Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peter T. Thomsen

Seniorforsker

Profile photoPeter T. Thomsen
Seniorforsker
Institut for Husdyrvidenskab - Epidemiologi og management
Blichers Allé 20
FS20, 3334
8830 Tjele
Danmark
E-mail: ptt@anis.au.dk
Telefon: +4587157834
Web: http://pure.au.dk/portal/da/ptt@anis.au.dk

Profil

Jeg arbejder med sundhed og velfærd hos malkekøer. Langt det meste af min forskning foregår i private malkekvægsbesætninger. Det overordnede formål med min forskning er at hjælpe landmanden med identifikation, behandling og forebyggelse af produktionssygdomme - til gavn for såvel dyrenes velfærd som landmandens produktion.

H-index

Web of Science: 17
Google Scholar: 22
Scopus: 17

Uddannelse

Januar 1997: Dyrlæge, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, København.
November 2005: Ph.d. (veterinær epidemiologi), Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks JordbrugsForskning.
April 2007: European Veterinary Specialist in Bovine Health Management (Dipl. ECBHM).

Erhvervserfaring

Januar 1997 - juni 2002: Praktiserende dyrlæge.
Juli 2002 - november 2005: Ph.d.-studerende, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks JordbrugsForskning.
November 2005 - marts 2009:
Projektforsker, Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab.
April 2009 - : Seniorforsker, Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab.

Nøgleord for min forskning

- Anvendelsesorienteret forskning i private malkekvægsbesætninger
- Ofte i samarbejde med private virksomheder eller eksterne organisationer
- Fokus på identifikation, behandling og forebyggelse af produktionssygdomme
- Måling og vurdering af sundhed, sygdom og dyrevelfærd ved hjælp af både manuelle
scoringssystemer og automatiske registreringer