Det filosofiske liv - - et dannelsesideal for eksistenspædagogikken (DFL)

Projekt

  • Hansen, Finn Thorbjørn, Danmark (Projektleder, organisatorisk)
  • Institut for Curriculumforskning
Se relationer på Aarhus Universitet
Ph.D.-afhandlingen "Det filosofiske liv - et dannelsesideal for eksistenspædagogikken" er en idéhistorisk undersøgelse af, hvilken betydning den pragmatiske vending i filosofien (Foucault, Rorty, Wittgenstein, Schanz) kan få for den pædagogiske teori og praksis. Med ideen om "det filosofiske liv" som omdrejningspunkt udvikles en teoretisk position gennem Søren Kierkegaards begreb om Humoristen som dannelsesideal. I denne position forstås filosofi som en livskunst og livsform. I afhandlingens anden del inddrages en i dansk sammenhæng ny filosofisk praksis - den filosofiske vejledningspraksis - som en mulig konkretisering af dette dannelsesideal. Der spørges til, hviken betydning et sådant dannelsesideal og en sådan filosofisk praksis kan få, hvis det indtænkes i forhold til den aktuelle voksenpædagogiske teori og praksis. Afhandlingens konklusion er, at der vil kunne udvikles en eksistentiel voksenpædagogik, der benytter den filosofiske praksis, når man i pædagogisk sammenhæng vil arbejde med den værdimæssige og eksistentielle dimension i voksenundervisningen og voksenvejledningen.
StatusAfsluttet
Periode01/01/199701/06/2001
URLhttp://www.dpu.dk

    Emneord

  • Pædagogisk filosofi, eksistenspædagogik, filosofisk vejledning, selvdannelse, voksenpædagogik

ID: 32247155