Bjørn Rabjerg

Ekstern lektor

Bjørn Rabjerg
Se relationer på Aarhus Universitet

 

Løgstrups kritik af Kierkegaard

Jeg arbejder på et individuelt postdoc-projekt med Løgstrups kritik af Kierkegaard som omdrejningspunkt. Centralt i dette står K. Olesen Larsen teologi, som vil fungere som et bindeled mellem Løgstrup og Kierkegaard. Tesen er, at Løgstrups Kierkegaard ikke er uformidlet, og at det derfor først gennem en fremlæsning af tidehvervsteologen Kristoffer Olesen Larsens kierkegaardske eksistensteologi bliver muligt at nå en dybere og adækvat forståelse af Løgstrups kritik. Hermed adskiller nærværende projekt sig fra de hidtidige undersøgelser, der enten mener, at Løgstrup misforstår Kierkegaard, eller, at han finder oversete træk hos Kierkegaard.

Denne afklaring vil forhåbentlig føre til, at striden mellem Løgstrup og Kierkegaard i et vist omfang kan lægges til ro på en sådan måde, at man ikke behøver at forholde sig til Løgstrups kritik af Kierkegaard, når man bringer de to sammen. Hvis Løgstrups kritk hovedsageligt rettede sig imod en bestemt eksistensteologisk udlægning af Kierkegaard, kan vejen måske her åbnes for nye og mere frugtbare sammenstillinger af de to tænkere.

Projektet er finansieret som et individuelt postdoc-project af Det Frie Forskningsråd, Rådet  for Kultur og Kommunikation.

Projektet har en dedikeret hjemmeside, som kan findes her: http://projekter.au.dk/logstrupkierkegaard/

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 18857334