Project Management as a Work of Art

Projekt

  • Learning Lab Denmark
  • Organisering, læring og viden
Se relationer på Aarhus Universitet
I Project Management as a Work of Art vil vi forene kunsten og erhvervslivet for at eksperimentere med teaterdirektørers ledelsesevner i et konkret virksomhedsmiljø. Vi vil lade en teaterdirektør deltage i et produktudviklingsprojekt for at generere ny viden om og værktøjer til projektledelse. Produktudviklere har taget godt imod projektledelse som en måde at klare vedvarende forandring og forøgede krav om innovation. Vores foranderlige verden stiller igen og igen krav om, at vi skal kunne forholde os til ambiguitet og usikkerhed. Derfor er det et grundlæggende tema for projektledelse. Den almene opfattelse i de fleste tilgange til projektledelse er, at ambiguitet og usikkerhed er hindringer. Derfor søger man i forbindelse med projektledelse at reducere ambiguiteten og usikkerheden, så man kan få udrettet noget. Vi mener dog, at denne metode måske ikke er den eneste gyldige tilgang til projektledelse. Hvis vi betragter teatrene rundt om i verden og iscenesættelse af stykker som en form for produktudvikling, fremgår det helt tydeligt, at ambiguitet og usikkerhed trives fint i samarbejde med pressede skemaer, pressede ressourcer og andre hardcore planlægningsaktiviteter. Ved således at introducere teaterdirektørens ledelsesevner i produktudviklingsprojekter, håber vi at kunne udvikle nye måder at arbejde på, som er både er enslydende og flertydige.
StatusAfsluttet
Periode01/01/200201/01/2003

ID: 32248901