Anna Karlskov Skyggebjerg

Associate professor

Profile photoAnna Karlskov Skyggebjerg
Lektor
The Centre for Children's Literature
Tuborgvej 164, Bygning B, lok. 270
2400, København NV
Denmark
E-mail: aks@dpu.dk
Phone: 8716 3991

Forskningsfelt og arbejdsopgaver

Jeg er uddannet cand. mag. i litteraturhistorie og musik og arbejdede nogle år i læreruddannelsen, inden jeg i 1999 blev ansat som stipendiat på Center for Børnelitteratur. Min ph.d.-afhandling handlede om den fantastiske fortælling i dansk børnelitteratur fra 1967-2003.

Efter mit ph.d.-forløb var jeg amanuensis i HCA 2005-projektet, og derefter først adjunkt og siden lektor på Center for Børnelitteratur, indtil centeret flyttede institut i 2012.

Siden 2013 har jeg været lektor på DPU med speciale i børns fiktionslæsning. I min nuværende stilling forsker jeg i børne- og ungdomslitteratur i et litteraturanalytisk og didaktisk perspektiv. Jeg har skrevet om blandt andet historiske romaner for børn, faglitteratur og børns læse- og skrivekulturer i bred forstand.

Siden 2013 har jeg været henholdsvis uddannelsesleder, uddannelseskoordinator og afdelingsleder (fra 2017) for den fagdidaktiske enhed på DPU, og jeg er tidligere uddannelseskoordinator for MA i Børnelitteratur (fra 2007-2012).

Jeg underviser i fagene Analyse og fortolkning, Projektmodul og Æstetik og læring på cand. pæd. didak.-uddannelsen i dansk. Derudover vejleder jeg speciale- og ph.d.-studerende på DPU.

Gennem tiden har jeg gæsteundervist på forskellige fagmoduler på uddannelser under Institut for Æstetik og Kommunikation og også gæsteundervist på Forfatterskolen for Børnelitteratur, og jeg har har holdt mange oplæg på eksterne kurser for lærere, skolebibliotekarer og redaktører.

Jeg har været redaktør for udgivelser i Center for Børnelitteraturs skriftserie, og jeg er reviewer for tidsskrifterne L1, Barnboken, Bookbird og medlem af redaktionen af BLTF (elektronisk tidsskrift for børnelitteraturforskning, hostet af Det Norske Barnboksinstitut).

Gennem årene har jeg haft konsulentopgaver for bl.a. UVM, KUM og DR, og fra 2016 har jeg været fast anmelder af børne- og ungdomslitteratur i Weekendavisens bogtillæg Bøger.