Department of Economics and Business Economics

Søren Harck

Associate professor

Søren Harck

Profile

Associate Professor
Member of Industrial Organisation and Trade Section
Research Secretaries: Mette Vad Andersen and Susan Stilling

MSc(Econ), (cand.oecon.)

Research Area

 • Macroeconomics for a small open economy
 • Post-Keynesian Theory


Academic Experience

 • 1975-1977 Teacher (without research duties)
 • 1977-1978 Trinity Hall, University of Cambridge, U.K.
 • 1978-1984 Teacher (without research duties)
 • 1984- Associate professor, Department of Economics, the Aarhus School of Business


Administrative Experience

 • Member of The Study Committee (HA/bachelor-studienævn)
 • Head of Department


Teaching Area

 • Microeconomics (Bachelor level)
 • Macroeconomics (Bachelor level)
 • Macroeconomic Aspects of A Small Open Economy (Masters-level)
 • Industrial Economics (Masters level)


Selected Publications

 • Primary Products in a Kaleckian Two-Sector Model of Output and Distribution, Australian Economic Papers 1980, pp.126-145
 • The Supply Side in a Post-Keynesian Two-Sector Model, Journal of Economics 1981, pp.1-26.
 • Løn, produktivitet og bytteforhold i en lille åben økonomi, Nationaløkonomisk Tidsskrift 1987, pp.390-404
 • Pris, markedsandel og profitabilitet i en simpel Cournot-model med konkurrence fra udlandet, Skriftserie K nr.24 (pp.18), Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus, 1992
 • Boulding's Theory of Distribution revisited: Kaldor's Neo-Boulding Theorem, Skriftserie K nr.16 (pp.18), Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus, 1992
 • En lille åben økonomi - Nogle makroøkonomiske aspekter (Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1995;pp.310)
 • Løn-til-pris og pris-til-løn elasticitet, strukturledighed og betalingsbalance: nogle moderne implikationer af en moderne model, WP 97-7, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus, 1997
 • Hvorfor er den langsigtede crowding out-effekt på 100% i SMEC?, Samfundsøkonomen 1997, pp.19-28
 • Lidt om DØRS' selvforståelse: om lønrelationerne i SMEC, Økonomi & Politik 1998, pp.33-45
 • Er Phillips-kurven på langt sigt lodret i en lille åben økonomi?, Nationaløkonomisk Tidsskrift 2000, pp.243-258
 • On the sustainability area as a simplifying didactic device, Cambridge Journal of Economics 2000, pp.505-509
 • Reallønsaspirationer, fejlkorrektion og reallønskurver, Nationaløkonomisk Tidsskrift 142(2) 2004, pp. 124-136
 • A Phillips curve interpretation of error-correction models of the wage and price dynamics, Cambridge Journal of Economics 33 (1) 2009, pp. 95-112
 • Konventionelle doktriner og Dansk Økonomi - er det lige efter bogen? Nationaløkonomisk Tidsskrift 147 (3) 2009, pp. 337-356

 

 

 

View all (35) »

ID: 32284114