Obstetrics: Behandling med biologisk terapi af gravide kvinder med kronisk inflammatorisk tarmsygdom. (ERA study: Intra-uterine exposure to anti-TNF-α therapy)

Projekt

 • Julsgaard, Mette (Projektleder, organisatorisk)
 • Christensen, Lisbet Ambrosius (Projektkoordinator)
 • Uldbjerg, Niels (Samarbejdspartner)
 • Bell, Sally, St. Vincents Hospital, Melbourne, VIC, Australien (Samarbejdspartner)
 • Gearry, Richard , ChristChurch University Hospital, ChristChurch, New Zealand (Samarbejdspartner)
 • Fallingborg, J. (Projektdeltager)
 • Gibson, Peter, Dept. of Gastroenterology, Alfred Hospital, Melbourne, VIC, Australien (Projektdeltager)
 • Bibby, Bo Martin (Samarbejdspartner)
 • Kjeldsen, Jens , Gastroenterologisk afd. Odense Universitets Hospital, Danmark (Projektdeltager)
 • Andrews, Jane, 7Dept. of Gastroenterology, Royal Adelaide Hospital, Adelaide, SA, Australien (Projektdeltager)
 • Connor, Susan, 8Dept. of Gastroenterology, Liverpool Hospital, Sydney, NSW, Australien (Projektdeltager)
 • Walsh, Alissa, 9Dept. of Gastroenterology, St. Vincent’s Hospital, Sydney, NSW, Australien (Projektdeltager)
 • Lawrence, Ian, Dept. of Gastroenterology, Fremantle Hospital, Fremantle, WA, Australien (Projektdeltager)
 • Radford-Smith, Graham, Dept. of Gastroenterology, Royal Brisbane Hospital, Queensland, Australien (Projektdeltager)
 • Department of Gastroenterology, St. Vincent's Hospital, Melbourne
Se relationer på Aarhus Universitet
Baggrund
25.000 danskere lider af kronisk tarmbetændelse, der omfatter Colitis Ulcerosa (CU) og Crohn’s sygdom (CD), og hyppigheden er stigende. Sygdommen debuterer oftest i 20-30 års alderen, og mere end halvdelen er kvinder, så mange af disse gennemgår et svangerskab efter diagnosen er stillet. Medicinsk behandling er ofte påkrævet for at holde ro i sygdommen, også under en graviditet. Det er tidligere vist at aktivitet i sygdommen øger risikoen for lav fødselsvægt, for tidlig fødsel og spontan abort. Til behandling af svær aktiv CU og CD benyttes i stigende grad biologisk terapi i form af TNF-α hæmmere, som hæmmer en specifik del af immunforsvaret, som er overaktivt ved svær kronisk tarmsygdom (Infliximab (IFX) og Adalimumab (ADA)). IFX og ADA kommer over i barnet via mor-barn blodcirkulationen fra 2. trimester og i særdeleshed under 3. trimester. Varigheden af anti-TNF-α behandling under graviditet er baseret på at moderens tarmsygdom så vidt muligt holdes i ro for at sikre et normalt svangerskab og om muligt undlades behandling i 3. trimester. I enkelte tilfælde med svært kompliceret sygdom forlænges behandlingen, ligesom for tidlig fødsel formentlig medfører at barnet fødes med en højere koncentration i blodet. Kun få data er publiceret vedrørende koncentrationsbestemmelser i blodet hos nyfødte, hvis mødre er behandlet med TNF-α hæmmere. Disse har vist, at koncentrationen i barnet er højere end i moderen, og at barnet kan være op til 7 måneder gammel, før der ikke længere er en målelige koncentration. Det er endelig ikke afklaret hvilken betydning dette har for barnet med hensyn til infektionsrisiko det første leveår.

Formål og metoder
I forskningsprojektet inviteres gravide kvinder med CU eller CD i alderen 18-45 år til at deltage. Deltagelse har ingen indflydelse på den medicinske behandling eller det normale graviditetsforløb. Deltagelse involverer en blodprøve (5 ml) fra moderen efter fødslen samt en navlestrengsblodprøve (5 ml) med henblik på bestemmelse af niveauet af biologisk medicin. Såfremt der er målelige værdier af biologisk medicin i navlestrengsblodet vil forældrene blive tilbudt opfølgende blodprøver af barnet, hver tredje måned fra 3 måneders alderen (5 ml blod pr prøve), indtil der ikke længere er målelige værdier mhp. bestemmelse af elimination af biologisk medicin. Viden herom er essentiel med henblik på rådgivning af kvinder omkring graviditet, og hvilke forholdsregler man skal tage i henhold til barnet det første leveår med hensyn til infektionsrisiko og vaccinationer. Ti gravide kvinder med CU eller CD inkluderes fra medicinsk afdeling V, Aarhus Sygehus. Det samme gør sig gældende ved de fire andre centre i Danmark og der stiles mod en total studiepopulation på 45 kvinder samt deres børn. Derudover inkluderes patienter fra 8 hospitaler i Australien, hvoraf St. Vincents hospital, Melbourne er primær samarbejdspartner.
I forbindelse med fødslen på Skejby sygehus, AUH medbringer Aarhus patienterne selv 2 rør til blodprøverne fra moder og navlestrengen samt 2 rekvisitioner, hvorpå der er anført, hvordan blodprøverne skal håndteres.
Umiddelbart efter blodprøven er blevet taget vil der på afd. V laboratorium blive foretaget en specifik ELISA test af serum mhp. bestemmelse af IFX eller ADA niveauet. Serum, fra alle danske centre, vil blive gemt i Medicinsk afdeling V’s biobank i en fryser ved minus 80 grader. Når patient inklusionen er afsluttet, vil der bliver udført endnu en ELISA test på samtlige prøver på samme tid mhp. verificere resultaterne. Når studiet er afsluttet og data publiceret vil alle prøver fra mødrene og deres børn blive destrueret. Dette vil senest ske i 2017.
Projektet vil danne basis for bedre rådgivning til gravide kvinder med kronisk tarmbetændelse. Set i et større sundhedsmæssigt perspektiv kan projektets resultater overføres til andre kroniske betændelsessygdomme som leddegigt og dissemineret sclerose.
Projektet er godkendt af Videnskabs Etisk Komite (sagsnr.1-10-72-471-12).
StatusAfsluttet
Periode03/08/201229/02/2016

  Emneord

 • anti-TNF-alfa behandling, graviditet, Crohn's sygdom, Colitis Ulcerosa

Aktiviteter

ID: 53241724