Unge, holdspil og medborgerskab: Det dårlige selskab? Et lokalt aktionsforskningsprojekt på Ydre Nørrebro

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

Denne afhandling belyser et community psykologisk projekt, som undersøgte betydningen af et procesorienteret forløb med drenge i alderen 12-16 år på Rådmandsgade Skole, Ydre Nørrebro. Afhandlingen bygger på psykologiske (community psykologi, livsduelighed og livskompetencer) og sociologiske teorier (social kapital), som sættes i relation til udvikling af lokalmiljøet i kraft af skolen og deltagerne. Selve studiet tog sit udgangspunkt i det forhold, at mange bydele i Danmark oplever store sociale udfordringer med unge drenge og deres evne til bl.a. at tage aktivt ansvar for deres egen livssituation. Studiet tog fat i denne udfordring ved at søge at skabe nye perspektiver på unge drenges liv i et sådant miljø. Det drejede sig om at give mulighed for nye måder at udvikle livskompetencer og skabe livsduelighed gennem aktiv deltagelse i holdspil, forskellige sociale og faglige læringsaktiviteter samt coaching/mentoring.
Behovet for dette skal ses i lyset af en senmoderne kontekst, hvor udvikling blandt unge i vid ud-strækning handler om at ”skabe sig selv” og synes karakteriseret ved en udpræget grad af kollektivt orienteret individualisme. Dermed forekommer det plausibelt, at der er en sammenhæng mellem individuel kapacitets- og kompetenceudvikling og paratheden til medborgerskab og aktiv deltagelse i lokalmiljøet.
Præget af en sådan kontekst, hvor den enkelte selv er ansvarlig for at lykkes, engagerer man sig som hovedregel primært dér, hvor man oplever, at der er en realistisk chance for at lykkes. Dermed sy-nes der behov for indsatser, der kan styrke denne gruppe af drenge, så de oplever handlekompeten-cer, som kan betyde, at de kan agere på nye måder.
At udvikle sig som menneske behøver ikke anses som et individuelt projekt, derfor søger denne afhandling at lægge vægt på fællesskabet, og på hvordan lokalmiljø og deltagere kan udvikles igen-nem samskabelse. En måde at skabe samskabelse på er igennem involvering og et fælles tredje, derfor anlægger denne afhandling også et handlingsrettet perspektiv.
Afhandlingen søger overordnet at besvare problemformuleringen: Hvordan og med hvilken betyd-ning kan en handlingsrettet eksperiment bidrage til at udvikle medborgerskab og personlig udvik-ling blandt 12-16 årige drenge fra et ”særligt udsat boligområde” i København?
Afhandlingens primære fundament, er community psykologi og aktionsforskning med inddragelse af andre teoretiske perspektiver.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagSL grafik
Antal sider332
ISBN (Trykt)978-87-7209-043-6
StatusUdgivet - 1 sep. 2017

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 117012162