Brug af immunochemical faecal occult blood test (iFOBT) i almen praksis: Udredning af patienter med ukarakteristiske symptomer på kolorektal-kræft.

Projekt

Se relationer på Aarhus Universitet
Baggrund: Diagnostik af kolorektalcancer (KRC) i almen praksis er besværlig, da alarmsymptomer har lav positiv prædiktiv værdi og oftest debuterer med vage, ukarakteristiske symptomer. Studier har vist at immunochemical faecal occult blood test (iFOBT) kan have diagnostisk værdi i almen praksis, men viden mangler om testen kan bruges på patienter som præsenterer ukarakteristiske symtomer på KRC.

Formål:
1) At undersøge forbruget af sundhedsydelser for personer inviteret til og deltagende i screening for KRC i 36 måneder op til invitationen til screening.
2) At undersøge implementeringen af iFOBT i almen praksis, samt om testen kan bruges som et diagnostisk redskab i udredningen af personer med ukarakteristiske symptomer på KRC.

Materiale og metoder: Projektet består af 2 delstudier.
1) Et epidemiologisk registerstudie, som undersøger personers brug af sundhedsydelser, med særligt fokus på almen praksis, i 36 måneder op til invitationen til screening for KRC.
2) Et cluster-randomiseret stepped-wedge studie. iFOBT implementeres i almen praksis i Region Midtjylland og praktiserende læger gives derved mulighed for at benytte iFOBT som en del af de diagnostiske redskaber i udredningen af patienter med symptomer på KRC. Brugen af iFOBT målrettes patienter med symptomer som kunne stamme fra KRC, men som ikke opfylder kravene til henvisning i kræftpakken for KRC. Med studiet undersøges implementeringen af iFOBT, den diagnostiske værdi ved brug på patienter med ukarakteristiske symptomer på KRC, samt de kliniske implikationer ved indførelse af iFOBT i almen praksis.

Perspektiver: Dette studie vil bidrage med ny viden til at optimere udredningen af patienter med KRC generelt og i særdeleshed for de patienter, der på nuværende tidspunkt ikke bliver screenet eller kan henvises til kræftpakke.
StatusIgangværende
Periode01/05/201406/08/2017

    Emneord

  • Kolorektalkræft, iFOBT, Tidlig diagnostik, Colorektalcancer, Kolorektalcancer, screening , Beslutningsstøtte, almen praksis

ID: 77174230