Modersmålsundervisning i Zambia: Spirende stemmer i en udsat arena

Projekt

  • Danida
Se relationer på Aarhus Universitet
I dette projekt undersøger jeg børns sproglige og sociale forudsætninger for skolegang og læring i et landsbysamfund i det sydlige Zambia. Under ni måneders feltarbejde har jeg indsamlet et stort korpus af interaktioner og hverdagssamtaler mellem børn, lærere og forældre både i og uden for klasserummet, som jeg har transskriberet og analyseret i tæt samarbejde med en lokal sociolingvist.

Ved hjælp af pædagogisk-antropologiske og sociolingvistiske teorier redegør jeg for de specifikke sproglige og sociale udfordringer, der præger børnenes daglige deltagelse i skolen - herunder de modersmålsbaserede programmer som for nyligt er blevet introduceret i hele Zambia, The Primary Reading Programme.
StatusAfsluttet
Periode01/01/200801/09/2011
FinansieringskildeStatsligt forskningsprogram (Offentlig)
ForskningsprogramFFU
Årstal2007

    Emneord

  • børn sprog socialisering skole hverdagsliv

ID: 30630