VID Halthedsdynamik i danske malkekvægsbesætninger

Projekt

  • Thomsen, Peter T. (Projektdeltager)
  • Danscher, Anne Mette, Danmark (Projektdeltager)
  • Houe, Hans, Danmark (Projektdeltager)
  • Forkman, Björn, Danmark (Projektdeltager)
  • Herskin, Mette S (Projektdeltager)
Se relationer på Aarhus Universitet
Formål: At afdække dynamikken i forekomst af halthed blandt danske malkekøer: Er få køer halte i lang tid af gangen eller er mange forskellige køer halte i relativt kortere tid? 
Kort beskrivelse:
 Halthed er et væsentligt velfærdsproblem i moderne mælkeproduktion. Tværsnitsundersøgelser har vist, at der generelt er et stort antal halte køer i besætningerne på ethvert givet tidspunkt (ofte omkring 30 % halte køer – dog med stor variation fra besætning til besætning). Det er til gengæld ukendt, om de mange halte køer skyldes, at relativt mange køer er halte i kort tid af gangen eller at få køer er halte i længere tid. Viden herom er væsentlig for at kunne vurdere de velfærdsmæssige konsekvenser af halthed: Er belastningerne fordelt på få eller mange køer? Desuden forventes det også at projektet kan bidrage til at behandling og forebyggelse af halthed kan optimeres på baggrund af viden om dynamikken i forekomsten af halthed. Projektet gennemføres i samarbejde med ca. 5 private malkekvægsbesætninger, hvor samtlige køer halthedsvurderes med korte mellemrum gennem en længere periode.
StatusIgangværende
Periode01/03/201431/12/2016

    Emneord

  • Malkekøer, varighed af halthed

Publikationer

ID: 68360880