DPU

Katja Brøgger

PhD, Lektor

Katja Brøgger
Se relationer på Aarhus Universitet

 

Katja Brøgger er ansat som Lektor i uddannelsesstyring, -policy og -forvaltning ved Afdeling for Uddannelsesvidenskab.

Katja er koordinator for Forskningsenheden for Uddannelsespolitik, -Styring og -Forvaltning, der bl.a. arbejder med forholdet mellem globale og nationale styrings- og forvaltningspraksisser inden for det uddannelsesvidenskabelige felt og deres implikationer for uddannelse og uddannelsesinstitutioner. Enhedens forskning understøtter Bachelor og Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab, som Katja underviser og vejleder på. Katja vejleder også Ph.d.-studerende, der arbejder med policystudier inden for det uddannelsesvidenskabelige felt. De ph.d.-studerende beskæftiger sig bl.a. med uddannelsesreformer, universiteter og privatisering. 

 

Katja er medlem af The European Consortium of Political Research, COST Action IS1307 New Materialism: Networking European Scholarship on 'How Matter Comes to Matter', Forskningsudvalget på DPU og Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab, DPU.

 

Katjas forskningsområde dækker transnationale reformprocesser, herunder Bologna-processen, og disse reformers indvirkning på uddannelsesområdet i almindelighed og de videregående uddannelser i særdeleshed. Katja interesserer sig særligt for de senere års intensivering af den europæiske styring af videregående uddannelse, hvordan nye uddannelsesstandarder er blevet en væsentlig del af denne styring og hvilke organisatoriske ændringer disse standarder bevirker, fx transformationer af arbejdsforståelse- og organisering, nye opdelinger og accelerationer af tid og repositioneringer af både videnskabeligt personale og ledere. De nye uddannelsesstandarder, der overskrider nationalstaterne og deres institutioner, forandrer nemlig ikke blot stuktur og organisering, men også kvaliteten af de sociale og professionelle interaktioner i uddannelsesorganisationerne.

Teoretisk og metodisk henter Katja inspiration i policyantropologi, policyteori, performativitetsteori og ny-materialisme.

 

Læs mere om Forskningsenheden for Uddannelsespolitik, -Styring og -Forvaltning her: http://edu.au.dk/forskning/forskningsenheder/uddannelsespolitik-styring-og-forvaltning/ 

 

 

Forskningsområder

Vis alle (38) »

Vis alle (37) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 207671