Juridisk Institut

Louise Halleskov Storgaard

PhD, Lektor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2014Ph.d.-grad, Juridisk Institut, Aarhus Universitet (forsvar 20. november 2014)
2005Cand. jur., Aarhus Universitet
2005LL.M. (human rights, distinction), University of Leicester, UK
2002BA jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2016 -Lektor i EU- og menneskeret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2014-2016Adjunkt, Juridisk Institut, Aarhus Universitet (dec.-okt.)
2014-2016Max Sørensen postdoc (dec.-oktober) Primære forskningsområder: Forholdet mellem EU-rettens beskyttelse af grundlæggende rettigheder, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret samt europæisk og dansk udlændingeret
2014-2015Postdoctoral Affiliate, Christ's College, Cambridge (nov.-juli)
2014Videnskabelig assistent, Juridisk Institut, Aarhus Universitet (sept.-nov.)
2009-2014

Ph.d.-stipendiat, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
(barselsorlov april 2009-april 2010 og marts 2012-marts 2013)
Med udgangspunkt i pluralistisk retsteori udvikler afhandlingen et sæt analytiske og normative principper for den judicielle dialog mellem EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. På baggrund heraf påvises det, at Lissabon Traktatens ikrafttræden og den deraf følgende tildeling af traktatrang til EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder har kompliceret snarere end forbedret de to domstoles samarbejde og menneskerettighedsbeskyttelsen i Europa. Afhandling blev bedømt af et udvalg bestående af professor Birgitte Egelund Olsen, Aarhus Universitet, professor Xavier Groussot, Lunds Universitet og associate professor Cathryn Costello, University of Oxford

 

Forskningsophold

2014-2015Gæsteforsker, Centre for European Legal Studies, Faculty of Law, University of Cambridge, UK (nov.-juli)

 

Erhvervserfaring

2007-2009Fuldmægtig, Justitsministeriet, EU- og Menneskeretskontoret og Strafferetskontoret 
2005-2007Fuldmægtig, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Familiesammenføringskontoret. Deltager i ministeriets talentprogram 2006-2007
2005-2007Studentermedhjælper, Aarhus Retshjælp
2003-2004Studentermedhjælper, advokatfirmaet Abel og Skovgaard Larsen

  

Forskningsområder

  • Forholdet mellem EU-rettens beskyttelse af grundlæggende rettigheder, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU-medlemsstaternes nationale lovgivning
  • Europæisk og dansk udlændingeret
  • Menneskerettigheder

 

Undervisningsområder

2015-Forvaltningsret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2015-European Human Rights Law, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2011-EU Asylum and Immigration Law, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2011Underviser, Advanced Training Course on European Asylum Law, arrangeret af The Hungarian Helsinki Committee
2008Folkeret, Københavns Universitet
2006-2009Undervisning på interne kurser i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og efterfølgende Justitsministeriet om menneskeret

 

Priser, bevillinger m.m.

2015Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris
2014Max Sørensens Mindefond, tre-årig postdocbevilling og rejselegat
2014Christian og Ottilia Brorson's Rejselegat
2014Axel H's Rejselegat
2014/2003Knud Højgaard's Rejselegat
 

Diverse

2017-Bestyrelsesmedlem, Institut for Menneskerettigheder
2016-Bestyrelsesmedlem, politimester J.P.N. Colind og hustru Asmine Colinds Mindelegat
2016-Medlem af Flygtningenævnet
2016-Medlem af Society of Legal Scholars
 

Publikationer

Om udlændinge på øer og menneskeretten

Storgaard, L. H., 3 dec. 2018

EU's Charter som omdrejningspunkt for nye brydninger mellem national forfatningsret og EU-retten

Storgaard, L. H., 19 sep. 2018, I : Ugeskrift for Retsvaesen. 38, s. 195-205 11 s.

Kommentarer til artikel 7-8, 15-19 og 51-53

Storgaard, L. H., sep. 2018, EU's Charter om Grundlæggende rettigheder: Med kommentarer af Jonas Christoffersen, Lasse Højlund Christensen, Lasse Lund Madsen, Louise Halleskov Storgaard, Henrik Skovgaard-Petersen, Maria Ventegodt. 2 udg. København: Djøf Forlag

TEUF's præambel og principperne

Storgaard, L. H., sep. 2018, EU Karnov 2018. Holst-Christensen, N. & Ellehauge, M. (red.). Karnov Group

Udlevering af lovovertrædere til Polen?

Storgaard, L. H., 16 aug. 2018

Applying for international protection

Storgaard, L. H., feb. 2018, Asylum procedures and the principle of non-refoulement : a judicial analysis. European Asylum Support Office, s. 32-42 11 s. (EASO Professional Development Series for members of courts and tribunals).

Nordisk udredning om menneskeretlige rammer for kontakt- og opholdsforbud

Storgaard, L. H. & Holst, N. S., 2018, (Under udarbejdelse)

TEUF's præambel og principperne: Introduktion

Storgaard, L. H., 1 sep. 2017, EU Karnov. Holst-Christensen, N. & Ellehauge, M. (red.). Karnov Group, Bind 2.

TEU's præambel og TEU afsnit I-II: Introduktion

Storgaard, L. H., sep. 2017, EU Karnov. Holst-Christensen, N. & Ellehauge, M. (red.). Karnov Group, Bind 1.

Realising the right to family reunification of refugees in Europe: Issue paper

Costello, C., Groenendijk, K. & Storgaard, L. H., 23 jun. 2017, Council of Europe, Commissioner for Human Rights. 58 s.

Principiel dom om familiesammenføring

Storgaard, L. H., 21 jun. 2017

Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder

Storgaard, L. H., 20 mar. 2017, EU Karnov 2016/2017. Holst-Christensen, N. & Hartig-Danielsen, J. (red.). Karnov Group

EU-Domstolen accepterer et forbud mod at bære islamisk hovedtørklæde på arbejdspladsen

Storgaard, L. H., 15 mar. 2017

Anmeldelse af: Hans Nikolaj Amsinck Boie, Kristian Torp: Extraterritorial Human Rights Obligations - Human Rights Due Diligence and the Home States' Duty to Protect Against TCNs

Storgaard, L. H., 2017, I : Ugeskrift for Retsvaesen. 2017, 2 s., 2017B.443/2.

Editorial Note: Interaction between human rights: 50 years of the Covenants

Billing, F., Neumann, L., Storgaard, L. H., Tan, N. F., Van Ho, T. & Vedsted-Hansen, J., 2017, I : Nordic Journal of Human Rights. 35, 3, s. 171-172 2 s.

Interaction between human rights: 50 years of the Covenants

Neumann, L. (red.), Billing, F. (red.), Storgaard, L. H. (red.), Tan, N. F. (red.), Van Ho, T. (red.) & Vedsted-Hansen, J. (red.), 2017, Routledge. 136 s. (Nordic Journal of Human Rights; Nr. 3, special issue, Bind 35).

Ny dom om EMRK art. 3 og alvorligt syge udlændinges ret til ophold

Storgaard, L. H., 2017, I : Ugeskrift for Retsvæsen. U.2017B.221.

EU-Domstolens dom i CS-sagen

Storgaard, L. H., 20 okt. 2016

National Law Restrictions on Family Reunification Rights of International Protection Beneficiaries from a ECHR/EU Perspective

Storgaard, L. H., okt. 2016. 23 s.

Om de menneskeretlige problemer ved at indskrænke adgangen til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus

Storgaard, L. H., jul. 2016, I : Juristen. 3, s. 124-138 14 s.

Brexit: Det juridiske grundlag for udtrædelsesprocessen

Storgaard, L. H., 30 jun. 2016

EU-domstolens dom i Genc-sagen

Storgaard, L. H., 13 apr. 2016

EU's aftale med Tyrkiet

Storgaard, L. H., 5 apr. 2016

Reform af Dublin-forordningen og mulige konsekvenser for Danmark

Storgaard, L. H., 2 apr. 2016

Enhancing and diluting the legal status of subsidiary protection beneficiaries under Union law: – the CJEU judgment in Alo and Osso

Storgaard, L. H., 9 mar. 2016

Det komplicerede forhold mellem EU's Charter og EMRK

Storgaard, L. H., 2016, EU's Charter: - i et menneskeretligt krydsfelt. Ersbøll, E. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 55-98 44 s.

EU-Domstolens dom i Genc-sagen

Storgaard, L. H., 2016, I : EU-ret & Menneskeret. 1, s. 5

TEUF’s præambel og principperne

Storgaard, L. H., 2016, EU Karnov 2016/17. Holst Christensen, N. & Hartig-Danielsen, J. (red.). Karnov Group

TEU’s præambel og TEU Afsnit I samt afsnit II

Storgaard, L. H., 2016, EU Karnov 2016/2017. Holst-Christensen, N. & Hartig-Danielsen, J. (red.). Karnov Group

EU Law Autonomy Versus European Fundamental Rights Protection: On Opinion 2/13 on EU Accession to the ECHR

Storgaard, L. H., sep. 2015, I : Human Rights Law Review. 15, 3, s. 485-521 37 s.

Composing Europe's Fundamental Rights Area: A Case for Discursive Pluralism

Storgaard, L. H., 2015, I : Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 17, 1, s. 210-246 37 s.

The Relationship between the CJEU and the ECtHR: Building a Common European Area of Protection of Fundamental Rights?

Storgaard, L. H., 2014, 279 s.

The Post-Lisbon Relationship between the CJEU and the ECtHR

Storgaard, L. H., 2013, Protecting the Rights of Others: Festskrift til Jens Vedsted-Hansen. Gammeltoft-Hansen, T., Koch, I. E., Lemann Kristensen, B. & Schaumburg-Müller, S. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 443-464 11 s.

The Long-Term Residents Directive: A fulfilment of the Tampere Objective of Near-Equality?

Storgaard, L. H., 2012, The First Decade of EU Migration And Asylum Law. Guild, E. & Minderhoud, P. (red.). Brill | Nijhoff, s. 299-327 29 s. (Immigration and Asylum Law and Policy in Europe, Bind 24).

Børns adgang til familiesammenføring med herboende forældre: - om Højesterets domme af 19. marts 2010

Storgaard, L. H., 2010, I : Ugeskrift for Retsvæsen. 44, s. afdeling B 394-398 5 s.

EMRK artikel 3: Konkretisering vs. individualisering af risiko i asylsager

Storgaard, L. H., 2009, I : EU-Ret & Menneskeret. 4, s. 234-243 10 s.

Artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og udsendelse af udlændinge med helbredsproblemer

Storgaard, L. H., 2008, I : EU-Ret & Menneskeret. 4, s. 187-199 12 s.

Artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og familiesammenføring med børn

Storgaard, L. H., 2006, I : EU-Ret & Menneskeret. 5, s. 264-278 15 s.

The Long-Term Residents Directive: A Fulfilment of the Tampere Objective of Near-Equality?

Storgaard, L. H., 2005, I : European Journal of Migration and Law. 7