Diagnosing Cancer and ‘fast track’ referral in Primary Care. – Studies of symptom interpretation, time to diagnosis and tumour stages.

Projekt

Se relationer på Aarhus Universitet
Formålet er at beskrive de praktiserende lægers tolkning af patienters symptomer, brugen af kræftpakker samt analysere indflydelsen på udredningstiden. Desuden analyseres udviklingen i udredningstid samt tumorstadie før, under og efter indførelsen af kræftpakker i DK. Projektet er et observationelt studie. Datagrundlag er tre kohorter af nydiagnosticerede kræftpatienter fra henholdsvis 2004, 2007/08 samt 2010. Projektet er inddelt i 3 studier - studie 1 er et populationsbaseret tværsnitsstudie. Studie 2 og 3 er komparative kohortestudier. Projektet vil kunne dokumentere praktiserende lægers symptotolkning, brugen af kræftpakkerne og sammenhæng med udredningstiden. Studiet vil dokumentere ændringer i udredningstid og tumor stadie under store organisatoriske forandringer i Danmark og give indblik i indflydelsen af sådanne ændringer på prognosen for kræftpatienter.
StatusAfsluttet
Periode01/03/201228/02/2015

Publikationer

Aktiviteter

ID: 41892434