Klaus Paaske

Member of Administrative Staff

Klaus Paaske
See relations at Aarhus University

Profile


Will be translated later:

  • Effektivitetsforsøg med fungicider, insekticider og herbicider i frugtavl, frilandsgrønsager, væksthuskulturer samt planteskolekulturer
  • Effektivitetsforsøg med insekticider i landbrugsafgrøder
  • Bistand til Miljøstyrelsen vedrørende effektivitetsvurdering af fungicider og insekticider til frugtavl, frilandsgrønsager, væksthuskulturer, planteskolekulturer samt insekticider til landbrugsafgrøder

View all (113) »

View all (6) »

Latest activities and conferences

ID: 2294