Department of Political Science

Kasper Lippert-Rasmussen

Professor

Profile photo

Kasper Lippert-Rasmussen

Professor

  • Department of Political Science
Postal address:
Bartholins Allé 7
1332, 118
8000
Aarhus C
Denmark

Email: lippert@ps.au.dk

Mobile: +4560658780

Phone: +4587165643

EDUCATION

Maj. 2014
Dr. scient. pol. på afhandlingen – Born Free and Equal? – Department of Political Science and Government, School of Business and Social Sciences, University of Aarhus.

Apr. 2005
Dr. phil. i filosofi på afhandlingen Deontology, Responsibility, and Equality.

Okt. 1990 – Jun. 1994
D.Phil. studerende i filosofi ved Balliol College, University of Oxford.
Vejleder: Chichele Professor G. A. Cohen, All Souls College.

Okt. 1988 – Dec. 1989
MA i samfundsvidenskabernes historie og filosofi, Essex University. Vejleder: Professor Onora O’Neill (nu: University of Cambridge).

Aug. 1984 – Jun. 1987
Exam. art. i filosofi, Århus Universitet.

Jun. 1982 – Aug. 1990
Cand. scient. pol., Århus Universitet.

Aug. 1979 – Jun. 1982
Matematisk-samfundsfaglig studentereksamen, Skt. Knuds Gymnasi-um, Odense.

ACADEMIC EXPERIENCE

Jan. 2014
Professor II i filosofi, Universitet i Tromsø

Feb. 2008 –
Professor i statskundskab med særligt henblik på politisk teori, Århus Universitet.

Maj 2005 – Jul. 2007
Videnskabelig leder af Københavns Universitets Forskerkollegium.

Feb. 2002 – Maj 2004
Institutbestyrer ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Kø-benhavns Universitet.

Aug. 2000 – Januar 2008
Lektor i filosofi, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Køben-havns Universitet.

Sep. 1997 – Jul. 2000
Lektorvikar i praktisk filosofi ved Institut for Filosofi, Pædagogik og
Retorik, Københavns Universitet.

Sep. 1996 – Jul. 1997
Ekstern lektor ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Køben-havns Universitet.

Feb. 1996 – Jun. 1996
Ekstern lektor ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet.

Jan. 1995 – Aug. 1997
Forskningsadjunkt i filosofi ved Institut for Filosofi, Pædagogik og
Retorik, Københavns Universitet.

Sep. 1994 – Jun. 1995
Undervisningsassistent ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Reto-rik, KU og ekstern lektor ved Institut for Stats¬kund¬skab, ÅU.

Feb. 1990 – Jun. 1990
Undervisningsassistent ved Institut for Statskundskab, ÅU.

OTHER EXPERIENCE

Sep. 2011
Medlem af programstyret for SAMKUL, Norges Forskningsråd.

Feb. 2008 –
Som professor har jeg det ledelsesmæssige ansvar for at iværksætte et social-fagligt integrationsprogram ved Institut for Statskundskabs nyoprettede afdeling for politisk teori.

Jan. 2007 –
Co-director på Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme (FKK finansieret center).

Jan. 2007 – Dec. 2008
Initiativtager og styregruppemedlem for Nyt Retsfilosofisk Netværk.

Dec. 2006 –
Medlem af styregruppen for det nordiske netværk “Justice in Health” http://www.justiceinhealth.dk/ .

Sep. 2006
Menigt medlem af fakultetets indstillingsudvalg i forbindelse med an-sættelse af den undervisningsansvarlige prodekan

Mar. 2006 – Mar. 2007
Menigt medlem af følgegruppen for Katapult projektet på CBS.

Nov. 2005 – Jan. 2008
Forskningsleder af MEFs satsningsområde “Lighed, Diskrimination og Multikulturalisme”.

Maj 2005 – Aug. 2007
Videnskabelig ankerperson på Københavns Universitets Forskerkollegium.

Feb. 2005 – Maj. 2005
Menigt medlem af en arbejdsgruppe om vidensformidling ved MEF, KU.

Maj 2004 – Jun. 2007
Medlem af bestyrelsen for Institut for Medier, Erkendelse og Formid-ling.

Jan. 2004 – Maj 2006
Bevillingshaver for og sammen med Nils Holtug daglig leder af et af det daværende SHF finansieret netværk om lighed og pluralisme.

Feb. 2003 – Jan. 2006
Menigt medlem af styregruppen for et af det daværende SSF finansieret tværfagligt netværk om politisk teori fra 2003 til 2006.

Feb. 2002 – Apr. 2004
Institutleder for Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik.

Feb. 2002 – Apr. 2004
I forbindelse med institutlederhvervet har jeg fulgt en række af PUMAs kurser for institutledere inden for jura, organisationsteori og ledelsesteori.

Feb. 2002 – Apr. 2004
Som institutleder var jeg medvirkende til den indledende opstart af faget Virksomhedshumaniora ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik.

Dec. 2001 – Jun. 2003
Menigt medlem i Københavns Universitets Koordineringsudvalg for Bioteknologi som humanioras repræsentant.

Jan. 2001 – Dec. 2001
Menigt medlem af Linda Nielsen udvalget omkring bioetik ved KU

Jan. 2000 – Jul. 2000
Vikarierende formand for det daværende lærerråd i filosofi.

MEDLEMSKAB AF TIDSSKRIFTSREDAKTIONER

•Ethics, Associate Editor (Chicago University Press, 2009)

•Utilitas (Editorial Committee) (Cambridge University Press) (1999 – ).

•SATS: Nordisk Filosofisk Tidsskrift (1999 – ).

•Filosofiske Studier (2000 – 2007).

•International Journal of Ethics (Nova Publishers) (2004 – ).

•Politik (2005 – ).

•Economics and Philosophy (Cambridge University Press) (2009-).

•International Encyclopedia of Ethics (Wiley-Blackwell) (2009-).

•Law, Ethics and Philosophy (Marcial Pons) (2012-).

Curriculum Vitae

Teaching and supervision areas:

Affirmative action

Theories of democracy

Discrimination

Equality

Philosophy of social science

Political theory

 

Curriculum Vitae

Vejledning:

Demokratiteori

Diskrimination

Lighed

Politisk teori

Positiv særbehandling

Samfundsvidenskabernes videnskabsteori

Curriculum Vitae

Researchgate: <a href="https://www.researchgate.net/profile/Kasper_Lippert-rasmussen">Kasper lippert-rasmussen on ResearchGate</a>

Selected publications:

Relational Egalitarianism (Cambridge University Press, 2018)
Luck Egalitarianism (Bloomsbury, 2015)
Born Free and Equal? (Oxford University Press, 2013)