Hvad virker? Hvad udfordrer? Skoleledelse som et komplekst anliggende

Projekt

  • Amhøj, Christa Breum, Danmark (Projektdeltager)
  • Institut for Læring
  • Forskningsprogrammet i Organisation og Læring
Se relationer på Aarhus Universitet
Stærk skoleledelse siges at være en betydelig faktor for højnelse af uddannelsers kvalitet og forskellige grupper af elevers gennemførsel, men dagens ledelsessprog og praksis er ikke på højde med uddannelsessystemets aktuelle kompleksitet. Mulighederne for politisk styring af uddannelsesinstitutionerne og for ledelse af læreprocesser er ændret og blev langt mere kompleks. Ledelse af uddannelsesinstitutioner i dag er ikke blot et spørgsmål om pædagogisk ledelse, men tillige et spørgsmål om ledelse, styring og koordinering af fx socialpolitiske, kriminalitetsforebyggende, integrations- og sundhedsmæssige tiltag. Dertil er det politikernes ansvar i højere grad end før, bl.a. økonomisk, blevet uddelegeret til uddannelsesinstitutionernes ledelsesniveau. Det betyder, at det, der var politik i går, er ledelse i dag. Samtidig er der et betydeligt pres fra forældre og elever nedefra. Det, der var disciplineringsproblemer i går, er ledelsesudfordringer i dag. Ledelse gør en forskel, men det sætter også noget i spil. Spørgsmålet er "hvad virker og hvad udfordrer?" Det er baggrunden for, at UCC (Professionshøjskolen, København), DPU/Århus Universitet, CBS og KU vil levere forskningsbaseret viden om skoleledelse og etablere en tiltrængt kobling imellem 1) forskning i politisk og forvaltningsmæssig styring og 2) forskning i ledelsesdiskurser og praksisser i skolehverdagen. Projektet identificerer effekter af varierende typer af ledelsesdiskurser og -indsatser på policy-niveau og i skolehverdagen sådan som de kommer til udtryk i forskellige skolekontekster og i forhold til forskellige slags elevers uddannelsesforløb. Ambitionen er at skabe banebrydende viden og refleksionsværktøjer gennem en robust, tværfaglig, teoretisk og empirisk fundering og give et forskningsbaseret bud på, hvordan kompleks ledelse af en kompleks skoleorganisation kan iagttages. Projektet udfordrer selvfølgeligheder og etablerer kvalificeret vidensgrundlag og sprog for de udfordringer og dilemmaer politikere, embedsmænd og professionelle står i, når gennemførselsprocenter og undervisningskvalitet søges hævet gennem ledelse og styring.
StatusAnsøgt
Periode01/06/200931/05/2011
URLhttp://www.dpu.dk/skoleledelse
FinansieringskildeForskningsråd (Offentlig)
ForskningsprogramInstitut for Læring
Årstal2009

ID: 192138