Vidensformer og følelser i professionelle relationer

Publikation: Forskning - peer reviewAntologi

I dette kapitel undersøges praksis på skoleområdet med fokus på hvad der sker når medarbejdere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoleansatte arbejder sammen om inklusionsopgaven. Folkeskolereformerne fra 2012 og 2013 indebærer et øget krav om inklusion i skolen og det har medført et stigende behov for at skolens medarbejdere kan samarbejde med eksterne parter om inklusionsopgaven, fx PPR, forældre, det psykiatriske system mv. Da inklusion indebærer at børn som tidligere blev flyttet fra den almene skole til segregerede specialmiljøer, nu skal forblive i deres lokale skole, efterspørger skolens personale vejledning og efteruddannelse for at kunne udføre det pædagogiske arbejde med børn i forskellige former for vanskeligheder. Klassisk psykologisk udredningsarbejde spiller derfor en mindre rolle, hvorimod PPR forventes at levere konsultativt arbejde, som skal understøtte skolepersonalets refleksions- og udviklingsarbejde i forhold til disse grupper af børn. Med afsæt i et empirisk studie om samarbejde mellem PPR og skolemedarbejdere undersøger vi, hvad PPR’s konsultative funktion får af betydning for hvilke vidensformer og professionelle subjekter som skabes i dette samarbejde, samt det følelsesarbejde som indgår heri. Herigennem peger vi på nogle af de konsekvenser disse processer har for det der kan betegnes som tværprofessionelt samarbejde
OriginalsprogDansk
StatusAccepteret/In press - 2017

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 109656169