Niels Brügger

Ph.d., Professor MSO

Niels Brügger
Se relationer på Aarhus Universitet

 

Professor (MSO) i Internetforskning og Digital Humaniora, leder af NetLab under Digital Humanities Lab samt af Center for Internetforskning. Koordinator af det europæiske netværk RESAW, a Research Infrastructure for the Study of Archived Web Materials.

Har været initiativtager til forskningsprojekterne "Probing a Nation's Web Domain — the Historical Development of the Danish Web" (2014-) og "dr.dks historie 1996-2006" (2007-) samt medinitiativtager til forskningsinfrastrukturprojektet NetLab (2012-17) under Digital Humanities Lab.

 

Forskningsinteresser

Mine primære forskningsinteresser er internettets kommunikations- og mediehistorie samt Digital Humanities, herunder bl.a. spørgsmål om arkivering af internettet samt brugen af digitale forskningsværktøjer.

Min anden forskningsinteresse er medieteori, internettet og relationen mellem disse to med henblik på at (re)vurdere eksisterende medieteoriers og -metoders status og aktualitet.

Og endelig har jeg i mindre grad tid til at pleje en tidligere forskningsinteresse, nemlig nyere fransk filosofi, idéhistorie, kulturteori og videnskabsteori. Her er det især tænkere som Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Jean-François Lyotard og Paul Virilio, der har stået centralt.

 

Undervisning og vejledning

På Bacheloruddannelsen underviser jeg primært i Medieudvikling samt inden for de to teoretisk orienterede discipliner Humanistisk videnskabsteori samt Medie-, kultur- og samfundsteori. På Kandidatuddannelsen underviser jeg inden for mine forskningsområder.

Jeg vejleder ph.d.-projekter og specialer inden for mine forsknings- og undervisningsområder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 14437