DPU

Om DPU

Maria Christina Secher Schmidt

Postdoc

Maria Christina Secher Schmidt
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Maria Christina Secher Schmidt er forsvarede sin Ph.d.-afhandling d. 18/6 2015 på Institut for Uddannelse og Pædagogik (Aarhus Universitet – campus Emdrup) Ph.d.-forløbet var etableret i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol gennem 4-10 konsortiet og finansieret af Ph.d.-rådet.

Maria Christina særlige interessefelt er klasseledelse. Hun er optaget af de institutionelle betingelser for inklusion i velfærdssamfundet og arbejder med, hvordan man didaktisk kan tilrettelægge undervisning, så flest mulige forudsætninger bringes i spil.

Hendes Ph.d.: ”Inklusionsbestræbelser i matematikundervisningen. En empirisk undersøgelse af matematiklæreres klasseledelse og elevers deltagelsesstrategier i folkeskolen” sætter matematikvanskeligheder i relation til sociale og didaktiske forhold og viser, at inkluderende matematikundervisning i folkeskolen er et yderst komplekst fænomen at iscenesætte og orkestrere.

Maria Christina arbejder med didaktiske og praksisnære problemstillinger, bl.a. hvordan undervisningen kan tilrettelægges, således at flest mulige forskellige deltagerforudsætninger bringes i spil. Hun har bl.a. været optaget af de institutionelle betingelser for inklusion i velfærdssamfundet. Et særligt interessefelt er klasseledelse og hun undersøgte i sit ph.d.-projekt hvordan en inkluderende læringskultur kan støtte elever i matematikvanskeligheder.

Maria Christina er uddannet Cand. mag (pædagogik og socialvidenskab) fra Roskilde Universitetscenter.

 

ID: 44783642