Kirsten Frandsen

Lektor

Kirsten Frandsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Kirsten Frandsen

født 1963, er cand. mag., ph.d i medievidenskab og lektor på Institut for Informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet. Har forskningsmæssigt især interesseret sig for mediernes formidling af sport og i de seneste år i særlig grad fokuseret på tvs sportsdækning. Andre emner har været nytte- og livsstilsprogrammer på tv, teoretiske problemstillinger, samt tv-underholdning. Har både arbejdet med historiske, tekstanalytiske, receptionsanalytiske og afsenderanalytiske perspektiver i sin forskning.
Undervisningsmæssigt har hun undervist i receptionsanalyse, organisationsanalyse i forbindelse med praktik, mediesystemanalyse, samt forskningsrelaterede kurser på kandidatuddannelsen i medievidenskab.

Hun har udgivet Dansk Sportsjournalistik. Fra sport til publikum (1996), Fascination og forretning i dansk tv-sport (2013) og redigeret og bidraget til en række antologier f.eks. TV 2 på Skærmen (2000), Forskning i mediepolitik - mediepolitisk forskning (2004), Tv-produktion-nye vilkår (2007) samt Underholdende tv (2010). Har desuden skrevet bidrag til forskellige antologier, f.eks. Media in a Globalised Society (2003), Dansk Tv-historie 1951-2003 (2006) og til en række tidsskrifter, f.eks. Nordicom Information,Nordicom Review, International Journal of Sport Communication, Norsk Medietidsskrift og MedieKultur.

Kirsten Frandsen har forsket og undervist på Danmarks Journalisthøjskole, deltaget det tværinstitutionelle forskningsprojekt Mediekulturer uden grænser (1999-2001). i 2006-2010 var hun leder af forskningsprojektet Tv-underholdning: Flermedialitet og viden finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Øjeblikket deltager hun i forskningsprojektet Mediatization of Culture: The Challenge of New Media (2011-2014).I perioden 2000-2004 var hun studieleder på medievidenskab, i 2006-2010 viceinstitutleder på Institut for Informations- og medievidenskab, og i øjeblikket er hun leder af ph.d uddannelsesprogrammet for It, medier, kommunikation og journalistik på Graduate School of Arts, Aarhus Universitet (2010-). 

 

 

 

 

 

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 10222