Læring og udtryksformer i indskolingen (LUI)

Projekt

  • Nielsen, Anne Maj (Projektleder, organisatorisk)
  • Fink-Jensen, Kirsten, Danmark (Projektdeltager)
  • Institut for Pædagogisk Psykologi
Se relationer på Aarhus Universitet
9 børn følges i et longitudinalstudium fra sidste år i børnehaven ind i skolen. Der fokuseres på børnenes brug af udtryk og udtryksformer som udgangspunkt for at få viden om, hvornår og hvordan børnene lærer ved hjælp af disse udtryksformer i overgange mellem børnehave, børnehaveklasse og skole, såvel i et længdeperspektiv (over år) som i et tværgående perspektiv (den enkelte dag). Projektet er påbegyndt i 1997, og tænkes afsluttet i 2008. Projektet har været støttet af BUPL.
StatusAfsluttet
Periode01/10/199731/12/2012

    Emneord

  • læring, udtryk, indskoling, longitudinal, sansning, læreprocesser, børn

ID: 8509