Ulrik Nissen

Ph.d., Dr.theol., Lektor

Ulrik Nissen
Se relationer på Aarhus Universitet

Afdelingsleder for teologi. Formand for det teologiske studienævn.

Aktuel forskning

Jeg har for nyligt udgivet en tænkepause om ansvar. Ansvarsbegrebet står centralt i min forskning i forhold til områder som politik, sundhed, klima og dyr. Det er væsentligt for mig at forstå ansvaret som responsivt og i udfoldelsen af dette at inddrage både teologiske og filosofiske tilgange. Aktuelt arbejder jeg med en videre udfoldelse af ansvarsbegrebet generelt og særligt i forhold til sundhedsområdet. I mit nuværende bogprojekt om "Den gode krop" arbejder jeg derfor med at videreudvikle en forståelse af den menneskelige krops responsivitet og hvad dette indebærer i forhold til konkrete bioetiske udfordringer.

Jeg modtager meget gerne ønsker om foredrag og oplæg indenfor disse områder, ligesom ønsker om forskningssamarbejder er mere end velkomne.

Vis alle (95) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 18832