Thomas Bjørnsten

Ph.d., Adjunkt

Thomas Bjørnsten
Se relationer på Aarhus Universitet
 

Min forskning tager p.t. afsæt i det tre-årige projekt Making sense of data – understanding digital reality through contemporary artistic practices of visualization and sonification, på baggrund af en individuel post.doc-bevilling fra Det Frie Forskningsråd. I 2015 blev projektet belønnet med en Sapere Aude:DFF-Forskertalent bevilling. Med Making Sense of Data undersøger jeg bl.a., hvordan vi interagerer med hinanden og forstår vores livsverden gennem billeder, tekst og lyd, der i stadigt højere grad er skabt og påvirket af digitale teknologier og formater. Projektet fokuserer især på kunstneriske metoder og eksperimentelle designpraksisser, som udforsker digitale formater, big data, og 'kodning' af vores måder at sanse på - herunder hvordan nye datavisualiserings- og -sonificeringsmetoder (sidstnævnte vedrører at man gør ikke-hørbare fænomener lydlige) kan bidrage til en bredere forståelse af vores digitalt medierede livsverden.

I øjeblikket arbejder jeg også med disse spørgsmål via et interdisciplinært forskningsfelt omkring såkaldt emotional data. Denne forskning beskæftiger sig med digitalt at måle og registrere følelser og affekt og hvordan dette kan bruges i processer til at udvikle nye teknologier og værktøjer. Her interesserer jeg mig bl.a. for, hvordan kulturvidenskaberne kan bidrage til et felt der primært er præget af computerbaseret forskning, men hvor netop æstetisk (design)forståelse og kulturel viden er afgørende for at kunne manøvrere præcist i de komplekse relationer mellem teknologi og følelser.  

I forbindelse med min aktuelle forskning har jeg fungeret som gæsteforsker og oplægsholder ved McGill University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Leuphana University og Georgia Institute of Technology (Georgia Tech). 

 

Min forskning foregår desuden i regi af følgende forskningsprojekter og -programmer:

  • AU IDEAS pilot centret Litteratur mellem medier, hvor jeg arbejder med digitale formaters betydning for tekstkultur og litteratur i en nutidig multimodal kontekst.  
  • AU Datalab, hvor jeg arbejder med multimodal dataanalyse (visualisering og sonificering) samt emotional data analyse
  • Center for Sound Studies, hvor jeg arbejder med nye metoder til sonificering og emotional baseret audio-analyse (center-opstart 2017)
  • Forskningsgruppen Kunst, sanser og teknologi 
 

I øjeblikket (2014- ) underviser jeg hovedsageligt i æstetisk teori og analyse, samt i markedskommunikation, design- og brandingprocesser i et æstetisk, digitalt og interdisciplinært perspektiv.

 

Vis alle (33) »

Vis alle (76) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 10238131