningsret

Madsen, P. B. Nov 2011 In : Juristen. 93, 9, p. 263-268 6 p.

Anmeldelse af Kasper Steensgaard: Standardbetingelser i internationale kontrakter - Særligt om vedtagelse under CISG og andre internationale regelsæt

Madsen, P. B. 26 Feb 2011 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 145:2011, 8, p. B 83 1 p.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (ed.) 2010 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 513 p.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2010 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 245-284 40 p.

Særlige erhvervelsesmåder

Madsen, P. B. 2010 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 6 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 357, 366-376 12 p.

Anmeldelse af Henrik Udsen: "De informationsretlige grundsætninger" (disputats)

Madsen, P. B. 2009 In : Juristen. 91, 8, p. 232-236 5 p.

Lyde og lugte i markedsføringen: Er det skjult reklame?

Madsen, P. B. 2009 In : Juridiska Foereningen i Finland. Tidskrift. 145, 3-4, p. 411-416 6 p.

Rettsvitenskapelig forskning i Norge: En evaluering

Madsen, P. B. 2009 Forskningsrådets evalueringer. Oslo, 147 p.

Anmeldelse af Caroline Heide-Jørgensen: "Reklameret - Konkurrenceret og kommerciel ytringsfrihed" (disputats)

Madsen, P. B. 2008 In : Juristen. 90, 4, p. 132-135 4 p.

Markedsret Del 3: Immaterialret

Madsen, P. B. 2008 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 356 p.

Anmeldelse af Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: "Markedsføringsretten"

Madsen, P. B. 2007 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 141, 36, p. 217 1 p.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (ed.) 2007 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 434 p.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2007 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 201-238 38 p.

Markedsret Del 2: Markedsføringsret og konkurrenceværn

Madsen, P. B. 2007 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 298 p.

Særlige erhvervelsesmåder

Madsen, P. B. 2007 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 145 og 152-162 12 p.

Aftaler med det offentlige

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 ed. København: Karnov Group, p. 272-285 14 p.

Aftalers retsvirkninger. Fortolkning og udfyldning

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 ed. København: Karnov Group, p. 374-463 90 p.

Anmeldelse af Anders Holm: "Den avtalsgrundade lojalitetsplikten" (disputats)

Madsen, P. B. 2006 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 140, 7, p. 87 1 p.

Kommission

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 ed. København: Karnov Group, p. 336-344 9 p.

Løfters ugyldighed

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 ed. København: Karnov Group, p. 111-250 140 p.

Markedsret Del 1. Konkurrencebegrænsningsret

Madsen, P. B. 2006 5 ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 274 p.

Anmeldelse af Sonny Kristoffersen: "Forbrugerbeskyttelse"

Madsen, P. B. 2005 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 139, 7, p. 86

Fuldmægtigansvar: Rundt om aftalelovens § 25 med start i U 2001.2538 V

Madsen, P. B. 2005 Avtalslagen 90 år. Flodgren & Boel (eds.). Stockholm: Norstedts Juridik, p. 111-130

Peak Holding - Om markedsføring som konsumptionsudløsende faktor

Madsen, P. B. 2005 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 139, 7, p. 69-74

Amendes pour spam - modèles de calcul

Madsen, P. B. 2004 In : Revue europèenne de droit de la consommation. 4/2003, p. 312-313 2 p.

Anmeldelse af Bent Iversen m.fl.: "Konkurrenceretlige emner"

Madsen, P. B. 2004 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 138, 43, p. 357-358 2 p.

Anmeldelse af Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke: "Dansk markedsret"

Madsen, P. B. 2004 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 138, 39, p. 303-304 2 p.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (ed.) 2004 4. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 339 p.

Forsikring

Isager, H. & Madsen, P. B. (ed.) 2004 Formueretlige emner. 4. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 255-282 28 p.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2004 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 4. ed. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 181-215 35 p.

Anmeldelse af Bjørn Ryberg: "Beskyttelsesomfanget i dansk patentret"

Madsen, P. B. 2003 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 137, 1, p. 21-23 3 p.

Anmeldelse af Jens Fejø: "EU-konkurrenceret" og af Andreas Christensen m.fl.: "Konkurrenceretten i EU"

Madsen, P. B. 2003 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 137, 47, p. 396-398 3 p.

Europæisk formueret? - noget om EU-harmonisering, lovbogsprojekter m.v

Madsen, P. B. 2003 Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard. Iversen, T., Kristensen, L. H. & Werlauff, E. (eds.). København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, p. 777-795 19 p.

Anmeldelse af Michael Steinicke: "Privilegerede virksomheder og EU-retten"

Madsen, P. B. 2002 In : Ugeskrift for Retsvæsen. 136, 45, p. 434-435 1 p.

Markedsret Del 2: Lovbestemte enerettigheder, markedsføringsregler, erhvervshemmeligheder m.v

Madsen, P. B. 2002 København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 430 p.

Status i kontraktsretten: I anledning af Jens Schovsbo: "Immaterialretsaftaler - fra kontrakt til status i kontraktsretten"

Madsen, P. B. 2002 In : Juristen. 84, 3, p. 105-113 9 p.

Aftaler med det offentlige

Madsen, P. B. 2001 Aftaler og mellemmænd. Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (eds.). 4. ed. København: Karnov Group, p. 262-273 12 p.

Aftalers retsvirkninger. Fortolkning og ugyldighed

Madsen, P. B. 2001 Aftaler og mellemmænd. Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (eds.). 4. ed. København: Karnov Group, p. 357-442 86 p.

Løfters ugyldighed

Madsen, P. B. 2001 Aftaler og mellemmænd. Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (eds.). 4. ed. København: Karnov Group, p. 109-236 128 p.

Activities

Aarhus Universitets Forskningsfond

Palle Bo Madsen (Member), 1 Apr 199031 May 2006

ABS-udvalget

Palle Bo Madsen (Member), 19982003

Ankenævn for Biler (Bilklage.dk)

Palle Bo Madsen (Chairman), 1 May 200728 Feb 2013

Ankenævnet for Planteleverancer

Palle Bo Madsen (Member), 15 Mar 2009 → …

Bedømmelsesudvalg for adjungeret professor ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Chairman), 27 May 201415 Aug 2014

Censor ved de erhvervsøkonomiske højere uddannelser

Palle Bo Madsen (Participant), 1 Feb 19882014

CESEL konference om den dominerende virksomheds rabatter

Palle Bo Madsen (Participant), 5 Apr 2013,

CESEL lunch seminar on Essential Patents, Standards and Article 102

Palle Bo Madsen (Participant), 25 Oct 2012,

CESEL-seminar

Palle Bo Madsen (Speaker), 3 Jun 2014,

Conference on Consumer Guarantees and After-Sales Services

Palle Bo Madsen (Speaker), 27 May 199428 May 1994, Conference on Consumer Guarantees and After-Sales Services

Conference on Consumer Law Concepts in the EU, the EEA and the Middle and East European Countries

Palle Bo Madsen (Speaker), 22 Jun 199424 Jun 1994, Conference on Consumer Law Concepts in the EU, the EEA and the Middle and East European Countries

Conference on Critical Contract Law

Palle Bo Madsen (Speaker), 7 May 199210 May 1992, Conference on Critical Contract Law

Conference on European Contract Law

Palle Bo Madsen (Participant), 26 Sep 2005,

Conference on European Contract Law

Palle Bo Madsen (Participant), 25 May 200626 May 2006,

Conference on European Law of Unfair Competition

Palle Bo Madsen (Speaker), 30 Jan 2015,

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JurForsk)

Palle Bo Madsen (Member), 1 Oct 200730 Jun 2009

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JurForsk)

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jul 2009 → …

Day Conference on the Law Applicable to International Contracts

Palle Bo Madsen (Organizer), 3 Mar 1998, Day Conference on the Law Applicable to International Contracts

Den nordiska varumärkesrätten i Europa

Palle Bo Madsen (Participant), 23 Nov 1995,

Det 37. nordiske Juristmøde

Palle Bo Madsen (Participant), 18 Aug 200520 Aug 2005,

Det 38. Nordiske Juristmøde

Palle Bo Madsen (Participant), 20 Aug 200823 Aug 2008,

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 15 Dec 200522 Feb 2008

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 4 Dec 200828 Aug 2009

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Umeå universitet

Palle Bo Madsen (Member), 21 Feb 200812 Dec 2008

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Uppsala universitet

Palle Bo Madsen (Member), 10 Mar 200823 May 2008

Docentbedømmelse ved Stockholms universitet

Palle Bo Madsen (Member), 6 Oct 201630 Nov 2016

Ejendomsomsætningsudvalget

Palle Bo Madsen (Chairman), 19992002

Ekspertseminar om EU's markedsføringsdirektiv

Palle Bo Madsen (Participant), 17 Jan 2005,

ERA and Joint Network On European Private Law Seminar : The Draft Common Frame of Reference. The Future of European Contract Law

Palle Bo Madsen (Participant), 6 Mar 20087 Mar 2008,

EU-Kommissionens CFR Ekspertnetværk

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jun 2003 → …

EU-ret ved Domstolen

Palle Bo Madsen (Participant), 29 Nov 199930 Nov 1999,

European Contract Law Workshop

Palle Bo Madsen (Participant), 9 Dec 2005,

Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant), 24 Apr 199626 Apr 1996,

Formueretsseminar

Palle Bo Madsen (Speaker), 24 Oct 1997,

Forsklerworkshop i Retsinformatik

Palle Bo Madsen (Participant), 6 Oct 19998 Oct 1999,

German/Nordic IP Network Meeting

Palle Bo Madsen (Participant), 8 May 201410 May 2014,

Global Commerce Conference

Palle Bo Madsen (Participant), 9 Nov 199811 Nov 1998,

Integrity in Legal Science

Palle Bo Madsen (Invited speaker), 18 Jun 2005,

IP Conference

Palle Bo Madsen (Participant), 7 Jul 19999 Jul 1999,

IP Conference

Palle Bo Madsen (Participant), 8 Apr 19999 Apr 1999,

IPR Network Meeting

Palle Bo Madsen (Participant), 2 May 20134 May 2013,

Jubileumskonferens

Palle Bo Madsen (Speaker), 11 Jun 2015,

JurForsk Conference on the Danish Legal Research Education Programme

Palle Bo Madsen (Organizer), 12 Nov 201413 Nov 2014,

Juridisk Instituts 60-års jubilæumsarrangement

Palle Bo Madsen (Speaker), 22 Nov 1996,

Juristen

Palle Bo Madsen (Editor), 1 Jan 2007 → …

KoF11 Panel (Law), Uppsala universitet

Palle Bo Madsen (Member), 9 May 201113 May 2011

Konference om "Avtalslagen 90 år"

Palle Bo Madsen (Participant), 25 Nov 2005,

Konference om den nye konkurrencelov

Palle Bo Madsen (Participant), 10 Nov 1997,

Konference om obehörig vinst

Palle Bo Madsen (Speaker), 30 Oct 2012,

Konferense i anledning av "avtalslagen 100 år"

Palle Bo Madsen (Participant), 9 Nov 2012,

Konkurrenceankenævnet

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jun 201231 Dec 2021

Kontaktseminarium

Palle Bo Madsen (Participant), 12 Oct 200013 Oct 2000,

Law and Economics : Essayes in honour of Erling Eide

Palle Bo Madsen (Reviewer), 1 Jan 2010

Lektorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 26 Aug 200830 Oct 2008

Lektorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 29 Jan 201629 Mar 2016

Licitation og udbud

Palle Bo Madsen (Speaker), 30 Sep 1999,

Markedsret

Palle Bo Madsen (Speaker), 23 Oct 199631 Oct 1996, Markedsret

National korrespondent til REDC

Palle Bo Madsen (Participant), Revue européenne de droit de la consommation, 1 Jan 1989 → …

Nordic Academic Network for Competition Law

Palle Bo Madsen (Participant), 22 Oct 201523 Oct 2015,

Nordic IP Network Meeting

Palle Bo Madsen (Participant), 19 Apr 201221 Apr 2012,

Nordic Meeting of Researchers in Competition Law

Palle Bo Madsen (Participant), 3 Oct 20134 Oct 2013,

Nordisk ekspertpanel til evaluering af norske retsvidenskabelige forskningsmiljøer

Palle Bo Madsen (Member), 30 Jun 200816 Dec 2009

Nordisk Juristmøde

Palle Bo Madsen (Participant), 20 Aug 201422 Aug 2014,

Nordisk Konkurrencenetværk

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jun 2007 → …

Nordisk konkurrenceretseminar

Palle Bo Madsen (Participant), 13 Sep 200714 Sep 2007,

Nordisk panel til evaluering af juridiske forskergrupper ved UiO

Palle Bo Madsen (Member), 12 May 20104 Nov 2010

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant), 14 May 200616 May 2006,

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant), 6 May 20098 May 2009,

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Speaker), 4 May 20116 May 2011,

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant), 17 Apr 201320 Apr 2013,

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant), 13 May 199815 May 1998,

Nordiske Formueretsdage 2004

Palle Bo Madsen (Organizer), 18 Apr 200420 Apr 2004,

"Nyheder i konkurrenceretten", Aarhus Universitet

Palle Bo Madsen (Speaker), 19 Mar 2013,

Nätverket för Europarättsforskning

Palle Bo Madsen (Participant), 20 Nov 199721 Nov 1997,

Patent- og Varemærkestyrelsens IP-dialoggrupper

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jun 2003 → …

Ph.d.-bedømmelsesudvalg

Palle Bo Madsen (Member), 6 Aug 200710 Dec 2007

Ph.d.-bedømmelsesudvalg

Palle Bo Madsen (Member), 21 Dec 200922 Mar 2010

Ph.d.-bedømmelsesudvalg ved Handelshøjskolen i Århus

Palle Bo Madsen (Member), 1 May 200515 Aug 2005

Ph.d.-bedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 21 Nov 201215 Mar 2013

ph.d.-bedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 10 Apr 201518 Jun 2015

Phd-bedømmelsesudvalg ved Universitetet i Oslo

Palle Bo Madsen (Member), 9 Mar 20087 Nov 2008

Prisopgavekomité UBVA

Palle Bo Madsen (Member), 24 Oct 200722 Nov 2007

Procesbevillingsnævnet

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jan 200031 Dec 2003

professorbedømmelsesudvalg

Palle Bo Madsen (Member), 6 Apr 200727 Nov 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Copenhagen Business School

Palle Bo Madsen (Member), 22 Mar 200729 May 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 22 Oct 200723 Jan 2008

Professorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 26 Aug 200815 Dec 2008

Professorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 4 Dec 20081 May 2009

Professorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 21 Jun 20135 Aug 2013

Professorbedømmelsesudvalg ved Linköpings universitet

Palle Bo Madsen (Member), 15 Feb 20061 Oct 2006

Professorbedømmelsesudvalg ved Syddansk Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 2 Mar 20092 Jul 2009

Professorbedømmelsesudvalg ved Syddansk Universitet

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jul 200915 Sep 2009

Professorbedømmelsesudvalg ved Umeå universitet

Palle Bo Madsen (Member), 21 Feb 200720 Jun 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Universitetet i Oslo

Palle Bo Madsen (Member), 10 Nov 201212 Apr 2013

Professorbedømmelsesudvalg ved Universitetet i Oslo (4 professorater)

Palle Bo Madsen (Member), 1 Jan 200530 Apr 2005

Professorbedømmelsesudvalg ved Uppsala universitet

Palle Bo Madsen (Member), 22 Oct 20143 Feb 2015

Quality and Renewal 2011

Palle Bo Madsen (Member), 1 Nov 201014 Jun 2011

Referee Panel for Social Sciences (Law)

Palle Bo Madsen (Member), 13 Oct 2011

Regional Consumer Law Conference

Palle Bo Madsen (Participant), 16 May 200617 May 2006,

SARFal. Network Meeting

Palle Bo Madsen (Speaker), 18 Jun 2005,

Seminar

Palle Bo Madsen (Participant), 4 Oct 20005 Oct 2000,

Seminar om aktuelle proces- og selskabsretlige emner

Palle Bo Madsen (Participant), 7 Nov 2012,

Seminar on Directive 2002/21/EC

Palle Bo Madsen (Participant), 30 Nov 2005,

Symposium om plagiater, jura og etik

Palle Bo Madsen (Participant), 22 Nov 2007,

Teleklagenævnet

Palle Bo Madsen (Member), 1 Sep 2005 → …

Temaer fra NFR-evalueringsrapporten

Palle Bo Madsen (Lecturer), 28 Sep 2010,

The Eighth International Consumer Law Conference

Palle Bo Madsen (Participant), 9 Apr 200111 Apr 2001,

Unification and Harmonization of International Commercial Law

Palle Bo Madsen (Participant), 19 Oct 200920 Oct 2009,

Østjysk Innovation A/S

Palle Bo Madsen (Member), 1 May 20017 May 2007

1st European Congress

Palle Bo Madsen (Speaker), 19 May 198821 May 1988, 1st European Congress

1st International Conference on Consumer Law

Palle Bo Madsen (Speaker), 29 May 19892 Jun 1989, 1st International Conference on Consumer Law

11th International Consumer Law Conference

Palle Bo Madsen (Participant), 11 Apr 200713 Apr 2007,

2nd Nordic-Chinese Conference

Palle Bo Madsen (Speaker), 21 Oct 200422 Oct 2004, 2nd Nordic-Chinese Conference

3rd European Discussion Forum - Coherence in Contract Law

Palle Bo Madsen (Participant), 1 Mar 20072 Mar 2007,

3rd International Conference on Consumer Law

Palle Bo Madsen (Speaker), 10 Mar 199214 Mar 1992, 3rd International Conference on Consumer Law

39. Nordiske Juristmøde

Palle Bo Madsen (Participant), 17 Aug 201119 Aug 2011,

6th International Conference on Consumer Law

Palle Bo Madsen (Participant), 5 May 19977 May 1997,