Udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

Projekt

Se relationer på Aarhus Universitet

Udviklingsprojekterne skal skabe ny og praksisorienteret viden om, hvordan it kan understøtte elevernes læring og frigøre tid til mere undervisning.
Som led i regeringens og KL’s satsning på øget anvendelse af it i folkeskolen igangsættes forsknings- og udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg. Der foretages en række projekter, som skal bidrage til at skabe ny, generaliserbar og praksisorienteret viden om, hvordan it understøtter elevernes læring, og hvordan it kan bidrage til at frigøre tid til mere undervisning. Udviklingsprojekterne gennemføres af forskningsinstitutioner og professionshøjskoler, der i samarbejde med udvalgte demonstrationsskoler afprøver it-baserede læringsforløb og efterfølgende evaluerer og formidler resultaterne.

AU gennemfører i konsortium med UCC, UCM, UCSj, UCL, UCSyd, VIA og Alexandra Instituttet projekterne

Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale miljøer (pdf) It i den innovative skole (pdf)It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv (pdf)
StatusAfsluttet
Periode01/06/201331/12/2015
URLhttp://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/I-fokus/Oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen/Udviklingsprojekter-med-demonstrationsskoleforsoeg

    Emneord

  • Didaktisk design, IT i undervisningen, Multiple Program Intervention, Didaktik, Fagdidaktik, It-didaktik, Grundskole

Aktiviteter

ID: 55064593