Viggo Mortensen

Curriculum Vitae

Personlige data

Navn: Viggo Mortensen
Fødselsår: 1942

Uddannelse og grader

1969 Cand.theol.
1973 Aarhus Universitets guldmedalje
1989 Dr. theol.

Ansættelser

1973-1991 Lektor i etik og religionsfilosofi
1991-1999 Director Department for Theology and Studies, The Lutheran World Federation
1999- Professor i systematisk teologi med særligt henblik på kristendommens globale udvikling og økumeniske relationer samt leder af Center for Multireligiøse studier, Aarhus Universitet.

Tildelte forskningsmidler (nyeste og mest relevante)

2001 Center for Multireligiøse Studier. Aarhus Universitets Forskningsfond
2002 Det danske Pluralismeprojekt. Statens Humanistiske Forskningsråd
2002+2005 Bdr. Hartmanns fond
2005 European Science Foundation

Forskningsprojekter

  • Dialog mellem teologi og naturvidenskab
  • Studier i religiøs pluralisme
  • Globalisering og interreligiøs dialog
  • Kristendommen under forvandling

Forskningsledelse

Leder af Center for Multireligiøse Studier og Det danske Plurlismeprojekt
Præsident for Nordisk Netværk for Missiologisk og Økumenisk Forskning (NIME)
Koordinator for det europæiske netværk
Religious Innovation and Pluralism in 21st Century Europe (RIPE).
Medlem af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation 2003-09
Medlem af Advisory Board of Studies in Interreligious Dialogue
Medlem af International Advisory board of the Journal Zygon -09
Cofounder of European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies.(ESITIS)