Finn Olesen

Associate professor

Curriculum VitaeUddannelse

Cand. mag i Filosofi (hovedfag) og Informationsvidenskab (bifag) fra Århus Universitet, juni 1990. Specialets titel: Menneskelig bevids-thed og kunstig intelligens.
Ph.d. ved Det Humanistiske Fakultet, AU, oktober 2001. Afhandlingens titel: Vidensapparaturet - Forskningsprocesser og epistemisk teknologi.Stillinger

1985-87 Faglig studievejleder, Institut for Filosofi, ÅU.

1988-89 Edb-konsulent, Kunstmuseernes Fælleskonservering, Århus.

1990 Undervisningsassistent, Institut for Informations- og Medievidenskab, ÅU.

1991-94 Kandidatstipendiat, med projektet 'Teknologi-opfattelse og videnskabelig selvforståelse', Institut for Filosofi, ÅU.

1994-95 Ekstern lektor, Institut for Filosofi, ÅU.

1995-97 Ekstern lektor, Institut for Informations- og Medievidenskab, ÅU.

1995-97 Forskningsadjunkt, med projekterne 'Computerbehandlet kommunikation i sundhedssektoren' og 'Kommunikation og metaforisk forståelse', Institut for Filosofi, ÅU.

1998-2001 Adjunkt, Institut for Informations- og Medievidenskab, ÅU

2001- Lektor, Institut for Informations- og Medievidenskab, ÅU

  

  

Forskningsophold

1993 Visiting Fellow, Institute for the History and Philosophy of Science and Technology, University of Toronto, Canada.

2011 Visiting Scholar, Department of Philosophy, Twente University, Holland

 

Konferencer (i udvalg)


"Time, Heat, and Order", Århus Universitet, d. 8.-11. september, 1997. Arrangør af konferencen sammen med Niels Viggo Hansen, Uffe Juul Jensen, Bruno Latour og Isabelle Stengers. Chairman på indledende session og discussant under hele konferencen.

"Kommunikation i Sundhedsvæsenet", Århus, d. 1. december 1997. Titel på indlæg: "Kommunikation og teknologisk mediering"

"Cyborg Identities - The Humanities in Technical Light", Århus Universitet, d. 21.-22. oktober, 1999. Arrangør af konferencen sammen med Randi Markussen. Titel på indlæg: "All too Perfect - Human Subjects in Mediated Reality".


"Approaches to the Internet - The Humanities in Digital Networks", Århus Universitet, d. 28.-20. oktober, 2000. Arrangør af konferencen sammen med Randi Markussen, Niels Brügger og Niels Ole Finnemann. Titel på indlæg "Getting the Act Together - Indentities and Agency in the Age of the Internet"

"Experimenting Arts and Sciences - 2nd European SLS Conference", Århus, Danmark, 8.-12 Maj 2002. Arrangør af konferencen sammen med bl.a.Randi Markussen og Casper Bruun Jensen.

 

Foreninger og netværk

Filosofisk Forening, Århus Universitet
Dansk Teknologihistorisk Selskab
Society for Philosophy and Technology, USA
Netværksgruppen "Sundhed, Menneske og Kultur" v. Uffe Juul Jensen, Århus Universitet
AU Telemedicin

 

Foredrag

En række foredrag og oplæg ved læreanstalter, kulturelle institutioner og i faglige foreninger om bl.a. teknologiforståelser, videnskabelighed, rationalitetsopfattelser, EPJ, telemedicin, empowermentbegreber, velfærdsteknologi, selv-ledelse, etc.