Identifikation af risikofaktorer for nedsat dyrevelfærd samt cost-benefit af velfærdsforbedrende tiltag i danske malkekvægsbesætninger

Projekt

  • Kudahl, Anne Braad (Projektdeltager)
  • Sørensen, Jan Tind (Projektdeltager)
  • Østergaard, Søren (Projektdeltager)
  • Kirschner, Marlene, Københavns Universitet, Danmark (Projektdeltager)
  • Denwood, Matt, Københavns Universitet, Danmark (Projektdeltager)
  • Houe, Hans, Københavns Universitet, Danmark (Projektdeltager)
  • Forkmann, Bjørn, Københavns Universitet, Danmark (Projektdeltager)
  • Saxmose, Søren, Københavns Universitet, Danmark (Projektdeltager)
Se relationer på Aarhus Universitet
Projektets overordnede formål er at bidrage til rådgivning om velfærds-forbedringer i danske malkekvægsbesætninger ved at identificere de vigtigste problemer, deres risikofaktorer, og cost-benefit af mulige tiltag til forbedring af velfærden. Dette opnås ved at:
• udpege og rangordne risikofaktorer forbundet med overordnede og udvalgte velfærdsproblemer
• udpege de mest effektive og relevante tiltag for at løse velfærdsproblemerne
• estimere i hvilket omfang tiltagene reducerer velfærdsproblemerne, hvilke økonomiske gevinster der kan forventes ved det, og hvilke omkostninger der er forbundet med tiltaget/investeringen. Der inkluderes såvel management- som systemændringer, herunder stald og inventar-investeringer.
StatusIgangværende
Periode01/01/201631/12/2016
FinansieringskildeForskningsråd (Offentlig)
ForskningsprogramVidencenter for Dyrevelfærd

Publikationer

Aktiviteter

ID: 95330517