Institut for Statskundskab

Nikolaj Petersen

Professor emeritus

Nikolaj Petersen: Komplet bibliografi 1965-2006

  

Bøger og monografier

 • (Med Jørgen Grønnegaard Christensen) Managing Foreign Affairs: A Comparative Perspective. DIIS Report 2005:15. Copenhagen: DIIS 2005. 53 s.
 • Europæisk og globalt engagement 1973-2003. Dansk Udenrigspolitiks Historie bd. 6, København: Danmarks Nationalleksikon 2004. 661 s.
 • (Med Finn Laursen) Amsterdam-traktaten: Baggrund, kommentarer og perspektiver, Den Danske Europabevægelse 1998, 62 + 128 + 1 s.
 • (Med Mette Skak) Teorier om international politik. En oversigt, København: Dansk Udenrigspolitisk Institut 1998, 45 s.
 • The Danish Referendum on the Treaty of Amsterdam. Discussion Paper C 17. Bonn: ZEI, 1998. 37 pp.
 • Dansk sikkerhedspolitik og den Europæiske Union, Kbh.: Atlantsammenslutningen, 1993, 28 s.
 • Fra Maastricht til Edinburgh: Folkeafstemningen om det nye EF, Kbh.: Den Danske Europabevægelse, 1993, 73+29+21 s.
 • 'Den rette forhandlingsstrategi for Danmark'. Danmark og Den Europæiske Union efter 2. Juni.. Kbh.: Den danske Europabevægelse, 1992, 43 s.
 • Grønland i den globale sikkerhedspolitik. Kbh.: SNU, 1992. 65 s.
 • (Med Peter Nedergaard) Det nye EF. Traktaten om Den europæiske Union. Kbh.: Den danske Europabevægelse, 1992, 110+176 s.
 • Tysklands enhed - Europas sikkerhed. Kbh.: SNU, 1991, 131 s.
 • EF, den politiske union og Danmark. Analyse og dokumentation, Kbh.: SNU,1991,
 • Denmark and NATO 1949-1987, Forsvarsstudier 2/1987, Oslo: Forsvarshistorisk Forskningscenter, 1987, 48 pp.
 • (Med Ib Faurby & Hans-Henrik Holm) Kampen om sikkerheden. Nye tendenser i dansk politik, Århus: Politica, 1986, 105 s.
 • Dansk sikkerhedspolitik i 1980'erne. Valg og perspektiver,  København: Atlantsammenslutningen, 1984.
 • Dansk sikkerhedspolitik i 1980'erne. Tendenser og problemer, Oslo: Den norske Atlanterhavskomité, 1982, 22 s.
 • Forsvaret i den politiske beslutningsproces, København: Forsvarsministeriet, 1979 (rev. udg. 1981), 65 s.
 • (Sm. m. Jørgen Elklit, Peter Hansen, Karen Siune, Melvin Small & Ole Tonsgaard) The Danish EC Referendum: Some Preliminary Results,. (ECPR-paper), Århus: IFS, 1974.
 • (Sm. m. Peter Hansen og K.W. Redder) Foreign Policy Attitudes of the Danish Population, Århus: IFS, 1969, ca. 160 p.
 • Afskrækkelse eller forsvar? Antiraketforsvarets problematik, Dansk Udenrigspolitisk Instituts skifter nr. 1, København: Munksgaard, 1969, 217 s.

Undervisningsmateriale m.v.

 • (Med Jørgen Elklit, Poul Jensen & Henrik S. Nissen) Tekster til historisk forskningsteknik, 2. ændr. udg., Århus: Politica,  1975,
 • (Med Ib Faurby) Storbritanniens vej til EF, København: Gyldendal, 1975, 119 s.
 • Folket og udenrigspolitikken - med særlig henblik på Danmarks forhold til EF, København: Gyldendal, 1975, 106 s.
 • Tyskland  mellem øst og vest, Tysklandsproblemet efter 1945, København: Gyldendal, 1974, 108 s.

Redigerede bøger og tidsskrifter

 • (Med Carsten Due-Nielsen & Ole Feldbæk) Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume,  I blokdelingens tegn 1945-72. Dansk Udenrigspolitisk Historie bd.5, København: Danmarks Nationalleksikon, 2005.
 • (Med Carsten Due-Nielsen & Ole Feldbæk)  Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement 1973-2003, Dansk Udenrigspolitiks Historie bd. 6, København: Danmarks Nationalleksikon 2004.
 •  (Med Carsten Due-Nielsen & Ole Feldbæk)  Bo Lidegaard, Overleveren 1914-1945, Dansk Udenrigspolitiks Historie bd. 4, København: Danmarks Nationalleksikon 2003.
 • (Med Carsten Due-Nielsen & Ole Feldbæk) Claus Bjørn & Carsten Due-Nielsen, Fra helstat til nationalstat 1814-1914, Dansk Udenrigspolitiks Historie bd. 3, Danmarks Nationalleksikon 2003.
 • (Med Carsten Due-Nielsen & Ole Feldbæk,) Knud J.V. Jespersen & Ole Feldbæk, Revanche og neutralitet 1648-1814, Dansk Udenrigspolitiks Historie bd. 2, København: Danmarks Nationalleksikon 2002.
 • (Med Carsten Due-Nielsen & Ole Feldbæk) Esben Albrectsen, Karl-Erik Frandsen & Gunner Lind, Konger og krige 700-1648. Dansk Udenrigspolitiks Historie bd. 1, København: Danmarks Nationalleksikon 2001.
 • (Med Carsten Due-Nielsen & Ole Feldbæk) Danmark i syv sind. Tusind års dansk udenrigspolitik, København: Gyldendal 2000, 176 s..
 • Vesteuropas forhold til Central- og Østeuropa. Rapport afgivet til Rådet for Europæisk Politik, Kbh.: Udenrigsministeriet, 1995. 114 s.
 • (Med Carsten Due-Nielsen) Adaptation and Activism. The Foreign Policy of Denmark 1967-1993, Copenhagen: DUPI/DJØF 1995.
 • (Med Christian Thune) Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1982-94. 13 bd. Kbh: DUPI/DJØF, 1983-1995.
 • (Med Ole Nørgaard & Thomas Pedersen) The European Union in World Politics, London & New York, Pinter, 1993. 218 pp.
 • The Baltic States in International Politics, Copenhagen: DUPI/DJØF, 1993, .
 • (Med Carsten Due-Nielsen og J.P. Noack) Danmark, Norden og NATO 1948-1962, Kbh.: DUPI/DJØF, 1991.
 • SNU's europæiseringsserie, 13 bd. København: SNU, 1989-91.
 • (Med Karin Lindgren) Trussel eller tillid? Nordiske omverdensbilleder under forandring, Stockholm.: Nordsam 1990, 247 s.
 • (Med Hans-Henrik Holm) The European Missiles Crisis: Nuclear Weapons and Security Policy, London & New York: Pinter & St. Martin's Press, 1983, 274 pp.
 • (Med Hans-Henrik Holm) Slaget om missilerne. Dobbeltbeslutningen og sikkerheden i Europa, SNU's skriftserie, Århus: Politica, 1983,
 • Cooperation and Conflict, vols. XI-XIV,  1976-79.
 • Nyt fra Historien, 1972- c. 1990.

Rapporter, udredninger o.l.

 • Humanitarian Intervention, Legal and Political Aspects, København: Danish Institute of International Affairs, 1999. 135 s. Dansk version: Humanitær intervention. Retlige og politiske aspekter,.
 • FN, verden og Danmark, København: Dansk Udenrigspolitisk Institut 1999, 470 s.
 • Grønland under den kolde krig. Dansk og amerikansk sikkerhedspolitik 1945-68. 2 bd. København: Dansk Udenrigspolitisk Institut 1997. 612 + 473 s. 
 • Bidrag til Patrick Keatinge, The Security Doctrines of the New States. Denmark and Ireland. Report for DG1A, European Commission,, 1995, 37 pp.
 • Norden og EU's regeringskonference 1996. Stockholm & Kbh.: Nordisk Råd & Nordisk Ministerråd, 1996, 20 s. Eng. version: The Nordic Countries and the Inter-governmental Conference of 1996. Report for the Nordic Council Conference on European Questions, Copenhagen March 4-5, 1996. 17 p.
 • Dansk og europæisk sikkerhed, Kbh.: SNU 1995, 342 s. Dansk og engelsk resume, 41 + 40 s.
 • Magt og normer i international politik, Kbh,; SNU 1994.
 • Danmark efter den kolde krig. Udenrigs- og sikkerhedspolitikken under forandring, Kbh.: SNU, 1993.
 • Europæisering. Nye sikkerhedspolitiske udfordringer, Kbh,.: SNU, 1991.

Artikler i bøger og tidsskrifter

 • "Denmark as an International Actor 706-2006", Encounters, 2006.
 • (Med Jørgen Grønnegaard Chrsistensen)"Fra den kolde krig til Muhammed",  Administrativ Debat , juni 2006, s. 13-16.
 • "Efter Muhammed. Handlerummet for den borgerlige udenrigspoliitik", Militært Tidsskrift, 135. årg., nr. 2, juli 2006, s. 153-85
 • "Dansk Grønlandspolitik med særligt henblik på den amerikanske militære tilstedeværelse: Fra stille tosomhed til åbent trekantforhold", Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 2004/05,,,,, s. 7-22, Nuuk: Ilisimatusarfik/Forlaget Atuagkat.
 • "Dansk sikkerhedspolitik 1973-2006: Linjer og beslutninger", Økonomi og Politik juni 2006, s. 19-37.
 • "Danmark som international aktør 705-2005", Politica , vol. 37,1 (2005), s. 44-59.
 • "'We Now Know'. The Nordic Countries and the Cold War: An Assessment", i Thorsten B. Olesen, ed., The Cold War - and the Nordic Countries, Historiography at a Crossroad, Odense: University Press of Southern Denmark, 2004, s. 177-91.
 • "Danmark og EU's Sikkerheds- og Forsvarspolitik (ESDP)", i Danmark 30 år i EU . Et festskrift, København:Gyldendal, 2003, s. 162-69.
 • "Den tro allierede: Danmark og 11. September", i Mehdi Mozaffari red. 11. September. Internationale konsekvenser og perspektiver, Århus: Systime, 2002, s. 118-132.
 • Danmark and the European Union. Factsheeet Denmark. Også på tysk, fransk og spansk, København: Udenrigsministeriet og Danmarks Nationalleksikon 2002. 4 p
 • "Dänemark", i Werner Weidenfeld & Wolfgang Wessels (Hrsg.), Jahrbuch der Europäischen Integration 2000/2001, Bonn: Institut für Europäische Politik/Europa Union Verlag, 2001, S. 325-330.
 • "Danemark: Internationalisation et réorganisation", i  Patrice Buffotot (ed.), La defense en Europe. Nouvelles réalités, nouvelles ambitions, Paris, La documentation francaise, 2001, pp. 59-70.
 • "Sovereignty and small states", i  Romain Kirt & Arno Waschkuhn (Hrsg.), Kleinstaaten-Kontinent Europa. Probleme und Perspektive, Baden-Baden: Nomos, 2001, S. 159-168.
 • "The Dilemmas of Alliance: Denmark's Fifty Years with NATO", in Gustav Schmidt, ed. A History of NATO - the First Fifty Years, vol. 3, London: Palgave, 2001, pp. 275-293.
 • "Tilbage til Baltikum. Den nye dimension i dansk udenrigspolitik", i Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk & Nikolaj Petersen, red. Danmark i syv sind. Tusind års dansk udenrigspolitik, Gyldendal , 2000, s. 149-175.
 • "Danemark", in Werner Weidenfeld & Wolfgang Wessels (Hrsg,), Jahrbuch der Europäischen Integration 1999/2000, Bonn: Europa Union Verlag, 2000, S. 317-322.
 • "Dänemark und die atlantische Allianz 1949-1952", in Norbert Wiggershaus & Winfried Heinemann (Hrsg.)  Nationale Aussen-und Bündnispolitik der NATO-Mitgliedstaaten, München: R. Oldenburg Verlag, 2000, S. 101-128. .
 • "Bjøl og studiet af dansk udenrigspolitik", i Herbert Pundik, red.. Bjøl, Århus: Århus Universitetsforlag, 1999, s. 11-20.
 • "Dänemark", i Werner Weidenfeld & Wolfgang Wessels Hrsg., Jahrbuch der Europïschen Integration 1998/99, Bonn: Europa Union Verlag, 1999, S. 333-336.
 • "NATO 1949-99: Oprettelse,og politisk militær udvikling", i  NATO. 50år for fred og frihed,        København: Atlantsammenslutningen, 1999.
 • "Problemer i dansk sikkerhedspolitik under og efter den kolde krig", FHH, Foreningen af historielærere ved handelsgymnasiet, nr. 38, 1999, s. 43-51.
 • "The Danish Referendum on the Treaty of Amsterdam", i Bertel Heurlin & Hans Mouritzen eds., Danish Foreign Policy Yearbook 1999, Copenhagen: Danish Institute of Political Studies, pp. 101-122.
 • "Dänemark", i Werner Weidenfeld & Wolfgang Wessels, Hrsg., Jahrbuch der Europäischen Integration 1997/98, Bonn: Europa Union Verlag, 1998, S. 319-324.
 • "Danemark: Un engagement européen sous conditions", i Patrice Buffotot, ed, La Defense en Europe. Les Adaptations de l'äprès-Guerre Froide, Edition 1998. Paris: La Documentation Francaise.
 •  "Denmark, the IGC 1996 and the  Future of the European Union", in Bertel Heurlin & Hans Mouritzen, eds. The Danish Foreign Policy Yearbook 1998, Copenhagen: Danish Institute for International Affairs, pp. 43-59.
 • "National integrationspolitik og -strategi, i Birthe Hansen & Carsten Jensen, red.., Grundbogen i statskundskab, Akademisk Forlag, 1998, s. 205-217.
 • "National Strategies in the Integration Dilemma: An Adaptation Approach", Journal of Common Market Studies, Vol. 31,1, 1998, pp. 33-54.
 • "Negotiating the 1951 Greenland Defense Agrrement: Theoretical and Empirical Analyses", Scandinavian Political Studies, vol. 21,1, 1998, pp. 1-28.  Også som DUPI Report 1997/3.
 • "OSCE og den europæiske sikkerhed", i Søren Dosenrode, red, OSCE. Kompendium fra seminar 1. Dec. 1997, Rådet for Europæisk Politik  1998, s. 22-27.
 • "The H,C, Hansen Paper and Nuclear Weapons in Greenland", Scandinavian Journal of History,, Vol. 23, 1998, pp. 21-44. Også som DUPI Report 1997.
 • "Autonomy and Professionalism. Danish Higher Education and the Problems of State Interference", i Klaus Dieter Wolff, ed, Autonomy and External Control. The University in Search of the Golden Mean, Erfurter Beiträge zur Hochschulforschung und Wissenschaftpolitik, 2, München: Judicium Verlag, 1997, pp. 155-168.
 • "EU's udvidelse  mod øst", i Fokus på Europa. 6 artikler om europæiske emner. København: Den Danske Europabevægelse 1997, pp. 17-21.
 • "WEU,and NATO Enlargement to the East", i Finn Laursen & Søren Riishøj, eds. The EU and Central Europea: Status and Prospects. South Jutland University Press, 1997, pp. 263-280.
 • "Forsvarskommissioner i dansk politik efter anden verdenskrig", Militært tidsskrift, nr. 2, 1997, s. 153-167.
 • "The Nordic Trio and the Future of the EU", in Geoffrey Edwards & Alfred Pijpers, eds. The Politics of European Treaty Reform. The 1996 Intergovernmental Conference and Beyond, London: Pinter 1997, pp. 159-187.,
 • "Convair B-36 på Thule", Flyv, nr. 8, aug. 1997, s. 15-17.
 • "Kernevåben i Grønland", Militært Tidsskrift, 1997,3, s, 254-60.
 • "Dänemark", i Werner Weidenfeld & Wolfgang Wessels, Hrsg., Jahrbuch der Europïschen Integration 1996/7, Bonn: Europa Union Verlag, S. 303-306.
 • "In the strategic triangle. Denmark and the European Union"  i Robert Bideleux & Richard Taylor, eds. European Integration and Disintegration: East and West, London: Routledge, 1996, pp. 93-110.
 • "Denmark and the European Union 1985-96. A Two-level Analysis", Cooperation and Conflict, vol. 31,2, June 1996, pp. 185-210.
 • "Danish Security Policy after the Cold War: Adaptation and Innovation", in Werner Bauwens, Armand Clesse & Olav F. Knudsen, eds. Small States and the Security Challenge in the New Europe, London & Washington: Brassey's, 1996,  pp. 171-197.
 • "Dänemark", i Werner Weidenfeld & Wolfgang Wessels, Hrsg. Jahrbuch der Europäischen Integration 1995, Bonn: Europa Union Verlag, 1996, S. 297-300.
 • "OSCE og den europæiske sikkerhed", Udenrigs,1996/2, s. 38-46.
 • "Sikkerhedspolitikken", i Nikolaj Petersen, red. Vesteuropas forhold til Central- og Østeuropa, Kbh. Udenrigsministeriet, 1995, s. 53-65.
 • "Tyskland som international aktør", i  Henning Gottlieb & Frede P. Jensen, red. Tyskland i Europa, Kbh.
 • SNU 1995, s. 15-41.
 • "Denmark and the New Germany: Cooperation or Adaptation", in Burchard Auffermann & Pekka Visuri, Hrsg. Nordeuropa und die deutsche Herausforderung, Baden-Baden: Nomos, 1995, S. 111-124.
 • "Adapting to Change: Danish Security Policy after the Cold War", in Birthe Hansen, red. European Security 2000, Copenhagen: Copenhagen Political Studies Press, 1995, pp. 99-116.
 • "Denmark and the European Community 1985-1993", i Carsten Due-Nielsen & Nikolaj Petersen, eds. Adaptation and Activism. The Foreign Policy of Denmark 1967-1993, Copenhagen: DUPI/DJØF 1995, pp. 189-224.
 • "Danemark: Un compromis national prudent et problematique", i Patrice Buffotot, ed. La defense en Europe, De la guerre du Golfe au conflit yugoslave, Paris: La Documentation Francaise, 1995, pp. 39-48.
 • "Democracy and Foreign Policy. Theoretical and Empirical Aspects", i Georgi Karasimeonov & Mette Skak, eds., Bulgaria and Denmark and the New Europe, Sofia 1994, pp. 81-95.
 • "Danmark og den Europæiske Union", i Den nye sikkerhed - Sikkerhedens aktør. En håndbog. Kbh.: Atlantsammenslutningen, 1994, s. 45-55.
 • "Vejen til den europæiske union 1980-93", i Tom Swienty, red. Danmark i Europa 1945-93, Kbh.: Munksgaard, 1994, s. 195-271.
 • "Denmark Seeks Lesser Union", Forum for Applied Research and Public Policy, vol. 9,2 (Summer 1994), pp. 48-51.
 • "Abadonment vs. Entrapment: Denmark and Military Integration in Europe", i Norbert Wiggershaus & Roland G. Foerster, eds. The Western Security Community. Common Problems and Conflicting National Interests during the Foundation Phase of the North Atlantic Alliance, Providence, R.I. & Oxford: Berg, 1993, pp. 199-225.
 • "Der vesteuropæiske forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde", i Danmark efter den kolde krig, Kbh.: SNU, 1993, s. 145-166.
 • (Med Fini Høyer-Olsen) "Sikkerhedspolitiske forudsætninger for dansk forsvarspolitik", i Danmark efter den kolde krig  , Kbh.: SNU, 1993,s. 361-378.
 • ""Game, Set and Match". Denmark and the European Union after Edinbourg", in Teija Tiilikainen & Ib Damgaard Petersen, eds. The Nordic Countries and the EC, Cph.: Copenhagen Political Studies Press, pp. 79-106.
 • "Danmark og Den Europæiske Union", Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1992, s. 80-99.
 • "The European Union and Foreign and Security Policy",  in Ole Nørgaard, Thomas Pedersen & Nikolaj Petersen, eds. The European Community in World Politics, London & New York: Pinter, 1993, pp. 9-30.
 • "Regional Cooperation and Regimes around the Baltic Rim", in Pertti Joenniemi, ed. Cooperation in the Baltic Sea Region, Washington, D.C.: Taylor & Francis, 1993, pp. 149-159.
 • "Strategisk og sikkerhedspolitisk forskning", i  Polarforskning. Status 1992, Kbh.: Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, 1993, s.112-115.
 • "Fra nationalt til europæisk kompromis", Udenrigs, 1992/4, s. 1-12.
 • ""Denmark and the Maastricht Treaty. A European Problem", i La Communauté Européenne avant Edimbourg,  Bruxelles: Université Libre, 1992, p. 11-46.
 • "Danmark og det nye Tyskland", Politica, 1992/1, s. 33-50.
 • "Vesteuropa i vækst", i Erling Bjøl, red. Den store omvæltning. Politikens verdenshistorie efter 1985..Kbh, Politikens Forlag, 1992, s. 84-126.
 • "La perception de ménace au Danemark aupres la guerre froide"", in Patrice Buffotot, ed. Politiques de defense.. La perception de  la mënace en Europe, Arés, vol. XXX/2, 1992, p. 35-50.
 • "Danmark og den europæiske union", Europinion. Tidsskrift for Europadebatt, 1992/1, s. 18-24.
 • "ESK, NATO, EG och Europas säkerhet, Internationella Studier 1991/4, s. 42-54.
 • "Atlantpagten eller Norden? Den danske alliancebeslutnng  i 1949", i Carsten Due-Nielsen, J. P. Noack & Nikolaj Petersen red., Danmark, Norden og NATO 1948-62, København: DUPI/DJØF 1991, s. 17-44.
 • "Tysklands-spørgsmålet under forandring", i Fred og konflikt, København: SNU, 1991, s. 244-59.
 • "Regimes and Regionalisation in the Baltic", i Pertti Joeniemi, ed. Cooperation  in the Baltic Sea Region: Needs and Prospect, Tampere: TAPRI, 1991, s. 128-39.
 • "Grænsepæle under flytning", Udenrigs, 1991/2, s. 32-35.
 • "Trusselsopfattelser og sikkerhedsbegreber i international politik", i Nikolaj Petersen & Karin Lindgren, red. Trussel eller tillid? Nordiske omverdensbileder under forandring, Sth.: Nordsam 1990,
 • s. 17-34.
 • "La politique de défense du Danemark", i Patrice Buffotot, ed, L'Europe de la defense. Garenne-Colombes: Éditions Européennes Erasme, 1990, p. 128-38.
 • "For en dansk 30-årsregel. Udenrigsministeriets arkiv og studiet af dansk sikkerhedspolitik", i Birgit Nüchel Thomsen, red. Retten til viden. Om adgang til den offentlige forvaltnings arkiver", Odense: Odense Universitetsforlag, 1990, s. 78-83.
 • "Denmark's Foreign Relations in the 1990's", The Annals, AAPSS, November 1990 (no. 512), pp .88-100.
 • "Påskekrisen 1948", i Bertel Heurlin & Christian Thune, red. Danmark og det internationale system. Festskrift til Ole Karup Pedersen,  Kbh: Politiske studier, 1989, s. 223-243.
 • "Sikkerhedspolitikken og 1988-valget",  i Jørgen Elklit & Ole Tonsgaard, red. To folketingsvalg, Århus: Politica, 1989, s. 305-327.
 • (Sammen med Palle Svensson) "Valgenes politiske sammenhæng", i samme, s. 22-51.
 • "Sikkerhedspolitik og indenrigspolitik. Folketingsvalget den 10. Maj 1988", Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1988 (1989), s. 30-54.
 • "Udbud og efterspørgsel. Udenrigsministeriets arkiv og studiet af dansk udenrigspolitik", Vandkunsten nr. 1 (1989), s. 72-81.
 • "Tysklandsspørgsmålet og den europæiske sikkerhed", i Jens-Jørgen Jensen, red. Europa i opbrud, Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, 1988, s. 152-169.
 • "Isolation oder Verstrickung: Dänemark und die militärische Integation in Europa 1948-1951", in Norbert Wiggershaus & Roland G. Foerster, Hrsg., Die westliche Sicherheitsgemeinschaft 1948-1950,,
 • Boppard a.Rh.: Harald Boldt Verlag, S. 167-189.
 • "The Security Policies of Small NATO Countriess: Factors of Change", Cooperation and Conflict,
 • vol. XXIII, 1988, pp. 145-162.
 • "Denmark, Greenland and Arctic Security", in Kari Möttölå, ed. The Arctic Challenge. Nordic and Canadian Approaches to Security and Cooperation  in an Emerging International Region, Boulder & London,: Westview Press, 1988, pp. 39-73.
 • "Grønland i dansk sikkerhedspolitik", Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1987, s... 30-51.
 • "Dansk sikkerhedspolitik i Østersøområdet", i Pertti Joenniemi & Unto Vesa, red. Säkerhetsutveckling i Östersjöområdet: Tendenser, läge, framtidsperspektiv, Tampere: Freds- och konfliktforskningsinstitutet, 1988, s. 54-67.
 • "Le débat politique sur la défense au Danemark", in Patrice Buffotot, ed. Annuaire Européen de Défense, Paris: IPIE, 1988, pp. 123-144.
 • "Den forsvarspolitiske proces i Danmark", i Henning Sørensen, red. Sådan skal Danmark forsvares, København: Nye fra Samfundsvidenskaberne, 1987, s. 137-155.
 • "The Nordic Nuclear Weapon-Free Zone and Europe", in Torben Störner et al. eds.. Peace and the Future. Proceedings of the II International Peace University, Aarhus  October 1985, Århus: Aarhus University Press, 1987, pp. 209-212.
 • "Den sikkerhedspolitiske udvikling i Europa og Norden" i  Ungdom, fred og sikkerhed. Rapport fra FoV-konference 1987, København: FoV, 1987, s. 14-19.
 • "The Cold War and Denmark", Scandinavian Journal of History, vol. 10,3, 1986, pp. 191-209.
 • "Bargaining Power among potential Allies: Negotiating the North Atlantic Treaty, 1948-49", Review of International Studies, vol. 12, 1986, pp. 187-203.
 • "Abandonment vs. Entrapment: Denmark and Military Integration in Europe 1948-1951", Cooperation and Conflict, vol. XII,3, 1986, pp. 169-186.
 • "L'éxpérience du Scandilux", in Hugues Portelli & David Handley, eds. Social-Démocratie et Defence en Europa, Nanterre: IPIE, 1985, pp. 277-311.
 • "Dyvig-rapporten - et  godt grundlag" , i Dyvig-rapporten. Danmarks sikkerhedspolitiske situation i 1980'erne med kommentarer og debat, Købehavn: SNU 1985, s. 265-269. Opr. Politiken, 30. Dec. 1984.
 • "The Scandilux Experiment: Towards a Transnational Social Democratic Security Perspective?", Cooperation and Conflict, vol. XX, 1985, pp. 1-22.
 • "Het  Scandilux experiment", Socialisme en Democratie, 1985/2, pp. 65-69.
 • "Spænding - afspænding", i Bertel Heurlin & Bjarne Nørretranders, red, Veje til fred. Håndbog i sikkerhed og nedrustning, København: Gyldendal & SNU, 1985, s.126-136.
 • "Dänemarks Sicherheitspolitik: Von der Konfrontation zur  Kompromiss?",  Europa-Archiv, 25.5.1985, S. 287-296.
 • "Atomfri zone skal ses i den europæiske sammenhæng", Krig og fred, årg. 1,1, 1985, s. 21-24.
 • "Norske tilstande i Danmark", Krig og fred, årg. 1,2, 1985, s. 20-23.
 • (Sammen med Christian Thune) "Denmark", in William J. Taylor & Paul M. Cole, eds.  Nordic Defense: Comparative Decision Making,  Lexington, Mass,: Lexington Books, 1985, pp. 1-36.
 • "Vesteuropæisk østpolitik - forudsætninger og muligheder", i Øst-Vest forholdet. Vestlige muligheder i østpolitikken, Købehavn; SNU, 1984, s. 108-139.
 • (Med Ib Faurby & Hans-Henrik Holm) "Introduction", i Hans-Henrik Holm & Nikolaj Petersen, eds. The European Missiles Crisis. Nuclear Weapons and Security Policy, London & New York: Pinter & St. Martin's Press, 1983,1-42.
 • (Med Hans-Henrik Holm)  "Conclusion: The INF problem and the choices ahead", in Hans-Henrik Holm & Nikolaj Petersen, eds.  The European Missiles Crisis. Nuclear Weapons and Security Policy, London & New York; Pinter & St. Martin's Press, 1983,  pp. 232-259.
 • (Med Ib Faurby & Hans-Henrik Holm) "INF-spørgsmålets historie og implikationer", i Hans-Henrik Holm & Nikolaj Petersen, red. Slaget om missilerne. Dobbeltbeslutnigen og sikkerheden i Europa, Århus: Polica, 1983, s. 9-44.
 • (Med Hans-Henrik Holm) "Dansk INF-politik", i Hans-Henrik Holm & Nikolaj Petersen, red. Slaget om missilerne, Dobbeltbeslutningen og sikkerheden i Europa, Århus: Politica, 1983, 211-248.
 • "Konsensus eller konflikt? Dansk sikkerhedspolitik 1978-83", Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1982, s.34-62.
 • "Who Pulled Whom? Britain, the United States and the Making of the North Atlantic Treaty", Millennium. Journal of International Studies, vol. 11.2, 1982, pp. 93-114.
 • "Forbundsrepublikken og dansk udenrigspolitik", i Helmut Molly, red. Tyskland set ed danske øjne, Århus 1982, s. 58-69.
 • "Dansk afspændingspolitik i 1980'erne", i Bertel Heurlin, red., Norden og den internationale spænding, København: Politiske Studier, 1982, s. 75-89.
 • "Der Beitrag Dänemarks zur NATO", Europa-Archiv,  1982/20, S. 603-610.
 • "Amerikansk udenrigspolitik: Kontinuitet eller nybrud?", SNU's Årsberetning 1981, bd. 1, København: Forlaget Europa, 1982, s. 80-103.
 • "Kontinenter i drift? Vesteuropa og NATO-samarbejdet i 1980'erne", Politica, årg. 14,3, 1982, s. 29-60.
 • "Sikkerheds- og bistandspolitik - hvor er sammenhængen?", i Finn Madsen, red, Sikkerhedspolitik i 80'erne, Herning: Systime, 1981, pp. 191-193.
 • "The Alliance Policies of the Smaller Nato Countries", in Lawrence C. Kaplan & Robert W. Clawson, eds. Nato after 30 Years, Wilmington, Del.: Scholarly Resources, 1981, pp. 83-106. 
 • "Den lange vej mod en ny forsvarsordning: Planlægning, lovforberedelse og politiske sonderinger 1977-1981", Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1980, (1981), s. 41-70.
 • "Ikke-førstebrugsdoktrin - et mere fleksibelt instrument i dansk politik?", Fremtiden, 36. Årg. (1981)
 • s. 12-19.
 • "Storbritannien, U.S.A. og skandinavisk forsvar 1945-49", Historie, ny række XIV (1981), s. 37-77.
 • "Entspannungspolitik in Nordeuropa", Europa-Archiv, 1981/21, S. 649-658.
 • "International Power and Foreign Policy Behavior: The Formulation of Danish Security Policy in the 1870-1914 Period", in Kjell Goldmann & Gunnar Sjöstedt, eds. Power, Capabilities, Interdependence. Problems in the Study of International Influence, Beverly Hills, Cal.; Sage, 1979, pp. 235-269.
 • "Danish and Norwegian Alliance Policies: A Comparative Analysis", Cooperation and Conflict, vol. XIV, 1979, pp. 193-210.
 • "Dansk og norsk alliancepolitik: En komparativ analyse", Politica, 1979/1, s. 71-99.
 • "Optionsproblematikken i dansk sikkerhedspolitik 1948-49", i Niels Amstrup & Ib Faurby, red. Studier i dansk udenrigspolitik tilegnet Erling Bjøl , Århus: Politica, 1979, s. 199-236.
 • (Med Peter Hansen) "Motivational Bases of Foreign Policy Attitudes and Behavior: An Empirical Analysis", International Studies Quarterly, vol. 22, 1978, pp. 56-73.
 • "Attitudes towards European Integration and the Danish Common Market Referendum", Scandinavian Political Studies,vol. 1 (new series), 1978, pp. 23-42.,
 • "Deutschland-Politik aus nordischer Sicht", Europa-Archiv, 1977/9, S. 285-92.
 • "Adaptation as a Framework for the Analysis of Foreign Policy Behavior", Cooperation and Conflict, vol. XII, 1977, pp. 221-50.
 • "The Popular Basis of Nordic Cooperation: A Danish Case Study", Acta Sociologica, vol. 20, 1977, 263-85.
 • "Forsvarsspørgsmålet i den danske opinion", Fremtiden, 1976, nr, 1, s. 24-32.
 • "Europeanism and its Foreign Policy Correlates: A Political Belief System?", Cooperation and Conflict, vol. X, 1975, pp. 143-166.
 • (Med Jørgen Elklit) "Denmark Enters the European Communities", Scandinavian Political Studies, vol. 8, 1973, pp. 198-213.
 • "Danish Security Policy in the Seventies: Continuity or Change", i Johan Jørgen Holst, ed. Five Roads to Nordic Security, Oslo: Universitetsforlaget, 1973, pp. 7-38, 155-69, 229-30. (= Cooperation and Conflict, vol. VII, 1972.)
 • "Nogle hypoteser vedrørende udenrigspolitiske holdninger i den danske befolkning", Politica, 1970, nr,1, s. 11-22.
 • "The Arms Race Implications of Anti-Ballistic Missile Defences", in C.F. Barnaby & A. Boserup, eds. Implications of Anti-Ballistic Missiles Systems, Pugwash Monograph 2, London: Souvenir Press, 1969, pp. 39-55.
 • "Nye raketter truer sikkerheden", Fremtiden, 1968, nr. 8, s. 31-39.
 • "Storbritannien som verdensmagt", Fremtiden, 1966, nr,8, s. 7-14.

Utrykte papers, arbejdspapirer m.v.

 • Denmark and European Security and Defence Policy, Paper for seminar on European Security and Defence, 24-25 November 2000, Barcelona. Århus: Department of Political Science, 2000. 15 pp.
 • Danmark i en multilateral verden/i globaliseringens tegn. Paper til konferencen Norden under det kalle kriget, 18-19. November 1999, Göteborg. Århus: Institut for Statskundskab, 1999.27 pp.
 •  From Home Run to Project Time Step: Strategic Reconnaissance Flights from Thule, Greenland, Århsu; IFS,  Sept. 1997, 6 p.
 • Post-War Reconstruction in Western Europe: The Security Dimension,  Paper for conference on "Post-War Reconstruction in Japan and Western Europe, Sophia University, Tokyo, March 30-31 1994. 13 p.
 • The Turbulent Eighties; Changing Security Policies of Small Nato Members. Paper for conference at Tübingen, April 11-13, 1991. 30 p.
 • The Europeanisation of Security or Europe´s Architecture in the 1990's.  Kbh.: SNU Paper, 1990.
 • The Nordic Countries and the Cold War. Colloquium paper, Firenze: EUI, 1990. 12 p.
 • The Nordic Countries between East and West 1945-49, colloquium paper, Firence: EUI, 1990. 12 p.  
 • Whence the Threat to What or Whom? Security and Threat Concepts Old and New. Paper for symposium on "Towards a comprehesive system of international security", Moscow, 26 November - 2 December 1988, Århus: IFS, 1988, 14 p. 
 • Greenland and Regional Cooperation: The Strategic and Foreign Policy Context, paper for conference on "Towards Regional Ocean Development and Management in the Davis Strait/Baffin Bay Region", Halifax, N.S. August 25-28 1986, Aarhus; IFS, 1986, 33 pp
 • Sikkerhedspolitiske implikationer for de nordiske lande af deployeringen af nye strategiske våbensystemer, redegørelse til Seidenfaden-udvalget, 1969, 19 s. 
 • Storbritanniens sikkerhedspolitik. Rapport til Sikkerhedspolitisk Studiegruppe, Århus: Historisk Institut, 1966, 25 s.

Anmeldelser, oppositioner

 • Anm. af Michael Bregnsbo & Kurt Villads Jensen, Det danske imperium. Storhed og fald, København: Aschehoug 2004, Politica, 1995, ....
 • Anm. af Kjeld Hillingsø:, Trusselsbilledet - en koldkriger taler ud, Gyldendal 2004, Militært Tidsskrift 2005/1, s. 130-132.
 • "Danmark under den kolde krig". Anm. af Uffe Ellemann-Jensen, Fodfejl. Da Danmark svigtede under den kolde krig, Gyldendal 2004. Udenrigs, 2004/4,s. 88-91.
 • "Den kolde krig i bakspejlet", Udenrigs, nr. 2, 1998, s. 86-90.
 • "Small States in European Integration", Review article, Scandinavian Political Studies, vol. 21,1, 1998, pp. 87-93.
 • Anm. af Hans Mouritzen, External Danger and Democracy (1997), Økonomi og Politik, 1997,4, s. 60-61.
 • "Et vigtigt skridt for dansk samtidshistorie - med forbehold". Opposition mod Poul Villaumes disputats, Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik. Historisk Tidsskrift, bd. 95/2, 1995, s. 399-425.
 • "Marxisme, paradigmer og international politik", Opposition mod Morten Ougaards disputats, Politica 1990/3,  s. 356-371.
 • Anm. af Christer Jönsson m.fl. Internationell politik (1986), Statsvetenskaplig Tidskrift, 1987,4, s.332-34.
 • Anm. af Lasse Budtz, Brudstykker.. (1989), Politica, 1990,2, s. 248-49.
 • "Perceptioner og international politik". Opposition mod Erik Beukels disputats, Politica, 1990,1, s. 83-97.
 • Anm. af Erik Boel, Socialdemokratiets atompolitik... (1988), Politica, 1989,3, s. 344-46.
 • "Mod en generel teori om adaptiv politik", Opposition ved Hans Mouritzens disputats, Politica, 1989,2, s. 174-188.
 • Anm. af Walter Carlsnaes, Energy Vulnerability... (1988), Politica,  1989,1, s. 88-89.
 • Anm. af Ifestos, European Political Cooperation (1987), Politica 1988,3, s. 352-54.
 • Anm. af Nils Ørvik, Semialignment and Western Security (1986),  Politica 1987,1, s. 99-102.
 • "Om at konfrontere teori og virkelighed", Opposition mod Gorm Rye-Olsens disputats, Politica, 1988, s. 471-487.
 • Anm. af Roger Morgan & Caroline Bay, Partners and Rivals in Western Europe,  Politica, 1986,4, s. 444.45.
 • "Tyskland, Europa og afspændingen" Nyt fra historien, XXXIV, 1985, 129-137.
 • Anm. af Bent Jensen, Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle  (1984), Politica, 1985,. 3, s. 442-444..
 • Anm. af Henrik S. Nissen,  Scandinavia during the Second World War (1983), Politica, 1984,2, 209-11.
 • Den danske Atlantpagtbeslutning 1948-49. En forskningsoversigt. Århsu: IFS, 1983, 23 s.
 • Anm. Af Robert Pedersen, Fra neutralitet til engagement (1982), Politica, 1983,2 , s. 207-209.
 • "Mens vi venter på SNU ..." ( anm. af nordiske bøger om kernevåbenspørgsmål) Politica, 1981,4, s. 120-25.
 • Anm. af  Escott Reid,  Time of Fear and Hope (1977) & Geir Lunderstad,  America, Scandinavia, and the Cold War (1980), Cooperation and Conflict, vol. XVI (1981), pp. 189-91.
 • Amn. Af Jan Øberg, Myter om vor sikkerhed, (1980), Politica, 1981,3, s. 153-58.
 • Anm. af  Nær og fjern .... Studier tilegnet Sven Henningsen (1980), Politica, 1980,4, s. 163-69.
 • Anm. af Toivo Miljan, The Reluctant Europeans (1977), Cooperation and Conflict, vol. XIV (1979), p. 54-56.
 • Anm. af Barbara Haskel, The Scandinavian Option (1976), Cooperation and Conflict, vol. XII (1977) pp. 63-65.
 • Anm. af Viggo Sjøqvist, Peter Munch (1976), Historie, ny rk. 12 (1977-78),  s. 402-404.
 • Anm. af Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider (1974) og Danmark skifter kurs (1975), Historie, ny rk. (1974-76), s. 558-562..
 • Anm. vedr. international politik i 20. Årh. i Nyt fra historien 1965 - ca. 1990.

Leksikonartikler

 • Artikler om udenrigspolitik m.v. i Den Danske Nationalencyklopædi.
 • "Per Christian Haekkerup" og "Jens Otto Krag", in Biographical Dictionary of Internationalists, Westport, Conn, 1983, pp. 312-14, 406-08.
 • Div. artikler i Rudi Thomsen, red. Historien. Gyldendals Opslagsbog, København: Gyldendal, 1970.

Kronikker, avisartikler o.l.

 • WA/Børsen/Pol.
 • " Dansk atompolitik under Den Kolde Krig" , JP-kronik 18.1.2005.
 • "WEU mellem EU og NATO", NB. Tidsskrift for antimilitarisme, marts 1998, s. 10-11.I
 • "Danmark i Europas periferi", Politisk Horisont, maj 1995, s. 10-11.
 • "Sikkerhed og orden i det nye Europa",  kronik i Officeren, aug. 1992, s. 24-27.
 • "Den europæiske Unions fortræffelighed", Kandestøberen april 1992, s.10-11.
 • "Europas sikkerhed og Danmark", Sikkerhed i Europa, EF-oplysningsprojekt 92, s. 10-11.
 • "Historien bag gennembruddet" (INF)  , Berl. Tid.s kronik 20.9, 1987
 • "Myter om gennembruddet i Reykjavik", Management nr, 13, 30.10. 1986, s. 22-25.
 • "Norden får stadig større militær betydning". Management nr. 11, 27.7. 1986, s. 23-27.
 • "Officerernes udspil til en socialdemokratisk forsvarspolitik",  Management nr. 10, 30.5. 1986, s. 16-19.  Også i Linieofficeren, 1986,7, s. 2-4.,   og Værnet 11-12/85,
 • "Etabler en nordisk "ikke-førstebrugs" zone", Management n. 9, 2.5. 1986,s. 17-22.
 • "Negativt flertal bestemmer sikkerhedspolitikken", Management nr. 8, 3.4. 1986, s. 14-18.
 • "Fortsat stor usikkerhed om markedspolitikken", Management nr. 7, 28.2. 1986, s. 33-36.
 • "Kunsten af formulere en vinderstrategi" (EF),  Management nr. 6, 31.1. 1986.
 • "Næsten alt ståår på spil for den danske regering", Management nr. 5, 2.1. 1986, s. 16-23.
 • "Ny sikkerhedspolitisk linie vedtaget med lukkede øjne", Management nr. 4, 29.11. 1986, s. 21-27.
 • "Fodnoterne har frataget Danmark al indflydelse", Management nr. 3, 25.10. 1986, s. 31-36.
 • "LO får stadig større indflydelse på det danske forsvar", Management nr. 2, 27.9. 1985, s.24-29.
 • "Regeringen undergraver parlamentarismen og Danmarks troværdighed",  Management nr. 1, 30.8. 1985, s. 18-22.
 • "Kun grundlag for behersket optimisme i sikkerhedspolitikken,  Politisk Ugebrev nr.  23, 17.6. 1985.
 • ""Regrigen kan risikere at stå både med smerten og ansvaret" , Berl. Tid. 13.12. 1984.
 • "Scandilux og dansk sikkerhedspolitik", Berlingske Tidendes kronik 16.10. 1984,
 • "Bumletog på vigespor", JP-synspunkt 14.10. 1983,
 • "Grønland og atomstrategien", Nej til atomvåben, april-juni 1983.
 • "Den nye forsvarsordning i perspektiv", JP-kronik  4.6. 1982.
 • "Lyllands-Posten skyder her langt over målet" (Om SNU), J-P. 3.6. 1982.
 • "Dansk forsvarspolitik i perspektiv", Tidens stemme, april 1982, s. 61-64.
 • "Debat om atom-zoner forfusket", Politiken 26.3. 1982
 • "Atomvåben i Danmark?",  JP-midtpunkt  26.5. 1981,
 • "Dansk freds- og konfliktforskning. Gennem årene plaget af faglig isolation", Politiken 1.3.1981.
 • "Påskekrisen, CIA og DKP", Politikens kronik, 11. Jan. 1978.

Bibliografier

 • "Udvalgt bibliografi over dansk udenrigspolitik efter1945", i Niels Amstrup & Ib Faurby, red. Studier i dansk udenrigspolitik tilegnet Erling Bjøl, Århus: Politica, 1978, s. 373-396.
 • Bibliografi over de Gaulles Frankrig og Supplement til bibliografi over de Gaulles Frankrig, Århus: Institut for Preseforskning og Samtidshistorie, 1966, 39+20 s.
 • (Med Per Kongstad og Erik Reske-Nielsen) Litteratur om Det Mellemste Østen, København: MS, 1965, 26 s.