Klaus Nielsen

Ph.d., Udgaveleder

Profile photoKlaus Nielsen
Udgaveleder
Institut for Kultur og Samfund - Grundtvig Centeret, afd. KBH.
Farvergade 27
1463 København K
Danmark
E-mail: teoklausn@cas.au.dk
Telefon (arb.): 51335117
Telefon (privat): 30237176

Hjemmeside: www.klausnielsenphd.wordpress.com

Født: 1977

Forskningsområder

Dansk litteraturhistorie (primært det19. og 20. århundrede)
Editionsfilologi og elektronisk tekstteori
Boghistorie og litteraturteori
Auditiv litteratur
N.F.S. Grundtvig

Uddannelse

2012Ph.d. i litteratur og boghistorie, Københavns Universitet
2007Cand.mag. i dansk, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS), Københavns Universitet

Akademiske ansættelser

Siden 2013Udgaveleder ved Grundtvigs Værker, Aarhus Universitet
2012Ekstern lektor ved INSS, Københavns Universitet.
2009-2012Ph.d.-studerende ved INSS, Københavns Universitet
2007-2009Juniorforsker, Editionsfilolog ved Søren Kierkegaards Skrifter, Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Forskningsnetværk

Siden 2016Medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Siden 2013Medlem af planlægningsgruppen for Nordisk Netværk for Editionsfilologer, www.nnedit.org
Siden 2009Medlem af koordinationsgruppen for Nordisk Forum for Boghistorie, www.nffb.wordpress.com.
Siden 2009Medlem af forskergruppen Tekstvidenskab ved INSS, Københavns Universitet, www.tekstvidenskab.inss.ku.dk.
2010-2013Medlem af bestyrelsen i Selskab for Nordisk Filologi, www.selskabfornordiskfilologi.dk

Udvalgte publikationer

Mit redaktionsarbejde på Grundtvigs Værker fylder en del på publikationslisten. Derfor har jeg opstillet nedenstående, hvor dette er sorteret fra.

2017

»Materiel poetik. Om filologi som litteraturanalytisk metode«, i: Textkritik som analysmetod, eds. Paula Henrikson, Mats Malm & Petra Söderlund. Stockholm (under udgivelse)

Bogen og værket. En introduktion til tekstkritik og boghistorie som litteraturteori, København: Museum Tusculanum Press (under udgivelse)

2016

Klaus Nielsen & Jes Fabricius Møller: »Grundtvigs politiske betragtninger« i: Dansk Kirketidende, 168:5, s. 20-23

2015

»[Anmeldelse af] Mellem Ånd og Tryksværte, ed. Robert Rix« i: Romantik. Journal for the Study of Romanticisms, vol. 04, s. 121-124

2014

Editionshistorie, Nordisk Netværk for Editionsfilologer, Skrifter, vol. 10, Klaus Nielsen & Johnny Kondrup (red.), København: Museum Tusculanum Press

Klaus Nielsen & Krista Stinne Greve Rasmussen: »At møde litteraturen i dens materielle form. Boghistorie«, i: Blink. Litterær analyse og metode, Gorm Larsen & René Rasmussen (red.), Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 203-223.