Use of primary care, diagnostic investigations and referrals in the years preceding primary intracranial tumor diagnosis

Projekt

Se relationer på Aarhus Universitet
I Danmark diagnosticeres årligt ca. 1500 patienter med en primær intrakraniel tumor. Disse kan debutere med specifikke neurologiske udfald, men også oftest med vage, uspecifikke symptomer, som langt hyppigst skyldes anden sygdom end cancer. På trods af det relative lave antal henvises mindst 10.000 patienter om året via hjernekræftpakken i Danmark.
Alment praktiserende læger har adgang til kræftpakken for hjernekræft, men engelske data viser en stor variation i brugen af kræftpakkehenvisninger blandt praktiserende læger. Baggrunden antages at være at symptomer er vage og utydelige.
Ved at belyse aktivitetsmønstrer relateret til patienter med primære intrakranielle tumorer vil dette projekt give ny viden om den diagnostiske udredning i almen praksis. Vi undersøger timingen af aktiviteter i almen praksis forud for diagnosticeringen af primære intrakranielle tumorer. Studiet vil herved give en indikation af hvorvidt det er muligt at mistænke primær intrakraniel tumor på et tidligere tidspunkt i almen praksis. Tidlig sygdomsstadie på diagnosetidspunktet vil øge muligheden for helbredelse og vil reducere behovet for mutilerende eller adjuverende behandling samt relaterede komplikationer.StatusIgangværende
Periode01/02/201601/02/2017

ID: 97696807