Rune Dietz

Professor

Curriculum Vitae

Professor Rune Dietz

Doktor Scient Rune Dietz, Afdeling for Arktisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, blevet i November 2009 udnævnt til forskningsprofessor med temaet "Conservation biology of marine mammals". Rune Dietz erhvervede sin doktorgrad i naturvidenskab for sin afhandling "Contaminants in Marine Mammals in Greenland. With linkages to trophic levels, effects, diseases and distribution" i maj 2008, hvilket dannede grundlaget for det det tiltrådte professorat. Afhandlingen blev skrevet under et studieophold på det Italienske kloster San Cataldo i foråret 2006.

Rune Dietz blev uddannet ved Københavns Universitet i 1981 og nærmer sig dermed 30 år erfaring med arbejdet med miljøfremmede stoffer og havpattedyr. Rune Dietz sidder en række internationale arbejdsgrupper herunder IUCNs isbjørnespecialist gruppe, i HELCOMs sælspecialist gruppe. Desuden er Rune Dietz ansvarlig for AMAPs Tungmetal og Kviksølv Assessments ligesom han har bidragets til AMAPs POP effekt Assessment. Endelig har Rune Dietz været ansvarlig en række større internationale programmmer herunder IPY (International Polar Year) programmet BearHealth og et nystartet projekt Arctic (Advanced Research on Contaminant Transfer, Impact and Consequences).

Rune Dietz har også en betydelig felterfaring hvor han de seneste 20 år har beskæftiget sig med satellitsporing af havpattedyr. Fra de arktiske områder omfatter dette arbejde sporing af narhvaler, hvidhvaler, pukkelhvaler, grindehvaler, hvalrosser, sæler (spættet sæl, remmesæl, ringsæl) og isbjørne. I de hjemlige farvande er det marsvin, vågehval, spættet sæl og gråsæl han har forsynet med satellitsendere og andet elektronik. Rune Dietz står også bag en stor del af de prøver der opbevares i Arktisk Miljø fryser hvor eksempelvis isbjørnevævs prøver går mere en 25 år tilbage i tiden. I de senere år har interessen for historiske prøver afdækket eksempelvis den tidsmæssige kviksølv udvikling tilbage til 1300-tallet for isbjørnene og 4500 år tilbage i tiden for arktiske ringsæler.

Rune Dietz står bag mere en 150 publicerede eller indsendte videnskabelige artikler og et tilsvarende antal Konferencebidrag og tekniske rapporter. Rune Dietz har en omfattende samarbejde med videnskabelige kolleger, der p.t. omfatter ca. 90 personer fra 38 institutioner i 9 lande. Rune Dietz er eller har også været vejleder for op mod 20 speciale og PhD studenter.