Vores Museum

Projekt

Se relationer på Aarhus Universitet
Vores museum er et nationalt forsknings- og udviklingsprojekt om innovativ og digital museumsformidling. Projektet samler forskere fra fem universiteter og otte museer. Projektet undersøger museernes afvejning af oplevelses- og oplysningsdimensioner både historisk og aktuelt for at belyse, hvordan formidlingsformer har ændret sig – og kan ændre sig til gavn for flere brugere.

Jeg deltager som associeret projektmedlem med projektet: "Udvikling og implementering af 3D-teknologi i aktuel museumsformidling"

Projektet er støttet af VELUX FONDEN og Nordea-fonden.
StatusIgangværende
Periode17/08/201617/08/2019
URLhttp://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/voresmuseum/

ID: 106982673