Department of Economics and Business Economics

Hanne Nørr Fentz

Postdoc

Curriculum Vitae

Uddannelse

2008 - 2014 :  Indskrevet som ph.d. studerende på Psykologisk Institut, Århus Universitet. Ph.d. projektets titel: "Perceived Control in Panic Disorder - The Origin and Influence of Panic Self-Efficacy". Projektet blev støttet af Fonden til styrkelse af Psykiatrisk Forskning under Region Midt.

2008 :  Cand. Psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Specialetitel: "Nonspecifikke faktorer ved kognitiv adfærdsterapi i gruppe for panikangst".

 

Akademiske stillinger 

Nuværende fra 2013 ansat som videnskabelig assistent på projekterne:

1) "Par-tjek" - en randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af assessment og feedback-baseret intervention til par. I samarbejde med Tea Trillingsgaard, Aarhus Universitet, og Center for Familieudvikling, København.

2) Familieiværksætterne - en randomiseret kontrollet undersøgelse af virkningen af et netværksbaseret forældreforberedelsesforløb til førstegangsforældre i Aarhus Kommune i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune.  

2008 - 13 : Psykolog (7 timer) på Klinik for OCD- og Angstlidelser, Aarhus Universitetshospital, Risskov, Ph.d. studerende på Århus Universitet, Psykologisk Institut (30 timer).

2007 : Psykolog (37 timer) Klinik for Angst- og Tvangslidelser, Risskov i en ph.d. forberende og klinisk stilling.

2005 - 07 : Ansat i "Kvisten - Støttecenter for seksuelt misbrugte". Frivilligt arbejde indbefattende individuel- og gruppeterapi, organisatoriske samt formidlingsopgaver.

2005 - 06 : Studenterunderviser på Psykologisk Institut i hhv. Social- og Personlighedspsykologi, Kognitionspsykologi og Udviklingspsykologi.

2006 : Ansat i Kvote-2 udvalget ved Psykologisk Institut

2004-06 : Medhjælper på Århus Kommunes Sommerkoloni for socialt belastede børn

 

Bestyrelser

2001 - 03 : Medlem af Studenterforeningen FAPIA, Psykologisk Institut

2011 - 13  :  Styrelsesmedlem i Universitetssektionen under Dansk Psykolog Forening

2013 - 13 :  Med i redaktionsgruppen af Dansk Psykologisk Forskning; forskningsafsnit i PsykologNyt (DPF's medlemsblad)