DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lotte Hedegaard-Sørensen

Lektor

Se relationer på Aarhus Universitet

Lotte Hedegaard-Sørensen er ansat som lektor på Dansk institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Århus Universitet. Lotte forsker i forskningsprogrammet "Inklusion og eksklusion - i samfund, institution og praksis" og er tilknyttet afdelingen Generel Pædagogik. 

Lotte Hedegaard-Sørensen har en pædagogisk-sociologisk og socialantropologisk forskningstilgang, der er praksisrettet og samarbejdsorienteret. Det er en forskningstilgang, der kombinerer kritisk, sociologisk praksisforskning med en samarbejdende tilgang, der skaber stor praksissensitivitet.  

Lotte Hedegaard-Sørensen forsker i lærer- og pædagogfaglighed i almen- og specialpædagogiske miljøer, i social reproduktion af ulighed (eksklusion og sortering)  og i flerfagligt samarbejde.

I sin seneste forskning fokuserer Lotte Hedegaard-Sørensen på specialskolelærers vidensdeling og undervisningsudvikling i tæt samarbejde med almenlærere, der arbejder med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. I et afsluttet forskningsprojekt, som er publiceret i (2016), har Lotte Hedegaard-Sørensen forsket i lærerfarlighed, inklusion og differentiering og viser, hvordan neoliberale skolepolitikker sætter sig igennem i skolens praksis og producerer eksklusion af børn i udsatte positioner. I tidligere forskning, som er publiceret (2013) har Lotte Hedegaard-Sørensen forsket i læreres praksiskompetencer i på tværs af almenpædagogiske og specialpædagogiske miljøer. Lotte indkredser i sin forskning en inkluderende specialpædagogisk tilgang, som trækker på viden om inklusion, didaktik og specialpædagogik og en situeret form for professionalisme, der indeholder faglig refleksion og situerede skøn i praksissituationer.

Med afsæt i indkredsningen af praksiskompetencer rettes forskningen mod indsigt i, hvordan praksis kan udvikles med afsæt i læreres viden i praksis og ikke i teorier og metoder, som er udviklet løsrevet fra praksis.

Profil

Lotte Hedegaard-Sørensen er lektor i specialpædagogik og forsker i følgende felter:

1. Indkredsningen af en inkluderende specialpædagogisk faglighed, som trækker på almenpædagogisk, didaktisk og specialpædagogisk viden. Interessen rettes mod at undersøge, hvordan specialpædagogisk viden kan indgå almenskolens inkluderende læringsmiljøer. En del af dette involverer en interesse for flerfagligt samarbejde og vidensdeling blandt forskellige faggrupper.

2. Indkredsningen af en situeret professionalisme hos lærere. Det er en form for professionalisme, som baserer sig på faglige traditioner og på situerede skøn i undervisningssituationer. Implicit heri problematiseres manual- og konceptbaserede specialpædagogiske programmer.

3. Lotte arbejder med praksisfortællinger som en metode, der er anvendlig for lærere i forhold til at dokumentere, ananlaysere og udvikle det specialpædagogiske og inklusionspædagogiske arbejder i praksis.

4. Med afsæt i indkredsningen af praksiskomptencer interesserer Lotte sig for grunduddannelse (læreruddannelse) og videreuddannelse af lærere. Interessen retter sig mod at undersøge, hvordan uddannnelse og efter- og videreuddannelse kan sikre opnåelsen af de praksiskomptencer, som kompleks praksis involverer.

5. Lotte arbejder med at udvikle og afprøve en samabejdsorienret praksisforskningstilgang. En tilgang, som dels trækker på videnskabeligt funderet praksisforskning og på samarbejder med lærere og pædagoger (informanter) om udviklingen af praksis. I relation hertil udvikles forskningsdesigns, som i samarbejde med lærere og pædagoger muliggør italesættelsen af, refleksioner over og udviklingen af det komplekse og situerede hverdagsliv i skoler og institutioner; og dermed en professionalisering af den praktiserede specialpædagogik.

Vis alle (58) »

Vis alle (17) »

Vis alle (44) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32133891