Den demokratiske offentlighed

Projekt

Se relationer på Aarhus Universitet
Der er en solid tradition for at betragte den offentlige samtale som demokratiets livsnerve.
Her finder den folkelige meningsdannelse sted, og det er her, de valgte politikere skal kunne begrunde og forsvare deres forvaltning af magten.

I dag forekommer den offentlige samtale imidlertid at være udfordret på forskellig vis af fænomener som spin, professionalisering af politikken, kommercialisering af medierne, ulighed i adgang til deltagelse m.m.
Ligeledes træffes politisk betydningsfulde beslutninger ofte i sammenhænge, som offentligheden savner indsigt i – fx professionelle netværk, globalt agerende virksomheder, EU-systemet mv.

Projektet vil foretage en tværfaglig analyse af disse udfordringer med henblik på at kortlægge deres karakter og rækkevidde.
I forlængelse heraf skal det undersøges, på hvilke måder den offentlige samtale kan styrkes som faktor i den politiske beslutningsproces.
StatusAfsluttet
Periode01/01/201231/12/2015
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramAarhus Universitets Forskningsfond - AU IDEAS Pilotcenter

Publikationer

Presse/medie-elementer

ID: 100996325