'Ny Styring i et patientperspektiv' som et byggeprojekt: Et kvalitativt studie af 9 hospitalsafdelingers arbejde med at udvikle nye kvalitetsmål

Activity: Talk or presentationLecture and oral contribution

See relations at Aarhus University

Morten Bonde Klausen - Invited speaker

Region Midt har igangsat projektet ‘Ny Styring i et patientperspektiv’ med det formål, at afsøge nye styringstilgange i sundhedsvæsenet, som er mindre fokuseret på at måle produktivitet og mere på hvilken værdi, der skabes for den enkelte patient. Projektet involverer 9 hospitalsafdelinger, som har fået til opgave at udvikle egne kvalitetsmål. I oplægget berettede jeg til folk fra Regionen og hospitalerne om hvordan afdelingerne har grebet denne opgave an, hvilke udfordringer der har været, samt hvordan Regionens it-infrastruktur har haft betydning i denne sammenhæng. Oplægget baserede sig på kvalitative interviews foretaget med ledelserne på de involverede hospitalsafdelinger.
28 Apr 2016

External organisation

NameUnknown external organisation

ID: 100617665