Sine Agergaard

Lektor

Profile photo

Sine Agergaard

Lektor

  • Institut for Folkesundhed - Idræt
Postaddresse:
Dalgas Avenue 4
3410, 343
8000
Aarhus C
Danmark

E-mail: sa@ph.au.dk

Mobil: +4540472390

Telefon: +4587168187

Uddannelse
2004 Ph.d.-grad, Humanistisk Fakultet, Aarhus Universitet (AU)
1999 Kandidatgrad i etnografi og social antropologi, AU, herunder kurser i anthropology of the body ved Brunel University, Uk, samt kurser ved Institut for Statskundskab, AU

Kurser
2010-2011 Kursus i forskergruppeledelse, Implement
2009 Kursus i projektstyring og projektledelse, Dansk Magisterforening
2009Kursus i ph.d.-vejledning, Research Education Program for Sport Sciences
2004-2007 Universitetspædagogikum for adjunkter, Aarhus Universitet

Ansættelse
2013-Lektor, Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
2009-2012 Lektor, Institut for Idræt, Københavns Universitet
(barselsorlov 1/6 2010 - 1/1 2011)
2004-2009 Adjunkt, Institut for Idræt, Aarhus Universitet
(barselsorlov 1/8 2005 - 1/4 2006 og 1/8 2007 - 1/4 2008)
2003-2004 Ekstern lektor, Center for Idræt, Aarhus Universitet
2002-2003 Halvtidsansat som amanuensis, Center for Idræt, Aarhus Universitet
2000-2004 Ph.d.-stipendiat, Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet
(2002-2004: halvtidsansat pga. stilling som amanuensis og ekstern lektor)
1999-2000 Forskningsassistent, Afdeling for Etnografi og Social Antropologi, Aarhus Universitet

Forskningsområder
•Sport, globalisering og transnational migration af atleter (sport som arbejde)
•Idræt og integration; inklusions- og eksklusionsmekanismer i skole- og foreningsidræt
•Rum, krop og socialisering; omgivelsers betydning for fysisk aktivitet og inklusion

Forskningsledelse
2007-Projektstyring og ledelse af studentermedhjælpere, AC-Tap’er, forskningsmedarbejdere, scholarstipendiater, ph.d.-studerende, lektorer og professorer involveret i nedennævnte bevillinger.

Forskningsbevillinger
2013-Idræt som inklusion I den danske folkeskole. Et multiple casestudie til identifikation og udvikling af en inkluderende idrætsundervisning
•Finansieret med 2,5mio DKK fra globaliseringsmidler
•Projektansatte: Ph.d.-studerende Mette Munk Jensen

2011- Scandinavian women's football goes global – a cross-national study of sports labour migration as challenge and opportunity for Nordic civil society
•Finansieret med 600.000 Euro af Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences
•I samarbejde med Malmö Universitet, Sverige, og Hedmark University College, Norge, samt et netværk af forskere fra alle nordiske lande
•Projektansatte: Ph.d.-studerende Jørgen Bagger Kjær og ph.d.-studerende Mari Haugaa Engh, Institut for Idræt, Københavns Universitet/Aarhus Universitet. Derudover ph.d.-studerende Mattias Melkerson ansat ved Malmö Universitet
•Planlagte publikationer: Special issue af tidsskriftet Soccer & Society (med artikler fra medlemmer af forskningsgruppen), samt bog hos Routledge, dertil kommer artikler/monografier fra de ph.d.-studerende

2010-2012 Evaluering af Playground og Sporttrack
•Finansieret med 400.000 DKK af bl.a. Kulturministeriet og DGI
•I samarbejde med DGI, kommuner i Østjylland og Storkøbenhavn, regionale/lokale idrætsforeninger og boligforeninger
•Forskningsmedarbejdere: ph.d. Annette Michelsen la Cour og cand.pæd.ant. Martin T. Gregersen
•Foreløbige publikationer: Forskningsrapporter, samt artikel i Nordic Journal of Migration Research

2010-2011 Fodbold som social integration i Øresundsregionen
•Finansieret med 50.000 Euro af bl.a. EU's interregionale fonde (mikroprojekt)
•I samarbejde med Idrottsvetenskap, Malmö Universitet, Skånes Fodbold Forbund, DBU, SBU, KBU og Get2Sport, DIF
•Forskningsmedarbejder: cand.pæd.ant. Martin T. Gregersen
•Publikationer: Forskningsrapport og artikler i forthcoming antologi fra Madame Tusculanums Forlag

2009-2010Udenlandske stjerner og/eller nationale talenter? En komparativ analyse af udenlandske spilleres betydning for udviklingen af talenter i dansk og norsk damehåndbold.
•Finansieret med 219.939 kr. fra Team Danmark
•I samarbejde med Lars Tore Ronglan, Norwegian School of Sport Sciences
•Forskningsmedarbejder: Sociolog Rikke Lambertz-Nilssen Hjort
•Publikationer: Forskningsrapport og artikel til International Review for the Sociology of Sport. Materialet er desuden anvendt i bidrag til to bøger (grundbog i idrætssociologi og Kvinnor och Idrott)

2007-2009 Integration gennem sport og bevægelsesrum; et topografisk forskningsprojekt.
•Finansieret med 500.000 DKK af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning
•I samarbejde med Rambøll Management (topografisk kortlægning af fysisk aktivitet)
•Studentermedhjælpere Henrik og Michael Seeberg, Institut for Statskundskab, AU, samt A-tap-medarbejder Line V. Andersen, Institut for Idræt, AU
•Publikationer: Forskningsrapport, bidrag til peer-reviewed bog (fra Channel View Publications) og to artikler til International Journal of Sport Policy og Soccer & Society

Andre forskningsaktiviteter:
2009- Medstifter og koordinator for det internationale netværk for forskning i sport og migration: Foomi-net
2006- Reviewer for International Journal of Sport Policy and Politics, Sport in Society, Leisure Studies og medlem af editorial board af International Review for the Sociology of Sport
2005- Invited speaker ved ph.d.-kurser, forskerseminarer og internationale konferencer ved Oslo Universitet, Norge; Malmö Universitet, Sverige; De Montfort University, England; University of Hannover, Tyskland; University of Lisboa, Portugal; Amsterdam, Maastricht og Utrecht University, Holland
2004-Medlem af en række nationale og internationale forskningsnetværk (med bidrag til disses årlige seminarer og konferencer): Dansk Evalueringsselskab, Etniske minoriteters sundhed; Nordic Migration Research; International Migration, Integration and Social Cohesion; European Association for the Sociology of Sport; International Sociology of Sport Association

Undervisning og vejledning
2011- Hovedvejleder for ph.d.-studerende (samt bedømmelse af ph.d.-afhandlinger)
2011-Sport, globalisering og migration (kandidatkursus)
2011-2012Idræt, individ og samfund (obligatorisk teorimodul på kandidatuddannelse)
2010-Projektseminar/innovation, evidens og projektdesign (kandidatkursus)
2009- Idræt og velfærdspolitik (bachelorkursus)
2009- 2012Idræt før nu og i fremtiden/Den moderne idræts udviklingsproces (2.år)
2004- Vejledning af bachelor- og kandidatstuderende
2004-Medlem af censorkorps for idrætsuddannelser ved danske universiteter
2004- Humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsmetoder i idræt (bachelorkursus)
2002-2007 Humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsteori/Idrætshistorie og idrætssociologi (1.år)