Støtte til socialt truede grupper i Mongoliet, herunder gadebørn

Projekt

  • Holst, Jesper, Danmark (Projektleder, organisatorisk)
  • Madsen, Bent, CVU Storkøbenhavn, Danmark (Projektdeltager)
  • Njama, Bulgan, Dansk Mongolsk forening, Danmark (Projektkoordinator)
  • Byskov, Knud, Århus Amt, Danmark (Projektdeltager)
  • Kristensen, Peter, Socialpædagogernes Landsforbund, Danmark (Projektdeltager)
  • Institut for Pædagogisk Psykologi
Se relationer på Aarhus Universitet
Projektet der har til formål at udvikle mongolsk kapacitet og kompetancer i forbindelse med socialt arbejde i forhold til truede børn, unge og familier er nu i sin tredie og afsluttende fase. Denne afsluttende fase påbegyndtes 2003 og asluttes sommeren 2005. I denne afsluttende projektfase arbejdes der med følgende: - Gennemførelse af det andet to-årige uddannelsesforløb i socialpædagogik. Uddannelsen er særligt rettet mod arbejdet med truede børn og unge. - Fortsættelse og udbygning af netværket mellem allerede eksisterende lokale afdelinger af Danish Mongolian Social Training Center (DaMoST) - Etablere nye lokale DaMoST afdelinger i BayanKhongor, Uvurkhangai, Dundgobi and Tov Aimags samt i Ulaanbaatar distikterne Bagakhangai, Khan Ull, Sukhbaatar og Narlaikh. - udvikle og styrke netværket mellem institutioner og organisationer der arbejder med socialt truede børn og løsningen af sociale problemer. - Undersøge mulighederne for yderligere at mobilisere det civile samfund i forbindelse med fremtidige DaMoST aktiviteter. - Planlægge og forberede hvordan etablerede DaMoST aktiviteter såsom uddannelse og træning af social arbejdere, miniinstitutionen for gadebørn (Khad 2), familiecentret og bladet "Let's Talk" kan afvikles eller fortsættes i nye former efter danida støtten udløber sommeren 2005.
StatusAfsluttet
Periode01/08/199901/08/2005

ID: 32248194