Susan Tetler

Professor MSO

Susan Tetler
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Forskningsprogramleder af forskningsprogrammet "Social- og specialpædagogik i inkluderende perspektiv"

Susan Tetler er professor mso (Inkluderende specialpædagogik) og leder for forskningsprogrammet Social- og specialpædagogik i inkluderende perspektiv. Hun er endvidere gæsteprofessor ved Malmö högskola. Hun forsker i inkluderende (special)pædagogiske indsatser over for børn og unge i komplicerede læringssituationer. Omdrejningspunktet for hendes forskning er klasserumsprocessers betydning for børns læringsresultater, fagligt, socialt og personlighedsmæssigt - med fokus på læringsteoretiske, pædagogiske og didaktiske dimensioner ved de læringsfællesskaber, som børn med særlige behov indgår i.

Medlem af NNDR.dk's bestyrelse (Dansk netværk for handicapforskning)

Referee ved Scandinavian Journal of Disability Studies, Nordisk Pedagogikk, Mental Retardation og Norsk Spesialpedagogikk

Undervisningstemaer

Specialpædagogiske perspektiver; integration/inklusion og delagtighed; pædagogiske og didaktiske aspekter ved inkluderende (special)pædagogiske indsatser; inkluderingsudfordringen: Fra kultur til strategier og praksis.

Underviser på Masteruddannelsen i specialpædagogik 

Vejleder på Ph.d.-uddannelsen 

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32133083

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk