Cathrine Hasse

Teknologiforståelse i et kulturperspektiv

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Uden kulturpåvirkninger ville menneskelige samfund være forudsigelige. Nye
teknologier er en af det allermest indgribende kulturpåvirkninger, der skaber forandring
i menneskers liv. Nye teknologier ændrer vaner, værdier, handleviden og institutionsliv
generelt. På trods af denne gennemgribende indflydelse på vores hverdagsliv
er teknologiforståelse ikke noget, vi lærer om i skolen. Mange får heller ikke
undervisning i det på deres videregående uddannelser. I denne artikel diskuterer jeg
hvilken undervisning i teknologiforståelse, der er behov for, hvis fremtidens unge
skal kunne håndtere udfordringer fra teknologiens kulturpåvirkninger. På linje med
det etablerede begreb om ’digital dannelse’, der ønsker at forberede børn og unge på
god medieskik (fx Nyboe 2009), stiller teknologiforståelse nye krav til vores evner
til at analysere teknologiens kulturpåvirkning. Det gælder både i forhold til medieetik
og medieskik, men også en mere grundlæggende en forståelse af, hvordan og
hvorfor nye teknologier designes, hvorledes de influerer hverdagslivet, forbindelser
mellem teknologi, magtpositioner og politiske beslutninger og endelig teknologiers
transformative indflydelse på arbejdsidentiteter og relationer mellem både ting og
mennesker. TEKU-modellen (Teknologi, Engagement, Kompleksitet og Udvikling
af professionerne) er et nyt bud på en teknologiforståelse fra et brugerperspektiv,
der præsenteres og diskuteres sidst i artiklen.
Original languageDanish
JournalLearning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi
Issue number1
Pages (from-to)99-114
Number of pages16
ISSN2445-6810
StatePublished - 2016

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 108729751