Ulrik Nissen

Lektor

Ulrik Nissen
Se relationer på Aarhus Universitet

 

Afdelingsleder for teologi. Formand for det teologiske studienævn

Træffetid efter aftale.

 

Aktuel forskning

Teologisk etik. Spørgsmålet om den teologiske etiks grundlag og ikke mindst dens rolle i det offentlige rum (herunder samtalen med andre videnskabelige områder) har i flere år været en afgørende drivkraft i min forskning. I mit aktuelle bogprojekt om "Den gode krop" arbejder jeg med en teologisk antropologi og hvad dette normativt indebærer i forståelsen af menneskets biologiske kropslighed.

 

Bioetik. Siden mit ph.d. hvor jeg arbejdede med miljøetikken, har jeg været optaget af spørgsmålet om etikkens grundlag. En stor del af min forskning har kredset omkring naturen og spørgsmålet om den fysiske natur som grundlag for etisk normativitet. Denne interesse har ført mig ind i dels naturetikken og dels spørgsmålet om menneskets kropslighed som grundlag for etikken og hvad dette indebærer for den aktuelle diskussion om bioetik.

 

Henvendelser om forskningssamarbejde eller vejledning på opgaver indenfor disse områder er særdeles velkomne.

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 18832