DPU

Om DPU

Line Lerche Mørck

cand psyk, ph.d., Professor MSO

Line Lerche Mørck
Se relationer på Aarhus Universitet

Line Lerche Mørck cand psyk phd og lektor i pædagogiske psykologi. Hun har siden midten af 90’erne forsket i marginaliserede børn, unge og voksnes hverdagsliv, læring og overskridelse af marginalisering indenfor bl.a. heltidsundervisning, erhvervsuddannelse, folkeskolen, ungdomsskolen, produktionsskolen, sociale projekter, med særlig interesse for forskellige problem-kategorier, (fx ADHD og Autisme spektrum forstyrrelse), samt gadeuroligheder og bandemiljøer. LLM forsker i og bidrager med praksisudvikling indenfor professionelles tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge, med særligt fokus på samarbejdet mellem ’systemet’ og forældre til ’børn i vanskeligheder’. Line forsker også i fællesskabende aktiviteter i udsatte boligområder, partnerskaber mellem produktionsskole og civilsamfund, samt i bandeinterventioner og at lære at leve efter bandeinvolvering.

Undervisning: På phd-uddannelsen vejleder llm ph.d.-studerende, arrangerer ph.d.-kursus bla. med Jean Lave. Hun underviser på masteruddannelser i special og social pædagogik, og på kandidat uddannelsen i pædagogisk psykologi underviser llm i praksisforskning, praksisudvikling, fællesskabende intervention,  kollektivt biografi-arbejde, og tilknytter specialestuderende i forskningsbaserede specialer.  

Forskningsområder

Profil

Forskningsområder: 

  • Bande-konflikter, gadeplansarbejde og 'bande-exit' i praksis – udforskning af socialt arbejde med udsatte unge tæt på gadeplanet, undersøge betydningen af overlappende fællesskaber / grænsefællesskaber, på tværs af udsatte miljøer ogr 'det etablerede system'. 
  • Følgeforskning, hvor miljøer og (evt. tidligere) marginaliserede personers ændrede liv og læring følges tæt over længere tid. 
  • Praksisudvikling og kompetenceudvikling i og påtværs af produktionsskoler, universitetspædagogik, erhvervsuddannelse, folkeskolen, gadeplansarbejde og frivillige organisationer
  • Betydningen af adfærdsbaserede diagnoser i praksis (fx ADHD, Autismespektrum-diagnoser), samt inkluderende læringsmiljøer i og på tværs af skole-kontekster, special-institutioner, og alternative, fx frivillige organisationer 

Vis alle (115) »

ID: 32129056