Lise Nistrup Jørgensen

 1. Zymoseptoria tritici - variation in host resistance and variability in the fungi

  Vagndorf, N. J., Justesen, A. F., Jørgensen, L. N., Orabi, J., Jahoor, A. & Andersen, J. R.

  01/11/201315/04/2018

  Projekter: ProjektForskning

 2. Sygdoms- og skadedyrsmanagement

  Nielsen, B. J., Jørgensen, L. N., Paaske, K., Deleuran, L. C., Lilholt, J. T., Christensen, L., Nielsen, M. G., Schiøtt, U. V., Madsen, H., Bruun, S., Hansen, H. H., Kristjansen, H. S., Kirkegaard, S. S. & Almskou-Dahlgaard, A.

  01/01/2012 → …

  Projekter: ProjektForskning

 3. Kontrol af fusariuminficeret udsæd med billedbehandling, rensning og sortering

  Jørgensen, L. N.

  Erstatningsfonden for Sædekorn

  01/01/200931/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 4. Molekylær karakterisering af Fusariums smitteveje i hvede

  Kærgaard Nielsen, L. & Jørgensen, L. N.

  DJF

  01/02/200831/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 5. Forbedret Kvalitet og Sydomsresistens i Kornafgrøder (iKORN)

  Jørgensen, L. N.

  DSF-FOSU Forskningsstyrelsen

  01/01/200831/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 6. Prædikation af klimaændringers effekt på pesticidudvaskningen til det akvatiske miljø

  Jørgensen, L. N.

  Miljøstyrelsen

  01/01/200831/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 7. Resistens mod Fusariumsygdomme - toksiner og foderkvalitet

  Jørgensen, L. N. & Spliid, N. H.

  FødevareErhverv Forsknings- og, Plant Biotech Denmark PBD

  01/04/200731/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 8. Virkninger af og tilpasning til klimaændringer i dyrkningssystemer

  Justesen, A. F., Kærgaard Nielsen, L., Hansen, L. M. & Jørgensen, L. N.

  Fødevare Erhverv, FødevareErhverv Forsknings- og

  01/01/200731/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 9. Internationalisering af forsøgsarbejdet

  Jørgensen, L. N.

  01/01/200631/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 10. Overvågning af fungicidresistens inden for vigtige skadegørere

  Jørgensen, L. N. & Ravnskov, S.

  DJF

  01/01/200631/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 11. Sortsresistens mod bladpletsvampe og Fusarium på korn

  Justesen, A. F., Pinnschmidt, H. & Jørgensen, L. N.

  DJF

  01/01/200631/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 12. Forskellinge planteværnsstrategier

  Jørgensen, L. N., Jensen, P. K. & Mathiassen, S. K.

  01/01/200531/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 13. Mykotoksinoverførsel fra majsensilage via kvæg til mejeriprodukter

  Justesen, A. F., Jørgensen, L. N., Nicolaisen, M. & Spliid, N. H.

  01/01/200531/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 14. Fungicidresistens

  Jørgensen, L. N.

  DJF

  06/01/200431/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 15. Udvikling af Planteværn Online

  Melander, B., Graglia, E., Pinnschmidt, H., Kærgaard Nielsen, L., Jørgensen, L. N., Hovmøller, M. S., Jensen, P. K., Kudsk, P., Nielsen, P. R. & Mathiassen, S. K.

  DJF

  06/01/200431/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 16. Vurdering af PC-Planteværns/Planteværn Onlines økonomiske og miljømæssige effekt

  Pinnschmidt, H. & Jørgensen, L. N.

  01/01/200431/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 17. Evaluering af økologisk input

  Jørgensen, L. N.

  01/05/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 18. Kvantificering af bekæmpelsesmidlers effekter

  Jørgensen, L. N. & Kudsk, P.

  27/03/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 19. Opdatering af Bichel-udvalgets driftsøkonomiske¦

  Jørgensen, L. N. & Kudsk, P.

  01/03/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 20. Bestemmelse af mykotoksiner i majsensilage og kornprøver fra forsøg

  Jørgensen, L. N. & Spliid, N. H.

  Videncentret for Landbrug

  01/01/200331/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 21. Eksperimentiel Forskning

  Jørgensen, L. N., Spliid, N. H., Kudsk, P. & Mathiassen, S. K.

  01/01/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning